กำลังมองหาบริการอยู่หรือเปล่า

ติดต่อพันธมิตร ใน เปรู

Looking For a Local Store?

Contact a reseller

World Map

Silver คู่ค้า

Same Motion S.A.C
Same Motion S.A.C Certified v12
Nos gustaría ser tu socio en mejorar y automatizar tus procesos, implementando las mas innovadoras y avanzadas soluciones informáticas.
Queremos ayudarte a crecer y ser tu mejor aliado durante tu crecimiento. Que todos tus esfuerzos esten en tu negocio y no en incidencias relacionadas con tecnología."
14 reference(s)
Grupo Quanam
Grupo Quanam Certified v12
Grupo Empresarial especializado en implementaciones de soluciones integrales, clientes desde 1 hasta 35 mil empleados. Más 30 consultores con más de 20 años de experiencia internacional. Nuestros clientes son líderes en su rubro: petroleras, contructoras, supermercados, bancos, manufactura, importadoras, distribuidoras, Salud, educación, transporte, mineras, entre otras. Ejemplos de clientes: Antamina, América TV, Tottus, GyM, Obrainsa, Saga, Sodimac, Mi Banco, Avianka, Clinica San Juan de Dios, ...
9 reference(s)
OSSE - Oficina de Soluciones y Servicios Empresariales
OSSE - Oficina de Soluciones y Servicios Empresariales Certified v11 Certified v12
Somos una empresa peruana especializada en el soporte de procesos y soluciones empresariales. Contamos con más de 12 años de experiencia implementando proyectos y servicios tecnológicos en diversas organizaciones. Somos especialistas en Odoo y proveemos una implementación 100% localizada a Perú, basada en nuestra experiencia de servicios de tercerización de procesos: contables, tributarios, planillas, facturación, cobranza en más de 50 empresas de diferentes tamaños y rubros. Somos además PSE-Pr ...
6 reference(s)