เมนู
คอร์สส่วนตัว
กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อติดต่อผู้รับผิดชอบ
อัปเดตครั้งล่าสุด 27/02/2024
เวลาเสร็จสิ้น 2 วัน 1 ชั่วโมง 5 นาที
สมาชิก 1108
SmartClass ปานกลาง ระดับสูง
 • Introduction
  1Lessons · 5 นาที
 • Module 1 - Work Centers, BOM's & Operations
  6Lessons · 4 ชม. 15 นาที
  • Introduction
  • Prerequisites
  • Work Centers and Operations
  • BOM's
  • Exercises
  • Tips & tricks
 • Module 2 - Manufacturing Orders
  12Lessons · 6 ชม. 30 นาที
  • Introduction
  • Prerequisites
  • Manufacturing in 1 step
  • Reporting
  • Manufacturing in 2 or 3 Steps
  • Manufacturing partially - Backorders
  • Manufacturing with Lots & SN
  • Manufacturing with Flexible Consumption
  • Manufacturing with variants
  • Exercises
  • Tips & tricks
  • Takeaways
 • Module 3 - Planning
  6Lessons · 3 ชม. 30 นาที
  • Introduction
  • Prerequisites
  • Theory & Business Knowledge
  • How does it work?
  • Exercises
  • Tips & Tricks
 • Module 4 - Subcontracting
  6Lessons · 6 ชม. 30 นาที
  • Introduction
  • Prerequisites
  • Theory
  • Configuration
  • Tips & tricks
  • Exercises
 • Module 5 - Master Production Schedule (MPS)
  4Lessons · 7 ชม. 15 นาที
  • Introduction
  • Prerequisites
  • Theory
  • Exercises
 • Module 6 - Costing
  4Lessons · 4 ชม. 15 นาที
  • Introduction
  • Prerequisites
  • Theory
  • Exercises
 • Module 7 - By-products, scrap orders & unbuild orders
  5Lessons · 1 ชม. 30 นาที
  • Introduction
  • Prerequisites
  • By-orders, unbuild orders & by-products
  • Exercises
  • Best Practices
 • Module 8 - Quality
  5Lessons · 2 ชม. 45 นาที
  • Introduction
  • Prerequisites
  • Quality checks
  • Quality Alerts
  • Exercises
 • Module 9 - Product Lifecycle Management (PLM)
  5Lessons · 3 ชม. 30 นาที
  • Introduction
  • Prerequisites
  • The PLM explained
  • Tips & tricks
  • Exercises
 • Module 10- Maintenance
  7Lessons · 3 ชม.
  • Introduction
  • Prerequisites
  • Business Knowledge
  • Basic Configuration
  • Exercises
  • Tips & tricks
  • Takeaways
 • Module 11 - Repair
  5Lessons · 2 ชม. 15 นาที
  • Introduction
  • Prerequisites
  • Business Knowledge
  • Workflows in Odoo
  • Exercises
 • Module 12 - Analytic Accounting in Manufacturing
  6Lessons · 3 ชม. 45 นาที
  • Introduction
  • Prerequisites
  • Basic Configurations
  • Reporting
  • Tips & tricks
  • Exercises