Odoo 17

Release notes

Probeer het nu

Algemeen

Nieuwe UI design

Het herontwerp omvat aanzienlijke verbeteringen zowel in bruikbaarheid als in esthetiek. Het primaire doel was om de algehele UX te verbeteren en een visueel aantrekkelijke interface te bieden die intuïtieve interacties bevordert.

"Zoek meer" wordt "Alles weergeven"

Gebruikers kunnen nu op 'Alles weergeven' klikken in de vervolgkeuzemenu's, waardoor een lijst wordt geopend in een dialoogvenster en er gemakkelijker onderscheid kan worden gemaakt tussen mogelijke identieke records.

Geavanceerd zoeken

Bewerk eenvoudig bestaande zoekopdrachten en maak gepersonaliseerde filters met behulp van de nieuwe geavanceerde zoekopdrachten. Filters die gemaakt zijn door gebruikers zijn standaard efficiënter, zoeken op records in plaats van tekst.

Preview Avatar

Krijg informatie over een gebruiker of een werknemers door op hun avatar te klikken. HR- en contactgegevens worden weergegeven in kaartformaat.

Zijbalk kaart

De zijbalk van de kaartweergave staat nu aan de linkerkant, net als bij de andere weergaven in Odoo.

Chatter: vertalingen van berichten en notities

Schakel vertalingen in voor berichten en notities in de chatter.

Sneltoetsen bevestigen en annuleren

Sneltoetsen om te bevestigen (ALT/CMD+Q) of te annuleren (ALT/CMD+X) zijn consistenter gemaakt in alle apps.

Opmaak van data bij het importeren

Gebruik aangepaste data- en datetimenotaties tijdens het importeren.

Sneltoets voor dialoogvalidatie

Bevestig dialoogvensters eender waar in Odoo met de sneltoets CTRL+Enter.

Openen van formulierweergave uitschakelen

Het klikken op een alleen-lezen geïntegreerde lijstitem opent niet langer een dialoog met een formulierweergave voor het item.

Spellingscontrole uitschakelen

Tekstinvoeren worden genegeerd door de spellingscontrole van de browser wanneer het tekstveld niet is geselecteerd.

Domein-editor vouwen

De domeineditor neemt standaard minder ruimte in beslag en kan worden uitgeklapt om de inhoud te laten zien, waardoor schermruimte wordt bespaard.

Domeinselector

Het domeinselectorveld werd verbeterd en heeft nu een duidelijker UI om een snellere invoer van gegevens toe te staan.

Duur bijhouden / fase

De statuspijplijn van de formulierweergave laat zien hoe lang een taak, ticket of lead in elke fase is gebleven.

Editor: integreer ChatGPT in powerbox

Gebruik IA om bestaande tekst te genereren en te verbeteren op basis van een prompt met de sneltoets /ChatGPT.

Feedback e-mailaliassen

Krijg feedback over de status van e-mailaliasen.

Feedback bounced e-mails

Krijg feedback over de reden waarom je e-mail gebounced is.

Beheer e-mailsjablonen

Maak en beheer je eigen e-mailsjablonen als gebruiker.

Koppen bevriezen

Kolomtitels in kanban- en lijstweergave blijven altijd zichtbaar tijdens het scrollen.

Gamificatie: Karma opvolgen

Volg waar karmapunten vandaan komen in een speciaal menu.

Groeperen op eigenschappen

Groepeer je records met de waarden van eigenschapvelden.

Door mensen leesbare numerieke velden

Ontwikkelaars kunnen nu numerieke velden weergeven door middel van afkortingen (bijv. 500k in plaats van 500.000).

Kanban: snelle aanmaak van records

Per many-to-many relatie gegroepeerde kanban-weergaves (bijv. labels, verantwoordelijke, etc.) laten nu de snelle aanmaak van records toe rechtstreeks in de kolom.

Lijstweergave: dupliceer records in bulk

Dupliceer records in bulk rechtstreeks vanuit elke lijstweergave.

Gemengde gestapelde staafdiagram / lijndiagram

Analyseer trends gemakkelijker op gestapelde staafdiagrammen door een lijndiagram toe te voegen die groepstotalen weergeven.

Sneltoetsen Mobiele app

Krijg toegang tot nuttige Odoo apps via sneltoetsen op de mobiele applicatie.

Verplaatsbare dialoogvensters

Dialoogvensters in Odoo kunnen worden verplaatst, zodat gebruikers gegevens kunnen zien die anders verborgen zijn.

Aliassen met meerdere domeinen

Gebruik meerdere e-maildomeinen op een database.

Odoo PWA

Installeer Odoo als een Progressive Web App om het op elk apparaat te installeren voor eenvoudige toegang. Krijg alle functies van de oude mobiele Odoo app zonder dat je iets hoeft te downloaden uit de app store van je apparaat.

Rasterweergave OWL

De rasterweergave werd omgezet naar OWL, wat de prestaties van de weergave verbetert en nieuwe functies activeert, zoals de weergave van steekproefgegevens.

Eigenschappenondersteuning in domeinkiezer

Eigenschapsvelden kunnen nu goed worden doorzocht in de geavanceerde zoekfunctie.

Eigenschapsvelden

Eigendomsvelden werden toegevoegd aan bijkomende modellen.

Eigenschapsvelden in lijstweergaven

Eigenschapsvelden in lijstweergave tonen door optionele kolommen toe te voegen.

Snelle toewijzing van gebruikers

Wijs snel gebruikers toe of verwijder ze vanuit records in de kanban-weergave door op de avatar te klikken.

Sneltoets voor bereikkeuze

Selecteer/deselecteer bereiken in de lijstweergave door middel van de Shift-toets en muisklikken en de pijlen Omhoog en Omlaag.

Beoordelingen op e-mailsjablonen

Vraag de mening van klanten door een beoordeling toe te voegen op een e-mailsjabloon.

Apps herrangschikken

Elke gebruiker kan de volgorde van de icoontjes van de apps op het dashboard wijzigen door ze te verslepen.

Verantwoordelijke velden

Jezelf onmiddellijk toewijzen aan records: je gebruiker wordt altijd eerst voorgesteld bij het gebruik van de velden "verantwoordelijke".

Eigenschapsvelden zoeken

Zoek records op door middel van de aangemaakte eigenschapsvelden.

