กำลังมองหาบริการอยู่หรือเปล่า

ติดต่อพันธมิตร ใน เมาริ

Looking For a Local Store?

Contact a reseller

World Map

Ready คู่ค้า

AOS
AOS
Basée au Mali, AOS est spécialisée dans l’intégration et la personnalisation de solutions open source et sous licence, dans le développement d’applications dédiées et aussi dans le développement d’applications web et mobile. Dans un environnement en constante évolution, notre mission est d’apporter des solutions de gestion adaptées au contexte économique et social dans lequel évoluent les entreprises basées en Afrique.
5 reference(s)