กำลังมองหาบริการอยู่หรือเปล่า

ติดต่อพันธมิตร ใน เซอร์เบีย

Looking For a Local Store?

Contact a reseller

World Map

Ready คู่ค้า

IRVAS International d.o.o.
IRVAS International d.o.o.
IRVAS International Ltd. is a software SME offering services and solutions in the field of content management, ERP, and custom development. The company has a strong technical background in Internet/Intranet, n-tier client/server and system integration. IRVAS has a qualified team which is highly experienced in Odoo development, installation, customization and optimization. We customize the standard Odoo modules and also build custom modules from scratch.
IRVAS has also been working on the develop ...
2 reference(s)