Scheidingsveldtype

Groepeer eigenschapvelden in categorieën met behulp van uitvouwbare scheidingsvelden.

SMS-status

Krijg feedback over de status van je SMS-berichten.

Gestapelde staafdiagrammen

Gestapelde staafdiagrammen bevatten nu een lijngrafiek dat de totalen van de groepen weergeeft om gemakkelijker de trends te kunnen analyseren.

Teksteditor: invoer lettergrootte

Voer een willekeurige waarde in om de lettergrootte van een tekst in te stellen.

Ontvolgen vanuit inbox

Ontvolg threads van hun bericht in je e-mail of Odoo inbox.

Alle records deselecteren

Alle records in lijstweergave deselecteren vanuit het controlepaneel.


Boekhouding

Boekhoudkundige rapportages

Configureer boekhoudrapporten eenvoudiger: verplaats hele secties, definieer de bovenliggende regel door te slepen en neerzetten en voeg streepjes toe om de hiërarchie te benadrukken.

Toewijzing van factuurkortingen

Scheid verkoop en verleende/ontvangen kortingen op facturen door ze op verschillende rekeneingen te boeken. De verkoopregels blijven onaangetast, maar de korting wordt afgetrokken en verplaatst naar de opgegeven rekening.

Gebruiksvriendelijkheid activa

Gebruiksvriendelijkheid van de import van activa is verbetered. Het is nu mogelik om activa in massa te posten. De status van een activa kan niet meer worden geïmporteerd.

Alleen PDF's automatisch uitpakken

Geef voorrang aan PDF-bijlagen bij het gebruik van de functie 'Maak facturen van e-mail' voor verkoop- en inkoopdagboeken.

Automatisch afletteren

Introductie van een nieuwe wizard voor automatische aflettering.

Geolokalisatie en verkoop btw Avalara

Avalara's adresvalidatie vult nu de geolokalisatie-informatie op de relatie in. Deze informatie wordt gebruikt om verkoopbelastingen te berekenen.

AvaTax: gebruik magazijnadres in verzendgegevens

Bij het berekenen van belastingen met AvaTax op een factuur gekoppeld aan en verkooporder met leveringen en pickings, gebruikt Odoo nu het magazijnadres waar de goederen vandaan worden verzonden om de meeste nauwkeurige belasting te berekenen.

Lay-out bankaflettering

Het bankaflettersysteem heeft een nieuwere, duidelijkere widgetlay-out. Je kan bankafschriften bewerken, verwijderen en afdrukken vanuit de widget. Dashboardkoppelingen zijn verbeterd en er zijn auditfuncties te vinden in de weergave van boekingen.

Lay-out PDF-rapport rekeningafschrift

De lay-out van het PDF-rapport van het rekeningafschrift werd opgeschoond.

Artificiële intelligentie leveranciersfacturen

De voorspelling van belastingen en rekeningen op leveranciersfacturen zijn nu altijd geactiveerd. De voorspelling van producten kan worden geactiveerd in de instellingen.

Beheer van filialen

Beheer bedrijfseenheden/filialen dankzij hiërarchieën met meerdere bedrijven.

Knoppen credit- en debetfacturen

Vereenvoudiging van de actieknoppen voor facturen. Debetfacturen zijn verplaatst naar het actiemenu.

Kruisanalyse

Invoer op meerdere analytische plannen om kruisanalyses uit te voeren.

Verbetering kredietlimiet

Bevestigde en niet gefactureerde verkooporders zijn inbegrepen in het totaal te ontvangen van een partner. De waarschuwing voor kredietlimiet houdt rekening met deze nieuwe berekening.

Rapport met uitgestelde kosten/omzet

Met het rapport met uitgestelde kosten/omzet kan je elk bedrag controleren. De controle kan verschillen van het gerapporteerde bedrag, omdat dit theoretische berekeningen zijn. Elk verschil betekent dat er een handmatige invoer moet worden gegenereerd.

Uitgesteld beheer

Het beheer van uitgestelde boekingen is nu verschillend van activa. Maak uitgestelde omzet en uitgestelde kosten aan zonder vooraf uitgestelde modellen te configureren.

Leveringsdatum

De leveringsdatum is nu een standaard veld op facturen.

Aanbetaling en Kassa

De uitsplitsing van belastingen en rekeningen op aanbetalingsfacturen blijft consistent, ongeacht of de factuur is geïnitieerd via de Kassa of de Verkoop-app.

Uitsplitsing belastingen aanbetalingen

Op vooruitbetalingsfacturen wordt de uitsplitsing van de belastingen van de originele verkooporder nageleefd.

Vroegtijdige korting

Verbeterde weergave van vervaldata voor vroegtijdige betalingskortingen en termijnen.

EDI-formaat

EDI-formaat en Peppol velden toegevoegd aan de klantenlijstweergave.

Declaraties in bijlagen van dagboekposten

Declaraties worden nu gekoppeld aan hun respectievelijke dagboekposten. Ze worden ook automatisch opgenomen in de Datev-export voor de Duitse lokalisatie.

Btw uitdrukken in lokale valuta op facturen

Belastingberekening wordt weergegeven in de lokale valuta op klantfacturen in vreemde valuta om te voldoen aan de richtlijn 2010/45/EU.

Lege regels filteren

Optie toegevoegd om regels op nul uit fiscale rapporten te filteren.

Wagenpark: voertuig impacteren zonder een factuur

Voor gebruikers van Wagenpark en Boekhouding kan je nu met de bankafletterwidget het betreffende voertuig opgeven bij elke handmatige bewerking.

Vervolgrapporten: ontbrekende contactgegevens

Bij het massaal verwerken van vervolgrapporten worden contactpersonen met ontbrekende informatie geïsoleerd en blokkeren ze het proces niet voor andere contactpersonen.

Overeenkomende cijfers importeren

Overeenkomende cijfers zijn vereenvoudigd en worden met kleuren weergegeven. Gedeeltelijke matches zijn verbeterd, waarbij wordt gepreciseerd welke verrichtingen gedeeltelijk gematcht zijn met een juiste identificatie. Je kan nu een matching_number toevoegen aan je CSV import van regels. Odoo wacht tot alle gerelateerde boekingen zijn geboekt en probeert de aflettering te reproduceren wanneer dat gebeurt. Als dat niet lukt, wordt de geïmporteerde aflettering genegeerd.

