เมนู
Montis Magia, UAB

Montis Magia, UAB

KALNAMS - KELIONĖMS - NUOTYKIAMS

Aktyvaus ekstremalaus laisvalaikio organizavimas. Laipiojimo uolomis salė, sienelės.

Ekstremalūs atrakcionai. Laipiojimo kursai, alpinizmo kursai. Nuotykinio turizmo organizavimas.

Alpinistinė ir aukštalipių įranga, kelioninė avalynė - prekyba.


FOR MOUNTAINS - TRAVEL - ADVENTURE

Organization, specializing in active extreme leisure activities. Rock climbing gym, climbing walls.

Extreme attractions. Climbing courses, mountaineering courses. Adventure tourism

organization. Sales of mountaineering, high-altitude equipment and travel footwear.