เมนู
คอร์สส่วนตัว
กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อติดต่อผู้รับผิดชอบ
รับผิดชอบ Marianna Ciofani (cima)
อัปเดตครั้งล่าสุด 01/03/2024
เวลาเสร็จสิ้น 1 วัน 20 ชั่วโมง 45 นาที
สมาชิก 73
SmartClass ปานกลาง ระดับสูง
 • Module 1 - BOM, Manufacturing Orders, Barcode
  8Lessons · 3 ชม. 5 นาที
  • ตัวอย่าง
  • Prerequisites
  • Business Concepts
  • Bill of Materials
  • Manufacturing Orders
  • Barcode
  • Going further
  • Exercises
 • Module 2 - Work Centers, Operations, Employees, Work Order List View
  10Lessons · 3 ชม. 5 นาที
  • ตัวอย่าง
  • Prerequisites
  • Work Centers
  • Operations
  • Employees
  • Work Order List View
  • Manufacturing Readiness & MO Overview V17
  • Tips & Tricks
  • Going further
  • Exercises
 • Module 3: Shop Floor
  4Lessons · 3 ชม. 5 นาที
  • ตัวอย่าง
  • Prerequisites
  • Navigating the app
  • Exercises
 • Module 4: Planning
  8Lessons · 3 ชม. 5 นาที
  • ตัวอย่าง
  • Prerequisites
  • Long-term planning
  • Short-term planning
  • Planning based on resources
  • Planning Optimization
  • Going further
  • Exercises
 • Module 5: Subcontracting
  8Lessons · 3 ชม. 5 นาที
  • ตัวอย่าง ใหม่
  • Prerequisites
   ใหม่
  • Subcontracting background
   ใหม่
  • BoM Configuration
   ใหม่
  • Routes
   ใหม่
  • Lead Times
   ใหม่
  • Tips & Tricks
   ใหม่
  • Exercises
   ใหม่
 • Module 6: Costing
  4Lessons · 3 ชม. 15 นาที
  • ตัวอย่าง
  • Prerequisites
  • Theory
  • Exercises
 • Module 7: Scrap Orders, Unbuild & By-Products
  3Lessons · 3 ชม. 10 นาที
 • Module 8: Cross-app
  7Lessons · 3 ชม. 25 นาที
  • ตัวอย่าง
  • Prerequisites
   ใหม่
  • Locations and Manufacture route
  • Manufacturing Operation type (reservation)
  • Manufacturing in 2 or 3 steps - Pick Components route
  • Tips and Tricks
  • Exercises
 • Module 9: Quality
  5Lessons · 3 ชม. 40 นาที
  • ตัวอย่าง
  • Prerequisites
   ใหม่
  • Quality Checks
  • Quality Alerts
  • Exercises
   ใหม่
 • Module 10: MPS
  5Lessons · 3 ชม. 10 นาที
  • ตัวอย่าง
  • Prerequisites
  • Theory
  • Going further
  • Exercises
 • Module 11: Repair
  4Lessons · 3 ชม. 10 นาที
  • ตัวอย่าง
  • Prerequisites
   ใหม่
  • Theory
  • Exercises
 • Module 12: Maintenance
  7Lessons · 3 ชม. 20 นาที
  • ตัวอย่าง
  • Prerequisites
   ใหม่
  • Business Concepts
  • Recurrent Maintenance
  • Performing a Maintenance Intervention
  • Going Further
  • Exercises
 • Module 13: PLM
  6Lessons · 3 ชม. 5 นาที
  • ตัวอย่าง
  • Prerequisites
  • PLM in Odoo
  • Product Lifecycle Management
  • Tips & Tricks
  • Exercises
 • Module 14: Engineering To Order
  6Lessons · 3 ชม. 5 นาที
  • ตัวอย่าง ใหม่
  • Theory
   ใหม่
  • Basic configurations
   ใหม่
  • Reporting
   ใหม่
  • Tips and tricks
   ใหม่
  • Exercises
   ใหม่