เมนู

One need, one app.

Website

Odoo เว็บไซต์ icon
เว็บไซต์
Enterprise website builder
Odoo eCommerce icon
eCommerce
Sell your products online
Odoo บล็อก icon
บล็อก
Publish blog posts, announces, news
Odoo ฟอรั่ม icon
ฟอรั่ม
Manage a forum with FAQ and Q&A
Odoo การอบรมออนไลน์ (eLearning) icon
การอบรมออนไลน์ (eLearning)
Manage and publish courses
Odoo ไลฟ์แชท icon
ไลฟ์แชท
Chat with your website visitors

Sales

Odoo ลูกค้าสัมพันธ์ icon
ลูกค้าสัมพันธ์
Track leads and close opportunities
Odoo การขาย icon
การขาย
From quotations to invoices
Odoo การขายหน้าร้าน  icon
การขายหน้าร้าน
PoS interface for shops & restaurants
Odoo Subscriptions icon
Subscriptions
Recurring invoices and renewals
Odoo การเช่า icon
การเช่า
Manage contracts, deliveries & returns

Finance

Odoo ระบบบัญชี icon
ระบบบัญชี
Manage financial and analytic accounting
Odoo การออกใบแจ้งหนี้ icon
การออกใบแจ้งหนี้
Invoices & Payments
Odoo รายจ่าย icon
รายจ่าย
Manage employee expenses
Odoo เอกสาร icon
เอกสาร
Document management
Odoo Spreadsheet dashboard icon
Spreadsheets
Documents spreadsheet
Odoo การเซ็น icon
การเซ็น
Sign documents online

Inventory & Manufacturing

Odoo สินค้าคงคลัง icon
สินค้าคงคลัง
Manage your stock and logistics activities
Odoo ระบบการผลิต icon
ระบบการผลิต
Manufacturing Orders & BOMs
Odoo พีเอลเอ็ม icon
พีเอลเอ็ม
Product Lifecycle Management
Odoo การจัดซื้อ icon
การจัดซื้อ
Purchase orders, tenders and agreements
Odoo การบำรุงรักษา MRP icon
Maintenance
Track equipment and manage requests
Odoo คุณภาพ icon
คุณภาพ
Control the quality of your products

Human Resources

Odoo พนักงาน icon
พนักงาน
Centralize employee information
Odoo การสรรหาบุคลากร icon
การสรรหาบุคลากร
Track your recruitment pipeline
Odoo การลา icon
การลา
Allocate PTOs and follow leaves requests
Odoo การประเมินผลการปฏิบัติงาน icon
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
Assess your employees
Odoo การแนะนำพนักงาน icon
Referral
Share job positions and refer friends
Odoo การขนส่ง icon
การขนส่ง
Manage your fleet and track car costs

Marketing

Odoo การตลาดอัตโนมัติ icon
การตลาดอัตโนมัติ
Build automated mailing campaigns
Odoo อีเมลมาร์เก็ตติ้ง icon
อีเมลมาร์เก็ตติ้ง
Design, send and track emails
Odoo การตลาดผ่าน SMS icon
การตลาดผ่าน SMS
Design, send and track SMS
Odoo โซเชียลมาร์เก็ตติ้ง icon
โซเชียลมาร์เก็ตติ้ง
Manage your social media and website visitors
Odoo การจัดอีเวนต์ icon
Events
Publish events, sell tickets
Odoo แบบสำรวจ icon
แบบสำรวจ
Send your surveys or share them live

Services

Odoo โปรเจ็กต์ icon
โปรเจ็กต์
Organize and plan your projects
Odoo ใบบันทึกเวลา icon
ใบบันทึกเวลา
Track employee time on tasks
Odoo บริการภาคสนาม icon
บริการภาคสนาม
Schedule and track onsite operations, time and material
Odoo Helpdesk icon
Helpdesk
Track, prioritize, and solve customer tickets
Odoo การวางแผน icon
การวางแผน
Manage your employees schedule
Odoo การนัดหมาย  icon
การนัดหมาย
Allow people to book meetings in your agenda

Productivity

Odoo แชท icon
แชท
Chat, mail gateway and private channels
Odoo การอนุมัติ icon
การอนุมัติ
Create and validate approvals requests
Odoo Internet of Things icon
Internet of Things
Basic models and helpers to support IoT
Odoo VOIP icon
VOIP
Make and receive phone calls
Odoo คลังความรู้ icon
คลังความรู้
Manage your knowledge library

Customization

Odoo สตูดิโอ icon
สตูดิโอ
Create and customize your Odoo apps

Unleash
your growth potential

เริ่มเลย ฟรี
ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต
เข้าถึงได้ทันที