Přehled

No programming needed

Vytvářejte aplikace na zakázku během pár minut, namísto týdnů, bez jakéhokoliv vývoje.

Přívětivé pro vývojáře

Využijte vývojářský režim pro přístup k technickým detailům.

Designér obrazovky

Formuláře

Create and customize advanced forms with tabs, buttons, smart buttons, inline discussion widgets, etc.

Seznamy

Vytvářejte seznamy, které vypadají jako Excelová tabulka, ať už jen pro čtení nebo i pro zápis.

Kanban

Create custom pivot tables; drill down on any dimension and display several measures.

Kontingenční tabulky

Využijte kalendářová zobrazení pro správku záznamů, které mají pevné datum.

Kalendář

Use the calendar view to display information per date.

Grafy

Get beautiful statistics with the graph views: pie charts, line charts, bar charts, etc.

Grafy

Získejte přehledné statistiky nad vlastními objekty s pomocí zobrazení grafů: koláčové, spojnicové, sloupcové, atd.

Ganttovy diagramy

Gantt charts are great for planning and scheduling tasks, events, meetings, etc.

Funkcionality

Import/Export

Import .CSV or .XLS files to add and update records and create export templates based on your custom models.

Batch actions

Perform batch actions for a selection of records: delete, archive, custom actions, etc.

Editor menu

Reorganize your application menu with drag & drop, and create new menus in just one click.

Emailová brána

Využijte emailovou bránu, která je napojena na vaši aplikaci, pro vytváření záznamů nebo jednoduchou diskuzi přes emaily.

Vyhledávání

Upravte si vyhledávací řádek a využijte pokročilé funkce, jako seskupování, filtrování a přístupová práva.

API

Využijte naše webové API pro přístup ke všem vlastním objektům. Bez nutnosti dodatečného kódů.

Podmíněné vlastnosti

Make your fields invisible, required, or read-only under certain conditions.

Výkazy

Šablony

Use predefined report templates to create your own reports easily.

Více jazykových mutací

Reports are automatically printed in the recipient’s language (customer, vendor, etc.)

XML editor

Využijte XML editor pro pokročilou úpravu vzorů dokumentů, založenou na HTML.

Automatizace

Execute Python code

Use python code to develop advanced automations.

Create a new record

Automate record creation based on specific events or conditions.

Update the record

Automate updates based on conditional statements. Example: set the priority field to 'Urgent' if no responsible is assigned after 5 days.

Send email

Automatizujte posílání emailů v závislosti na akcích, čase nebo specifických podmínkách, abyste vylepšili váš vztah se zákazníkem.

Add followers

Automatically designate followers for records, enhancing collaboration without manual effort.

Create next activity

Generate and schedule the next activity for records in response to specific events or triggers.

Send SMS text message

Trigger the automatic sending of SMS text messages.

Ostatní

Správce překladů

Your application and its user content will automatically run in multiple languages.

Dědění Odoo funkcionalit

Benefit from existing Odoo features to easily build advanced applications in minutes.

Přístupová práva

Create ACLs rules or filters to define access rights for companies.

Designér ikon

Design your own app icon.