เมนู
คอร์สส่วนตัว
กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อติดต่อผู้รับผิดชอบ
อัปเดตครั้งล่าสุด 09/02/2024
เวลาเสร็จสิ้น 3 วัน 14 ชั่วโมง 40 นาที
สมาชิก 1228
SmartClass ปานกลาง ระดับสูง
 • Introduction
  1Lessons · 5 นาที
  • Why did we create this course?
 • Module 1: Inventory Start-Up Configuration
  8Lessons · 5 ชม. 30 นาที
  • Introduction
  • Prerequisites
  • Products
  • Product Categories
  • Warehouses and locations
  • Operations
  • Exercises
  • Takeaways
 • Module 2: Purchase
  5Lessons · 3 ชม.
  • Introduction
  • Prerequisites
  • Purchase Monitoring
  • Advanced configurations
  • Exercises
 • Module 3: UOM & Tracking
  9Lessons · 4 ชม. 30 นาที
  • Introduction
  • Prerequisites
  • UOM, Purchase UOM
  • Packaging
  • Packages
  • Lot, Serial Number & Expiry dates
  • Consignment
  • Exercises
  • Takeaways
 • Module 4: Inventory Adjustments
  8Lessons · 5 ชม. 50 นาที
  • Introduction
  • Prerequisites
  • How to make an inventory adjustment?
  • Topics of inventory adjustment
  • Imports and other practical difficulties
  • Exercises
  • Takeaways
  • Toolbox
 • Module 5: Inventory Valuation
  10Lessons · 12 ชม. 55 นาที
  • Introduction
  • Prerequisites
  • Basics of Inventory Valuation
  • Corrections on valuation layer
  • Advanced topics: Inventory valuation in manufacturing
  • Advanced topics: How to start your Inventory Valuation in Odoo
  • Inventory in a flash: Adjustment and Valuation
  • Business Case
  • Exercises
  • Takeaways
 • Module 6 : Transfers
  10Lessons · 6 ชม. 15 นาที
  • Introduction
  • Prerequisites
  • Foundation models
  • Reservation process
  • Immediate vs Planned Transfers
  • Removal Strategies
  • What about the "Run Scheduler"?
  • Putaway Rules & Storage Categories
  • Exercises
  • Takeaways
 • Module 7: Picking methods
  7Lessons · 5 ชม. 45 นาที
  • Introduction
  • Prerequisites
  • Single Picking
  • Batch Picking
  • Cluster Picking
  • Wave Picking
  • Exercises
 • Module 8a: Standard Routes
  5Lessons · 5 ชม. 45 นาที
  • Introduction
  • Prerequisites
  • Utilizing Standard Routes
  • Exercises
  • Toolbox
 • Module 8b: Custom Routes
  7Lessons · 11 ชม. 50 นาที
  • Introduction
  • Prerequisites
  • Building Custom Routes
  • Illustrative use case : MTO
  • Exercises
  • Toolbox
  • Takeaways
 • Module 9: Replenishment
  8Lessons · 7 ชม.
  • Introduction
  • Prerequisites
  • MTO
  • Reordering Rules
  • Comparison MTO/RR/MPS
  • Lead times
  • Procurement groups and replenishment
  • Exercises
 • Module 10: Intercompany & Interwarehouse
  7Lessons · 6 ชม.
  • Introduction
  • Prerequisites
  • In which case are we: multi-warehouse or multi-company?
  • Interwarehouse good-to-know
  • Intercompany good-to-know
  • Exercises
  • Takeaways
 • Module 11: Barcode
  12Lessons · 6 ชม.
  • Introduction
  • Prerequisites
  • Business Knowledge
  • First Steps with the Barcode module
  • Advanced usage of the Barcode module
  • Odoo 16, Barcode error proof
  • How to choose and configure your devices
  • Labels Management
  • Barcode Nomenclature Introduction
  • Answers to all the FAQ about Nomenclature Introduction
  • Toolbox
  • Exercises
   10 xp
 • Module 12: Delivery Methods
  9Lessons · 6 ชม. 15 นาที
  • Introduction
  • Prerequisites
  • Business Knowledge
  • General Knowledge about Delivery Methods
  • Shipping Connectors: Configuration & Testing
  • Delivery package & Tracking
  • Incoterms
  • Ongoing FAQ & Current Limitations
  • Exercises