เมนู
คอร์สส่วนตัว
กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อติดต่อผู้รับผิดชอบ
อัปเดตครั้งล่าสุด 21/05/2024
เวลาเสร็จสิ้น 2 วัน 6 ชั่วโมง 20 นาที
สมาชิก 125
SmartClass ปานกลาง ระดับสูง
 • Introduction
  1บทเรียน 5 นาที
 • How to start your accounting properly ?
  9บทเรียน 8 ชม. 45 นาที
  • Introduction
  • Prerequisites
  • Main Configuration To Start
  • Opening Balance
  • Data Import
  • Bank Synchronization
  • Cash Basis Taxes
  • Import historical with matching number
  • Exercises
 • Taxes
  9บทเรียน 4 ชม. 40 นาที
  • Introduction
  • Main Configuration
  • OSS (One Stop Shop)
  • Cash Basis
  • Withholding Taxes
  • Multi VAT
  • VAT Unit
  • Tax Report
  • Exercises
 • OCR/Documents flow
  6บทเรียน 1 ชม. 55 นาที
  • Introduction
  • Prerequisites
  • Theory : Main configuration to start
  • Theory : Practical
  • OCR: 3 way matching Odoo
  • Exercises
   ใหม่
 • Payment Management
  7บทเรียน 5 ชม. 50 นาที
  • Introduction
  • Theory : Payment terms
  • Theory : Payment methods
  • Theory : Bank reconciliation
  • Follow-up report
  • Advanced use cases
  • Exercises
 • Multi-company/Consolidation
  9บทเรียน 5 ชม. 40 นาที
  • Introduction
  • Prerequisites
  • Theory: Context
  • Theory: Consolidation for reporting
  • Theory: Consolidation application
  • Advanced use case: Sub-consolidation
  • Advanced use case: Subsidiaries outside Odoo
  • Advanced use case: Branches
  • Exercises
 • Stock
  8บทเรียน 5 ชม. 20 นาที
  • Introduction
  • Prerequisites
  • Accounting practices
  • Automated Valuation in Odoo
  • Correction of your stock valuation layer
  • Manufacturing in Anglo Saxon (automated)
  • Sub contracting in Anglo Saxon (automated)
  • Exercises
 • Asset Management
  5บทเรียน 5 ชม. 35 นาที
  • Introduction
  • Prerequisites
  • Theory
  • Assets in Odoo
  • Exercises
 • Analytic Accounting
  6บทเรียน 4 ชม. 40 นาที
  • Introduction
  • Theory: What is Analytic Accounting?
  • Main configuration
  • Main improvements brought by Odoo 17
  • Cross Application
  • Exercises
 • BI / Reporting
  6บทเรียน 4 ชม. 35 นาที
  • Introduction
  • Prerequisites
  • Odoo Spreadsheet: What and Why?
  • Understand your spreadsheet data
  • Advanced features
  • Exercises
   ใหม่
 • Closing Operations
  5บทเรียน 2 ชม. 50 นาที
  • Introduction
  • Prerequisites
  • Theory: Periodic Closing
  • Theory: End of Year
  • Exercises
 • Financial Statements
  6บทเรียน 4 ชม. 25 นาที
  • Introduction
  • Business knowledge
  • Main configuration to start
  • How to generate the Financial Statement
  • Accounting Report Customization
  • Exercises