Menu
Thứ hạng

Niyas Raphy (Walnut IT)

Tiến sĩ
Thứ hạng

Cybrosys Techno Solutions Pvt.Ltd

Tiến sĩ
Thứ hạng

Sudhir Arya (ERP Harbor Consulting Services)

Tiến sĩ
1 Niyas Raphy (Walnut IT)
Tiến sĩ
93198 XP 35 Huy hiệu 1 Chứng nhận
2 Cybrosys Techno Solutions Pvt.Ltd
Tiến sĩ
64754 XP 23 Huy hiệu 1 Chứng nhận
3 Sudhir Arya (ERP Harbor Consulting Services)
Tiến sĩ
62699 XP 29 Huy hiệu 1 Chứng nhận
4 Avinash Nk
Tiến sĩ
47224 XP 22 Huy hiệu 1 Chứng nhận
5 Yung-Wa Ng (Senior Odoo Consultant Nederland) - YW NG Consulting
Tiến sĩ
42720 XP 7 Huy hiệu 4 Chứng nhận
6 Yenthe Van Ginneken (Mainframe Monkey)
Tiến sĩ
42298 XP 30 Huy hiệu 6 Chứng nhận
7 Mehjabin Farsana (Metalinks IT)
Tiến sĩ
38882 XP 29 Huy hiệu 1 Chứng nhận
8 Paresh Wagh
Tiến sĩ
37008 XP 22 Huy hiệu 2 Chứng nhận
9 Ricardo Gross
Tiến sĩ
30593 XP 23 Huy hiệu 4 Chứng nhận
10 Balagopal R
Tiến sĩ
30316 XP 18 Huy hiệu 5 Chứng nhận
11 Ray Carnes (ray)
Tiến sĩ
30191 XP 26 Huy hiệu 0 Chứng nhận
12 Hilar Andikkadavath
Tiến sĩ
30086 XP 26 Huy hiệu 1 Chứng nhận
13 Midhun M M
Tiến sĩ
29359 XP 22 Huy hiệu 5 Chứng nhận
14 Manish Bohra
Tiến sĩ
28185 XP 22 Huy hiệu 0 Chứng nhận
15 Sarath Babu
Tiến sĩ
27917 XP 17 Huy hiệu 2 Chứng nhận
16 Savya Sachin
Tiến sĩ
27698 XP 21 Huy hiệu 1 Chứng nhận
17 Waleed Mohsen (CorTex IT Solutions)
Tiến sĩ
27282 XP 12 Huy hiệu 2 Chứng nhận
18 Kiran K
Tiến sĩ
26792 XP 22 Huy hiệu 1 Chứng nhận
19 Malay Khamar (Serpent Consulting Services Pvt. Ltd.)
Tiến sĩ
26734 XP 17 Huy hiệu 1 Chứng nhận
20 Walnut Software Solutions
Tiến sĩ
26621 XP 7 Huy hiệu 0 Chứng nhận
21 Ray Carnes
Tiến sĩ
25966 XP 28 Huy hiệu 0 Chứng nhận
22 Global Creative Concepts [ iWesabe Technologies ]
Tiến sĩ
25752 XP 18 Huy hiệu 2 Chứng nhận
23 Alouna Ahmad
Tiến sĩ
24576 XP 9 Huy hiệu 1 Chứng nhận
24 Jaideep
Tiến sĩ
24486 XP 18 Huy hiệu 1 Chứng nhận
25 Waleed Ali Mohsen
Tiến sĩ
23131 XP 20 Huy hiệu 1 Chứng nhận
26 Hasna T U
Tiến sĩ
22703 XP 14 Huy hiệu 2 Chứng nhận
27 Pinal Timbadiya
Tiến sĩ
22452 XP 13 Huy hiệu 1 Chứng nhận
28 BOBBY JOSEPH [iWesabe]
Tiến sĩ
22300 XP 9 Huy hiệu 8 Chứng nhận
29 S.M Firoz Ahmed ( Daffodil Software Limited )
Tiến sĩ
22267 XP 16 Huy hiệu 2 Chứng nhận
30 Hans Rickhoff 🚀 https://obd.digital
Tiến sĩ
21906 XP 10 Huy hiệu 1 Chứng nhận