เมนู

การอ้างอิงของเรา

ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้นับล้านทั่วโลก

อ้างอิงตามอุตสาหกรรม

อ้างอิงตามประเทศ

GETASEW AYALEW IMPORT AND EXPORT
GETASEW AYALEW IMPORT AND EXPORT หัก ณ ที่จ่าย 1% (ค่าขนส่ง)
Getasew Ayalew Import & Export is one of leading high caliber business
companies in Ethiopia. It has been able to offer its customers a comprehensive
trade service tailored to the needs of each clients. Getasew Ayalew import and
Export is a Sole proprietorship company which has been established February
22, 2003 E.C and it is mainly involved its business on import and export,
manufacturing, real-estate, and construction machinery rental.