เมนู

ข้อมูลอ้างอิงของเรา

Trusted by millions worldwide

References by Industries

References by Country

9solutions Oy
9solutions Oy ข้อความและสังคม
9Solutions on Suomen johtava paikantavien turva- ja viestintäjärjestelmien sekä älykkäiden hoivaratkaisujen toimittaja. He tarjoavat kehittyneitä teknologiaratkaisuja turvallisen ja laadukkaan hoidon tueksi. 9Solutions Oy on perustettu vuonna 2010. https://9solutions.com/

9Solutions is the leading provider of indoor location-based safety, communications and smart care solutions. They offer advanced technology solutions to support safe and high-quality care. 9Solutions Oy was founded in 2010. https://9solutions.com/en/
Hytest Ltd
Hytest Ltd ข้อความและสังคม
HyTest manufactures monoclonal antibodies and antigens that are mainly used as key components of laboratory tests. HyTest is one of the most important raw material suppliers for the IVD industry.
NaturVention Ltd
NaturVention Ltd ข้อความและสังคม
Improve your health and productivity by reconnecting with nature - experience Naava green wall, a striking combination of nature and high-end technology.