เมนู

การอ้างอิงของเรา

ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้นับล้านทั่วโลก

อ้างอิงตามอุตสาหกรรม

อ้างอิงตามประเทศ

Austrian Audio GmbH
Austrian Audio GmbH บันเทิง
Austrian Audio verfügt über Fähigkeiten, Wissen und Tradition aus über 350 Jahren an kombinierter Erfahrung. Ausgehend von einem Kernteam von 22 ehemaligen AKG-MitarbeiterInnen und -Mitarbeitern aus den Bereichen Management, Akustik, Elektronik, Test und Messung, mechanisches Design, Drahtlos Technologie sowie Soft- und Firmware, wächst Austrian Audio stetig und organisch weiter.
skiCHECK GmbH
skiCHECK GmbH บันเทิง
SkiCheck GmbH waren mit ihrer Branchenlösung nicht mehr zufrieden und haben sich entschieden selbst ein Produkt zu Entwickeln. Mit Odoo als Basis konnte hier ein für die Branche ein geeignetes Produkt entwickelt werden.