Instellingen verbeteren voor weergave van belastingberekening op facturen

Samengevoegde belastingweergave van subtotalen en afrondingsmethode in instellingen van Boekhouding

Verbeterde afgedrukte rapporten

De afgedrukte versies van de boekhoudrapportages zijn verbeterd.

Intercompany-transacties - Voeg een kopie van de PDF van de factuur bij de leveranciersfactuur

Een kopie van de factuur wordt nu toegevoegd aan de factuurbijlage van het andere bedrijf in het kader van intercompany-transacties.

Zichtbaarheid factuurdatum

De factuurdatum was toegevoegd aan dagboekregels, dagboekposts en sommige rapporten.

Revisie lay-out facturen

De lay-out van facturen is duidelijker. Om te voldoen aan de wettelijke vereisten van verschillende landen kan je het totale bedrag voluit weergeven.

Harmonisatie factuurupload

Geharmoniseerde factuuruploads in Boekhouding en Documenten. Creditfacturen in concept kunnen worden omgezet naar facturen. Factur-X documenten detecteren het soort boeking (factuur of creditfactuur) in de Factur-X gegevens.

Handmatige matching: aanmaak partner

Verbeterde partneraanmaak tijdens handmatige afstemming door de naam en het BTW-nummer van de partner vooraf in te vullen.

Handmatige aflettering

De handmatige afstemmingswidget is verwijderd. Regels worden geruisloos afgestemd, tenzij een afschrijving vereist is, waardoor een nieuwe afstemmingswizard wordt gestart.

Massaal downloaden van documenten

Gebruik de "verzenden en afdrukken" downloadoptie om alle documenten van een selectie facturen op te halen. De downloadoptie op een enkele factuur retourneert nu een zipbestand met alle documenten (PDF's en elektronische facturen).

Massaal 'verzenden en afdrukken': factuurbanners

Wanneer een factuur is opgenomen in een asynchrone massa-taak 'Verzenden en afdrukken', wordt er een banner weergegeven op de betreffende facturen om gebruikers te informeren dat de taak wordt uitgevoerd.

Herwerking van overeenkomende cijfers

Overeenkomende cijfers hebben een kleurcode in de weergave Dagboekitems. Gedeeltelijke overeenkomsten worden uniek geïdentificeerd om te zien welke regels deel uitmaken van dezelfde gedeeltelijke overeenkomst.

Diverse transacties op bankdagboeken

Diverse transacties waarbij een bankrekening betrokken is, worden gemarkeerd op het Boekhouddashboard om de controleerbaarheid te verbeteren.

Verbeteringen van OCR gebruiksvriendelijkheid

Optimalisatie van het uploaden van documenten: automatisch digitaliseren gaat nu synchroon en is vijf keer sneller. Foutmeldingen en waarschuwingen werden verbeterd.

OCR: creditfacturen en terugbetalingen

Creditfacturen en terugbetalingen worden automatisch gedetecteerd door de OCR en aangemaakt als zodanig.

Bescherming tegen oplichterij met betalingen

Om te voorkomen dat gebruikers geld opsturen naar potentiële oplichters, moeten rekeningnummers van leveranciers als vertrouwd worden gemarkeerd voordat ze kunnen worden gebruikt voor uitgaande betalingen.

PEPPOL onboarding

Verstuur en ontvang eenvoudig je klantfacturen, leveranciersfacturen en creditfacturen door je te registreren op het PEPPOL-netwerk.

Ponto onboarding

De Ponto onboarding is verbeterd.

Laadsnelheid rapport

Een nieuwe prefixgroepmechanisme geïntroduceerd om de laadsnelheid van boekhoudrapporten op grote databases te verbeteren.

Secties rapport

Rapporten kunnen nu worden gegroepeerd op de gebruikersinterface en in de exports.

Wedergeboorte rapporten

Het interfaceontwerp van boekhoudrapporten is drastisch verbeterd en technisch herzien.

Vernieuwde verzenden en afdrukken wizard

Gebruikers kunnen de relevante documente die moeten worden gegenereerd en de goedkeuringen die moeten worden aangevraagd selecteren in de "Verzenden en Afdrukken" wizard. Het elektronische facturatieformaat is nu geconfigureerd op de klant.

SAF-T: blokkerende fouten verwijderen

Waarschuwingen worden weergegeven in het grootboek in plaats van wanneer je op de SAF-T exportknop klikt.

SEPA Incasso (pain.008.001.08)

Ondersteuning toegevoegd voor het pain.008.001.08 formaat voor SEPA Direct Debit.

Niet-Latijnse tekens SEPA

Mapping van SEPA-tekens uitgebreid om alle Europese talen te omvatten.

Fiscale taxonomie

De belastingen van alle lokalisaties gebruiken nu codes in hun namen om hun weergave en gebruik in de Odoo formulieren te verbeteren. Belastingcodes kunnen worden opgezocht door middel van sneltoetsen. Het nieuwe veld Omschrijving belasting bevat langere beschrijvingen van de belastingen.

Belastingen: wijzigingsbeperking en logboekregistratie

Sommige velden in het model Belastingen kunnen nu niet meer worden gewijzigd als de belasting eenmaal is gebruikt. Wijzigingen aan sommige velden worden bijgehouden in de chatter.

UBL/CII: verwerk betalingsvoorwaarden

Verbeterde UBL-import met contante kortingen en vaste belastingen.

Gebruikersportaal: facturen

Als je een factuur van het portaal download, worden alle beschikbare formaten gedownload, inclusief elektronische facturen.

Gebruiksvriendelijke banksynchronisatie

Banksynchronisatiestromen werden vereenvoudigd. Knoppen en waarschuwingen worden weergegeven op het dashboard. E-mailmeldingen worden verzonden naar de rekeninghouder.

Importeren van leveranciersfacturen en matchen van inkooporders

Bij het importeren van leveranciersfacturen uit elektronische facturatiesystemen die worden ondersteund door Odoo (bijv. UBL 3.0 facturen), Odoo vergelijkt gedeeltelijke inkooporderregels en vult automatisch de overeenstemmende regels in op basis van de eenheidsprijs en de productnaam. De overblijvende niet overeenkomende regels worden afzonderlijk toegevoegd op de leveranciersfactuur.

