กำลังมองหาบริการอยู่หรือเปล่า

ติดต่อพันธมิตร

Integrated Technology Software Solution (ITSS)

Ready คู่ค้า

 Integrated Technology Software Solution (ITSS)
5th Floor, Saudi Commission for Health Specialties
23343 Falastin, Al-Rehab, Jeddah C
ซาอุดิอาระเบีย
+966540682214
a.elassal@itss-c.com

ITSS offers a full solution to run your business smoothly and efficiently through a set of quality services including implementation of (and not limited to):

·  CRM(Customer Relationship Management).

·  Accounting(Payables, Receivables, General ledger, cash management and analytical accounting).

·  Supply chain(Sales, Purchase, Warehouse management)

·  Human resources(Attendance management, Contract management, Manage timesheets, Mange leaves).

·  E-commerce and websites building.

·  Point of sale with multi-shop support.

·  Manufacturing (B.O.M., M.R.P., P.L.M., Maintenance and Quality).

·  Cloud services.

·  Mobile Applications development.

·  Web Applications.

อ้างอิง