ข้อกำหนด

ตัดสินใจและกำหนดค่าข้อมูลที่จำเป็นหรือเป็นทางเลือกสำหรับการอนุมัติแต่ละประเภท

รหัสสี

ดูสถานะของคำขอได้อย่างง่ายดายด้วยแท็กขั้นตอนที่มีรหัสสี

คำอธิบาย

เพิ่มคำอธิบายเพื่อชี้แจงคำขออนุมัติ

ผู้อนุมัติ

เพิ่มผู้อนุมัติให้กับคำขอแต่ละรายการ และพิจารณาว่าจำเป็นหรือไม่

จัดระเบียบ

ดูการอนุมัติและการอนุมัติที่ร้องขอทั้งหมดเพื่อตรวจสอบได้ในคลิกเดียว

การสื่อสาร

ใช้การสนทนาเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับคำขอก่อนที่จะปฏิเสธหรืออนุมัติ

เอกสาร

สามารถแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องตอนใดก็ได้ในขั้นตอนการอนุมัติ ไม่ว่าจะเมื่อส่งคำขอหรือเมื่อร้องขอจากผู้อนุมัติ