VIES controle

Het resultaat van de VIES-controle wordt weergegeven op de partner en kan worden omzeild indien nodig. Voor E-commercestromen kan de controle beperkend zijn, waardoor de klant geen factuur kan krijgen waarop de verleggingsregel is toegepast.


Lokalisaties

Algerije

Boekhouding: basislokalisatie verbeterd (grootboekschema, belastingen, fiscale posities, balans, winst- en verliesrekening en belastingrapport).

Argentinië

Boekhouding: elektronische leveranciersfacturen en directe verkoop van liquiditeitsproducten (liquido producto) toegevoegd, beide met de mogelijkheid om elektronische leveranciersfacturen en niet-elektronische verkoopfacturen te maken. De module chequebeheer toegevoegd voor het beheren van eigen cheques en cheques van derden en het bijhouden van cheques om te voorkomen dat gebruikers twee keer met dezelfde cheque van derden betalen. Kassa: factureer elektronisch vanuit het kassasysteem, in overeenstemming met de AFIP-vereisten.

Australië

Lokalisatie voor loonadminstratie toegevoegd: conforme contracten beheren, verschillende soorten salarisstructuren toewijzen, superannuation-garantie berekenen en superrekeningen beheren, conforme loonstrookjes genereren en werknemers betalen met ABA-bestanden. Koppeling toegevoegd tussen Australische loonadministratie, boekhouding en verlof. ABA-betaalmethode toegevoegd voor batchbetalingen aan banken. EFTPOS-betaalmethode toegevoegd voor Kassa via Stripe en Buy-Now-Pay-Later-betaalmethodes via Stripe en Asiapay voor E-commerce. Toevoeging van PEPPOL e-factureringsformaat. Twee nieuwe rapporten toegevoegd voor partners: klantafschriften om maandelijks naar klanten te sturen, en overschrijvingsadvies om naar leveranciers te sturen.

België

Boekhouding: Download CODA en SODA-bestanden rechtstreeks van Codabox. Mogelijkheid toegevoegd om CODA-bestanden voor andere landen dan België te importeren. Officiële balansen en winst- en verliesrekeningen van de Nationale Bank van België geïmplementeerd. Loonadministratie: export naar SD Worx is nu een aparte module. Meer informatie over de kosten van bedrijfswagens in de salarisconfigurator. Vertegenwoordigingskosten worden ingesteld op de vacature.

Brazilië

Boekhouding: de Centrale Bank van Brazilië toegevoegd als aanbieder van wisselkoersen. Gebruik verschillende documenttypes bij het maken van klantfacturen en leveranciersfacturen. Identificatietypen (CPF, CNPJ, enz.) in hetzelfde veld bij het maken van contactpersonen. Bereken omzetbelasting op verkooporders en facturen met Avatax.

Chili

Boekhouding: nieuwe velden toegevoegd op het relatieformulier en extra stappen in E-commerce om gebruikers in staat te stellen e-facturen en e-boletas te genereren op basis van de SII-vereisten. Kassa: maak elektronische facturen en boletas met alle vereiste wettelijke informatie dankzij de toevoeging van fiscale informatie op het contactformulier, dat direct vanuit de kassasessie kan worden bewerkt. E-commerce: gebruikers kunnen elektronische documenten maken vanuit E-commerce, waarbij klanten hun fiscale informatie kunnen invullen en het type document kunnen kiezen.

Colombia

Boekhouding: financiële rapportages en belastingen bijgewerkt.

Denemarken

Boekhouding: SAF-T rapport en het nieuwe grootboekschema zijn geïmplementeerd en de belastingen zijn overeenkomstig bijgewerkt.

Dominicaanse Republiek

Boekhouding: lokalisatie bijgewerkt, financiële en belastingrapporten toegevoegd.

Ecuador

Boekhouding: de balans en winst- en verliesrekeningen toegevoegd.

Estland

Boekhouding: het basislokalisatiepakket toegevoegd: grootboekschema, belastingen, fiscale posities, balans, winst- en verliesrekening, belastingrapport en IC supply-rapport.

Frankrijk

Boekhouding: fiscale afrondingen toegevoegd aan belastingrapport.

Griekenland

Boekhouding: basislokalisatiepakket toegevoegd (grootboekschema, belastingen, fiscale posities, balans, winst- en verliesrekening en belastingrapport).

Hong Kong

Boekhouding: FPS QR-codes toegevoegd aan facturen. Loonadministratie: toevoeging van Manulife MPF rapport, salarisregelsondersteuning (Cap. 57), HSBC AutoPay rapport, IRD56 (B, E, F en G) rapporten.

Ierland

Boekhouding: basislokalisatiepakket toegevoegd (grootboekschema, belastingen, fiscale posities, balans, winst- en verliesrekening en belastingrapport).

Japan

Boekhouding: ondersteuning toegevoegd voor Peppol PINT Japan.

Kazakhstan

Boekhouding: de basislokalisatiepakket toegevoegd (grootboekschema, belastingen, fiscale posities, balans, winst- en verliesrekening, belastingrapport).

Kenia

Boekhouding: bronbelastingen en standaardrekeningen voor Kassa toegevoegd. Voorraadwaardering ingesteld. Loonadministratie: NHIF en NSSF rapporten toegevoegd.

Letland

Boekhouding: basislokalisatiepakket toegevoegd (grootboekschema, belastingen, fiscale postities en BTW-rapportage).

Litouwen

Boekhouding: produceer je Standard Accounting Data File (SAF-T).

Maleisië

Boekhouding: grootboekschema en belastingen verbeterd. SST-02 belastingrapport toegevoegd.

Mexico

Boekhouding: variant 13de maand proefbalans en factura global toegevoegd. Beheer van belastingstelsels van klanten verbetered. DIOT-rapport gewijzigd in een variant belastingaangifte. Bijkomende vereiste velden voor CFDI facturen zijn nu beschikbaar op het E-commerce portaal tijdens de ordervalidatie. Een nieuwe stap toegevoegd aan de E-commerce orderflow om klanten de vereiste informatie voor e-facturatie te laten aanleveren. De vier annuleringsredenen voor CFDI-facturen geïmplementeerd. Ondersteuning toegevoegd voor Globale factuurverzending, gegenereerd vanuit de Kassa-orders of facturen lijstweergaven. Standaard IEPS-belastingen toegevoegd. Stel velden voor Gebruik en Belatingswijze in op verkooporders of stel standaardwaarden in bij relaties om de automatisering van facturering te verbeteren. Loonadministratie: maandelijkse loonberekening toegevoegd.

