Nos Références

Recommandé par des millions d'utilisateurs dans le monde

BIOREZONANCA d.o.o.
BIOREZONANCA d.o.o. Santé/Social
O instituciji
U sklopu djelatnosti Valera centar i Biorezonanca bave se otkrivanjem uzroka zdravstvenim tegoba kao i njihovim otklanjanjem. Uz najsuvremeniju tehnologiju biorezonance i preko 200 godina stare homeoterapije te stručno osoblje pomoći će u rješavanju vaših zdravstvenih tegoba.
https://valera-vita.com/about-us/?lang=en