Vereisten

Bepaal en configureer welke informatie vereist of optioneel is voor elk goedkeuringstype.

Kleurcodes

Bekijk de status van een aanvraag aan de hand van gekleurde labels.

Omschrijvingen

Voeg een omschrijving toe om goedkeuringsaanvragen te verduidelijken.

Goedkeurders

Voeg goedkeurders toe aan individuele aanvragen en bepaal of ze vereist zijn.

Een georganiseerd geheel

Bekijk in één klik alle goedkeuringen die zijn aangevraagd en die nog bevestigd moeten worden.

Communicatie

Gebruik de chatter om aanvragen te bespreken alvorens je ze weigert of goedkeurt.

Documenten

Relevante documenten kunnen in elke fase van het goedkeuringsproces worden toegevoegd, bij het indienen van een verzoek of als de goedkeurders erom vragen.