Marokko

Boekhouding: basislokalisatie verbeterd (grootboekschema, belastingen, fiscale posities en financiële rapporten). Loonadministratie: maandelijkse loonberekening toegevoegd.

Mozambique

Boekhouding: basislokalisatie toegevoegd (grootboekschema, belastingen, fiscale posities, balans, winst- en verliesrekening en belastingrapport).

Nederland

Loonadministratie: maandelijkse loonberekening toegevoegd.

Nieuw-Zeeland

Boekhouding: toevoeging van PEPPOL e-factureringsformaat voor Australië. Toevoeging van twee nieuwe rapporten voor partners: klantenoverzichten om maandelijks naar klanten te sturen en een overschrijvingsadvies om naar leveranciers te sturen.

Peru

Boekhouding: nieuwe rapporten (balans, winst- en verliesrekening, verkoopboek, inkoopboek, inkoopboek export, grootboek, grootboek relatie, grootboekschema - in overeenstemming met de SUNAT-vereisten) toegevoegd.

Filipijnen

Boekhouding: grootboekschema en belastingen bijgewerkt. De mogelijkheid toegevoegd om BIR 2307 rapportageboekingen van leveranciersfacturen en betalingen te exporteren.

Polen

Boekhouding: belastingrapport geïmplementeerd

Roemenië

Boekhouding: balans, winst- en verliesrekening en SAF-T (D.406 aangifte) rapporten toegevoegd. Implementatie van eFactura (UBL met CIUS-RO). Loonadministratie: berekening van maandelijks loon toegevoegd.

Servië

Boekhouding: vertaling van grootboekschema en rapportages. Storno-boekhouding standaard geactiveerd.

Singapore

Boekhouding: PayNow QR-codes toegevoegd aan facturen.

Slowakije

Loonadministratie: maandelijkse loonberekening toegevoegd.

SODA-bestand importeren: mappings van rekeningen

Het importeren van SODA is verbeterend met een wizard voor het toewijzen van rekeningen, waarmee de gebruiker de mapping kan registreren tussen de rekeningen in het SODA-bestand en de rekeningen in het grootboekschema van de gebruiker. Rekeningen zonder mapping worden automatisch gemaakt. De mapping wordt opgeslagen voor toekomstige importen.

Spanje

Boekhouding: Factura-e factuurgeneratie en ondertekening toegevoegd. TicketBAI e-invoicing geïmplementeerd. Indien opgegeven, wordt het bedrijfs-ID op de facturen afgedrukt. Dit kan worden gebruikt om een niet-BTW klantreferentie toe te voegen op facturen (bijv. voor intracommunautaire facturen aan klanten die geen BTW-nummer hebben). Exporteer de BTW-registratieboeken (Libros de IVA) vanuit het algemeen belastingrapport. Model 390 is beschikbaar in de belastingrapporten. Importeer Factura-e XML facturen in Odoo. Exento belastingen bijgewerkt en rapportagecomptabiliteit (SII) toegevoegd.

Zweden

Boekhouding: SIE auditbestanden importeren

Zwitserland

Loonadministratie: maandelijkse berekening toegevoegd, rapporten, verzenderingen en kantonregels.

SYSCOHADA

Boekhouding: basislokalisatie verbeterd bij het herzien van het grootboekschema en de financiële rapportage.

Thailand

Boekhouding: PromptPay QR-codes toegevoegd aan facturen, belastingfactuur afdrukken, inkoop- en omzetbelastingrapport exporteren en PND3 en PND53 belastingrapport exporteren als CSV voor eFilling-doeleinden.

Tunesië

Boekhouding: basislokalisatie toegevoegd (grootboekschema, belastingen, fiscale posities, balans, winst- en verliesrekening en belastingrapport).

Verenigd Koninkrijk

Boekhouding: bijwerking van belastingnamen. Het BACS bestandformaat is nu ondersteund voor betalingen.

Verenigde Staten

Boekhouding: ondersteuning toegevoegd voor belastingen in de staat New York. Loonadministratie: lokalisatie voor loonadministratie toegevoegd. Formulier W-2 wordt ondersteund.

Venezuela

Boekhouding: geldigheidsverklaring BTW geïmplementeerd op het Venezolaanse TIN-formaat.

Vietnam

Boekhouding: VietQR-code toegevoegd aan facturen.


Afspraken

Een resource reserveren

Beheer boekingen van resources (tennisvelden, tafels, enz.).

Sjablonen voor bevestiging en annulering

Verzend specifieke sjablonen wanneer een boeking is bevestigd of geannuleerd.

Klantherinneringen uitgeschakeld

Afspraakherinneringen van klanten worden niet gemeld aan operatoren.

Linkoptie evenement

Gebruik je Google account om Meet uitnodigingen naar deelnemers te versturen.

Verkennen met Gantt-weergave

Beheer je reservaties vanuit een Gantt-weergave. Voeg sluitingsdagen toe om reservaties te blokkeren.

Collega's uitnodigen voor vergaderingen

Laat deelnemers toe om gasten uit te nodigen op hun reservaties.

Koppel vergaderingen aan sollicitanten/verkoopkansen

Vergaderinguitnodigingen verzonden vanuit Leads and Sollicitanten maken nu vergaderingen gekoppeld aan deze documenten.

Vergaderingen gekoppeld aan sollicitanten / verkoopkansen

Verzonden links naar vergadering met gebruik van een bestaande afspraaktype zijn nu gekoppeld aan de sollicitant of de lead.

Ondersteuning van meerdere websites

Publiceer afspraaktypes op specifieke websites.

Beheer van niet-permanente vergaderingen

Bepaal specifieke start- en einddatums voor afspraaktypes.

Betalen om te reserveren

Vereis een betaling voordat een boeking wordt bevestigd.


Goedkeuringen

Volgorde goedkeurders

Wanneer een goedkeurdersvolgorde is bepaald zal de manager (indien vereist) de eerste zijn die moet goedkeuren.

Integratie van documenten

Synchroniseer bijlages tussen Goedkeuringen en Documenten.


Aanwezigheden

Volledige vernieuwing

Volledige herwerking van de app, inclusief de toevoeging van geolokalisatie, openbare kioskmodus en Gantt-weergave.


