กำลังมองหาบริการอยู่หรือเปล่า

ติดต่อพันธมิตร ใน แทนซาเนีย

World Map

Ready คู่ค้า

SoftNet Technologies Limited
SoftNet Technologies Limited
SoftNet Technologies Limited is a leading Tanzanian ICT solution provider with more than 11 years experience in providing customer-centric, qualitative ICT solutions and services on time and with strict compliance to both contractual and regulatory requirements.
8 reference(s)
Singo Africa Limited
Singo Africa Limited
Singo Africa Limited is a business technology and consulting company based in Dare es Salaam. As a member of the Confederation of Tanzania Industries (CTI) we provide world class end-to-end business processes, automations and consulting solutions to manufacturing, logistics and supply chain companies.
4 reference(s)
ICTPACK SOLUTIONS LTD
ICTPACK SOLUTIONS LTD
ICTPACK SOLUTIONS LTD is a provider of INNOVATIVE ICT solutions and services in Tanzania. We are established since 2013 and we consider ourselves a viable technology partner for organizations that need to leverage new technologies to their advantage. Our INNOVATIVE solutions enable us to bridge the gap between BUSINESS and TECHNOLOGY.
2 reference(s)
Madfox Limited
Madfox Limited
MadFox is a Digital Business Solutions dedicated to improving our customer’s business effectiveness through the implementation and customization of digital business tools such as ERP, CRM, POS, WMS E-Commerce, in addition to providingcustom developed solutions that suit their specific needs.
2 reference(s)