เมนู
OMG Bubble Tea, UAB

OMG Bubble Tea, UAB

„OMG Bubble Tea“ yra 2022 m. įkurtas sparčiai augantis natūralios burbulinės arbatos

gamintojas, eksportuojantis apie 95% produkcijos į Prancūziją, Vokietiją, Didžiąją Britaniją,

Austriją ir kitas šalis. Įmonė yra augantis startuolis, o įmonės kuriamas produktas yra

orientuotas į vaikus ir jaunimą, tai - geras emocijas sukeliantis produktas.


"OMG Bubble Tea" is a rapidly growing natural bubble tea manufacturer founded in 2022,

exporting about 95% of its production to France, Germany, the United Kingdom, Austria, and

other countries. The company is a growing startup, and the product developed by the company

is aimed at children and young people, creating a product that evokes good emotions.