ECOMOBI MEDIA COMPANY LIMITED

ECOMOBI MEDIA COMPANY LIMITED

Implementiert durch

Onnet Consulting Vietnam JSC. (14 Referenz(en)

Onnet Consulting Vietnam JSC.
137A Nguyen Van Cu Street, Ngoc Lam Ward
Long Bien District
100000 Hanoi
Vietnam
+84 24 6663 9523
info@on.net.vn

Ecomobi Social Selling Platform is the leading platform in South East Asia. We provide a diversity Community of Social Sellers that helps Brands reach target customers and close sales directly and effectively on social media platforms.

Our mission is providing the best solutions for problems Brands struggle with when the market keeps changing day by day.

In each phase of the economy, Ecomobi researches and builds high-quality technology products that bring value to Brands.


Ecomobi Social Selling Platform là nền tảng bán hàng trên mạng xã hội dẫn đầu tại thị trường Đông Nam Á. Với việc cung cấp một cộng đồng Social Seller đa dạng, phong phú, nền tảng cho phép nhãn hàng quảng bá tới khách hàng và nhận đơn hàng ngay trên mạng xã hội.

Ecomobi được thành lập với sứ mệnh mang đến giải pháp tối ưu cho các vấn đề khó khăn mà doanh nghiệp và cộng đồng đang gặp phải khi xu hướng thị trường thay đổi.

Với nhứng giai đoạn khác nhau của nền kinh tế, Ecomobi sẽ nghiên cứu và xây dựng các sản phẩm công nghệ chất lượng cung cấp giá trị cho thị trường.