Barcode

Bestaande hoeveelheden in voorraadaanpassingen

Als een getraceerd product gescand wordt in een voorraadaanpassing worden alle partijen/serienummers in deze locatie geladen.

Handmatige invoer

De optie om handmatig een barcode in te voeren is toegevoegd.

Productie met Barcode

Verwerk en creëer productieorders vanuit de Barcode-app.

Afbeelding product

Toon een afbeelding van het product in de details om ervoor te zorgen dat het juiste product wordt gekozen.

Retouren vanuit barcodes

Maak retouren aan in barcodeformaat en scan eenvoudig barcodes om retouren te identificeren. Daarnaast is de zichtbaarheid van retouren in het portaal verbeterd en is het standaardbewerkingstype retour verwijderd voor een betere afhandeling van inkoopretouren.

Bron scannen

Gebruikers worden nu gevraagd om de bronlocatie voor het product te scannen als het niet moet worden opgehaald op de laatst gescande bronlocatie.

Vlotte afhandeling van gereserveerde hoeveelheden

Betere verwerking van gereserveerde hoeveelheden met onmiddellijke reservatieaanpassingen tijdens het picken op een andere locatie.

Geluids- en visuele effecten

Een geluid wordt afgespeeld als een barcode niet wordt herkend of verkeerd is. Het scherm flitst zodra een barcode correct geïdentificeerd is.


Kalender

Weekends verbergen

Kalenderweergaves laten gebruikers toe om weekends weer te geven of te verbergen. De instelling is gedeeld tussen kalenderweergaves.


CRM

Vergaderdatum

Bekijk de komende of laatste vergaderdatum met een lead direct vanaf de slimme knop

Labels: leads naar activiteitsrapport

Labels worden gepropageerd van leads naar het activiteitsrapport.


Dashboards

Lege dashboards

Maak lege dashboards vanuit de configuratie van Dashboards.

Het delen van dashboards

Dashboards delen vanuit de Dashboards-app.

Year-to-date filter

Year-to-date (YTD) kan worden gekozen als de gefilterde periode.


Chat

Paneel met bijlagen

Vind eenvoudig bijlagen die zijn verzonden in je chatgesprekken met behulp van het nieuwe Bijlagen paneel.

Verzonden berichten bewerken

Bewerk verzonden berichten in de chatter.

E-mailadressen in de chatter

Geef e-mailadressen van ontvangers weer bij het verzenden van een bericht vanuit de chatter.

Emojiselector: recent gebruikt

Vind je favoriete emojis terug in de "vaak gebruikt"-sectie in de emojiselector.

GIF-knop

Verstuur GIF's naar je collega's in Chat.

Als ongelezen markeren

Gebruikers kunnen nu berichten als ongelezen markeren in hun Chatgesprekken en -kanalen, om deze later te behandelen. De verzender ziet dat het bericht geleverd maar niet gezien is.

Vermeldingen in de volledige composer

Vermeld je collega's vanuit de volledige composer van de chatter. Vermeldingen blijven nu bewaard wanneer je overschakelt van de kleine naar de volledige composer.

Meldingvoorkeuren

Configureer je meldingsvoorkeuren voor elk kanaal en elk gesprek.

Optiesmenu vanuit gebruikersnaam

Alle Chat-gerelateerde opties zijn nu beschikbaar als je op een gebruikersnaam in de koptekst van het chatvenster klikt. Daarnaast kan je het profiel van een werknemer openen of zijn gebruikersnaam bewerken in het menu.

Berichten vastzetten

Zet berichten vast in je Chatgesprekken om rap toegang te krijgen tot belangrijke berichten of oudere berichten. Een sectie met vastgezette berichten is beschikbaar in de koptekst van je gesprekken en kanalen. Je kan zo rechtstreeks bepaalde vastgezette berichten lezen.

Optie om hand op te heffen tijdens het Chatgesprek

Deelnemers aan een vergadering kunnen nu hun hand opheffen om aan te duiden dat ze willen spreken en andere deelnemers hiervan willen informeren.

Berichten zoeken

Zoek berichten en notities in de chatter.

Gelijktijdig delen van scherm en video

Deel je scherm en video tegelijkertijd in Odoo vergaderingen.

Spraakberichten

Communiceer met collega's door middel van spraakberichten.


Documenten

Prullenbak en automatische verwijdering

Verplaats documenten naar de prullenbak in plaats van ze te archiveren. Ze worden verwijderd na 30 dagen.

Verbeterde splitsingstool

De splitsingstool is eenvoudiger te gebruiken dankzij verbeterde ergonomie en sneltoetsen.

Delen en downloaden van bestanden

Het is nu eenvoudiger om enkele of meerdere bestanden te delen en te downloaden.

Integratie van wagenpark

Alle wagenpark-documenten centraliseren in de Documenten-app.

Miniatuur meerdere pagina's

Eenvoudig zien of een document meerdere pagina's omvat via de miniatuur

Documentverzoek

De functie documentverzoek is verbeterd met een echt activiteitenbeheer en herinneringsmails.

Verbeteringen van het werkruimte "Alle"

Primaire knoppen en acties kunnen worden gebruikt vanuit de werkruimte "Alle".

Acties: boekhoudkundig dagboek

Selecteer het dagboek dat moet gebruikt worden voor verschillende boekhoudkundige werkstroomacties.

Batch uploaden

Enkel ongeldige bestande worden verworpen bij het uploaden van bestanden in batch.

Breng ondertekende HR-documenten naar Documenten

Handtekeningsverzoeken van werknemers en loonadministratie kunnen nu worden opgeslagen in Documenten wanneer ze zijn ingevuld.

Actie Declaratie aanmaken

Maak automatisch een uitgave aan op basis van de inhoud van een bestand met de actie 'Een declaratie aanmaken'.

Verslepen in Werkruimte-paneel

Verbeterde versleepfunctie in het Werkruimte-paneel.

Linkbeheer verbeteren

Verbeterd ontwerk van link-miniaturen.

Sneltoetsen

Sneltoetsen toegevoegd voor snelle toegang en navigatie.

Navigatie via URL

Navigeer in de Documenten werkruimte via URL's.

Zoeken op product

Documenten zoeken en groeperen op product.

Stel contacten in op gemailde bestanden

De verzender van een document via e-mail wordt nu ingesteld als het contact.

Deelportaal: meerdere tabbladen

Document worden nu weergegeven in een nieuw tabblad.

Excel-bestanden in prullenbak na conversie

Bij het converteren van een Excel-bestand in een Spreadsheet kunnen gebruikers nu kiezen om het bestand te bewaren of het in de prullenbak te doen.


E-commerce

Adresdetectie en -beheer

Factuuradressen van klanten kunnn worden gedetecteerd en eenvoudig worden beheerd bij het afrekenen.

Herontwerp van het afrekenen

Verbeterd ontwerp en flow van het afrekenen.

Productlabels weergeven

Geef productlabels weer op je e-commerce productpagina's, zoals informatielabels. Deze labels zijn ook beschikbaar in de filters op de winkelpagina.

Afbeeldingen als kenmerkwaarden

Gebruik afbeeldingen in plaats van kleuren voor productvarianten.

Kenmerk met meerdere selectievakjes

Klanten kunnen meer dan één optie selecteren voor een product met behulp van het kenmerk multi-checkbox.

Lay-out productbeschrijving

Maak aantrekkelijke beschrijvingen van je product door middel van Odoo's teksteditor.

Zoekbalk verwijderen

Verwijder de zoekbalk van je /shop-pagina.

"Productprijzen weergeven" instellen per website

Configureer de instelling "Productprijzen weergeven" onafhankelijk van de ene website naar de andere en maak afzonderlijke B2C en B2B-E-commercewinkels.

Verzendmethoden zonder voorraad

Gebruik verzendwijzes in je E-commerce zonder de Voorraad-app te installeren.

Toon beschikbare kortingsbonnen

Beschikbare promotiecodes toegewezen aan een klant worden nu automatisch weergegeven tijdens de laatste fase van de betaling en kan worden toegevoegd met één klik.


eLearning

Inschrijving en uitnodiging

De inschrijvings- en uitnodigingsprocessen werden verbeterd: nodig gebruikers uit om zich in te schrijven of schrijf ze rechtstreeks in.

Meerdere correcte antwoorden

Bepaal meerdere correcte antwoorden in eenvoudige quizzen.

Vereiste cursussen

Vereiste cursussen instellen.

Cursussen hervatten

Deelnemers kunnen hun cursus hernemen wanneer ze zich opnieuw aanmelden.

Sectieduur

Deelnemers kunnen de duur van elke sectie van een cursus zien.


E-mail Marketing

Nieuwe e-mailsjablonen

Vijf mailsjablonen zijn toegevoegd.

Verbetering van de afmeldflow

Test en pas je afmeldpagina aan. Bekijk het nieuwe afmeldingsrapport.


Werknemers

Voeg wagenparkbeheerder toe aan het plan

Wijs planactiviteiten toe aan de wagenparkbeheerder van het voertuig van de werknemer.

Certificeringsrapport

Een speciaal rapport voor certificeringen is toegevoegd.

Werknemerwidget

Alle velden met betrekking tot een werknemer geven de avatar weer.

CV van werknemer genereren

Genereer een CV in PDF door middel van informatie gevonden in de werknemersgegevens.

Grafiek- en draaitabelweergaven

Grafiek- en draaitabelweergaven zijn toegevoegd aan de app.

Homeworking

Bepaal een andere werkplek voor elke werkdag van de week. Dit schema kan elke week worden herhaald. Gebruikers kunnen de werkplek van andere werknemers bekijken via de Kalender-app of het Werknemersportaal.

Toegangslink HR-bestanden

Bij het archiveren van werknemers, verzend hen een link naar hun persoonlijke dossiers.

Managers

Managers kunnen de 'eerste contractdatum' en 'volgende beoordelingsdatum' van hun werknemers bekijken.

Filter voor nieuw aangenomen werknemers

Filter je nieuw aangenomen werknemers vanuit de kanbanweergave.

Organigramweergave

Een nieuw organigram is beschikbaar op werknemers en afdelingen.

Aanwezigheidsicoontje zichtbaar

De aanwezigheidsindicator van Aanwezigheden is zelfs zichtbaar zonder rechten op de app.

Privé nummerplaat

Een veld "privé nummerplaat" is toegevoegd om eender welk voertuig te zoeken.

Handtekeningverzoeken

Kies om handtekeningverzoeken te verzenden naar het publieke of persoonlijke e-mailadres van een werknemer.

Vaardigheden

Verbeterde inhoud en gebruiksvriendelijkheid van de vaardighedenbibliotheek.


Evenementen

Scannen van deelnemerslijst

Gebruik de QR-codes van de deelnemerslijst om deelnemers snel te registreren.

Afmetingen en achtergrond van badges

Selecteer een badgeafmeting en pas de achtergrond aan.

Prijslijstselectie tonen

Bezoekers kunnen een prijslijst kiezen bij het aankopen van tickets.

Taal evenement

Bepaal de taal van een evenement en vertaal automatisch alle communicatie met betrekking tot dit evenement in die taal.

Deelnemers filteren

Filter deelnemers op basis van de antwoorden op het inschrijvingsformulier.

Ondersteuning van meerdere websites

Publiceer evenementen op een specifieke website.

Flexibiliteit registratieformulier

Personaliseer de vragen op het registratieformulier van een evenement.

Volgorde tickets

De afbeeldingsvolgorde van de evenementtickets kiezen.


Onkosten

Vernieuwing boekhoudstroom

De boekhoudstroom van het posten van declaraties is gewijzigd. Door een werknemer betaalde declaraties genereren leveranciersfacturen en door de vennootschap betaalde declaraties genereren betalingen in plaats van inkoopbewijzen. De synchronisatie tussen de Boekhouding- en de Declaraties-app werd ook verbeterd. De betaalmethode kan nu worden gepreciseerd voor de door de vennootschap betaalde declaraties.

Standaard categorie

Bepaal een standaard categorie voor automatisch gegenereerde declaraties.

Onkostendeclaratie: betalingen

Onkostendeclaraties die door het bedrijf worden betaald genereren nu eveneel betalingen als er onkostendeclaraties zijn om het afletterproces te vereenvoudigen.

Declaraties: verbeterde PDF

De onkostendeclaratie in PDF is verbeterd en bonnetjes worden nu als bijlage toegevoegd.

Bedrag afdwingen in valuta van bedrijf

Voor uitgaven in vreemde valuta kunnen werknemers handmatig het bedrag invoeren dat ze hebben uitgegeven in de valuta van het bedrijf, onafhankelijk van de Odoo wisselkoersen, zodat dit perfect overeenkomt met hun werkelijke uitgaven.

Statusconsistentie verbeteren

Verbeterde pipelinefases van onkosten en declaraties met consistente terminologie. "In te dienen" versus "te rapporteren" verduidelijkt en tooptips toegevoegd aan het onkostendashboard.


Wagenpark

Besteldatum

Een veld "besteldatum" is toegevoegd op de voertuigen.

Zoeken op model of merk

De zoekopdracht voor een voertuig omvat nu het model of het merk.


Forum

Redesign front-end

Nieuw front-end design voor forums.

Posts in afwachting per forum

Gebruikers van wie de posts niet automatisch gevalideerd worden (onvoldoende karma-punten) kunnen nu één bericht in afwachting per forum hebben.


Receptie

Bezoekersbeheer

Houd al je bezoekers zorgeloos bij met de Receptie-app.


Helpdesk

Snelle links helpcentrum

Toon links naar de meest populaire kennis-artikelen, forumposts en eLearningcursussen.


Voorraad

Autobatch

Autobach alleen batchbewerkingen in de Gereed-fase.

Kostprijs FIFO-producten

De kosten van FIFO-producten zijn nu bepaald op de gemiddelde prijs van de overblijvende hoeveelheden.

Flexibele reservatie

Gereserveerde hoeveelheden bijwerken en specifieke hoeveelheden reserveren.

Reservatie prognoserapport

Reserveren en reservering ongedaan maken vanuit het prognoserapport heeft enkel invloed op het geselecteerde product in plaats van de ganse operatie.

Incoterms

Incoterm en locatie worden nu weergegeven op de leveringsbon.

Eigenschappen partij- en serienummers

Eigenschappen van partij- en serienummers worden weergegeven op hun hoeveelheden.

Groepsinvoer vervaldatum en hoeveelheid van partijen

Bijgewerkte groepsinvoer van partijen/serienummers op ontvangsten om vervaldata en hoeveelheden toe te staan. Dit laat gebruikers to om deze bijkomende velden te gebruiken bij het plakken van meerdere partijen/serienummers voor een efficiënte gegevensinvoer.

MTO/MTS

Wanneer het 'Make to Order' (MTO)-proces wordt onderbroken, kunnen item worden gereserveerd uit de beschikbare voorraad om ervoor te zorgen dat de workflow doorgaat.

Nieuwe verwijderingsstrategie: Zo weinig mogelijk pakketten

De gedwongen verwijderingsstrategie "Zo weinig mogelijk pakketten" toegevoegd die voorkomt dat hoeveelheden in twee pakketten worden gereserveerd wanneer de vraag in één groter pakket beschikbaar is.

Bewerkingenmenu

Vind gemakkelijk de juiste bewerking dankzij het vernieuwde bewerkingenmenu.

Weergave van verpakking op documenten

De verpakking wordt nu weergegeven op inkooporders, verkooporders en transferdocumenten.

Afdrukken op bewerkingstype

Druk rapporten automatisch af bij transfervalidatie. Bepaal welk rapport moet worden afgedrukt op niveau van bewerkingstypen. Als er geen IoT-printer is gekoppeld, wordt het rapport in plaats daarvan gedownload.

Bijwerking producthoeveelheid

Bewerk snel hoeveelheden vanuit het productformulier.

Realtime voorraadwaardering

Standaardrekeningen zijn nu vooraf configureerbaar vanuit de instellingen van de Boekhouding-app. Introductie van een nieuw 'Productiekost'-rekening dat de berekening van de productiekosten verbetert en beter onderscheid maakt tussen de kosten van de werkplek en de werknemer.

Barcodes ontvangstrapport

Het ontvangstrapport bevat nu een barcode voor de volgende stap (par ex. van picken tot verpakken) om sneller bewegingen toe te laten tijdens een workflow met een barcodescanner.

Aanvulverbeteringen

Filter aanvullingen op leverancier en selecteer een lijst met producten die moeten worden aangevuld tot hun maximale hoeveelheid.

Knop Reserveren / Reservering ongedaan maken

De knop Reserveren / Reservering ongedaan maken op het prognoserapport ondersteunt nu routes met meerdere stappen.

Herwerken van pickings

Verwijdering van het verschil tussen geplande en onmiddellijke overdrachten. Een nieuwe opdracht begint in de gereed-fase en kan worden gepland door het in concept te zetten. Gedetailleerde bewerkingen van overdrachtregels laten toe om rechtstreeks de bestaande voorraad te kiezen.

Op verzending gebaseerde routes

Bepaal verzendwijzes op routes.

Voorraadverouderingsrapport

Bewaak de producthoeveelheid en de tijd die de voorraad in beslag neemt om de dode voorraad te beoordelen met behulp van het nieuwe voorraadverouderingsrapport.


Kennis

Reacties op artikel

Reactie op het inhoud van artikelen.

Conversie artikels-elementen

Converteer artikels in elementen en vice versa.

Samenwerken met portaalgebruikers

Schakel gezamenlijke artikelbewerking in voor portaalgebruikers: ze kunnen nu een artikel bewerken zodra dit is toegestaan.

Samenwerkingsmodus

Werk in Kennisartikelen samen met andere gebruikers.

Notities op uitnodigingen

Voeg een bericht toe bij het delen van een artikel.

Verslepen om te verwijderen

Versleep een artikel in de prullenbak.

Geïntegreerde Gantt-weergaves

Geïntegreerde Gantt-weergaves in artikels voor verbeterde projectvisualisatie.

Verbeterde /file commando

Bekijk en hernoem bestanden rechtstreeks vanuit een artikel.

Banners invoegen

Voeg banners in in je Kennis-artikelen.

Video's invoegen

Voeg video's in je Kennisartikelen in.

Item kalender

Voeg een kalenderweergave in in één van je artikelitems.

Kanbanweergave item: fases

Maak en bewerk fases in de kanbanweergaves van je Kennisitems

Sjablonen laden

Kies vanuit meerdere vooraf geconfigureerde sjablonen om snel van start te gaan.

Zichtbaarheid beheren

Bepaal zichtbaarheidsregels op kennis-artikelen

Mobiele navigatie

Op mobiele toestellen, navigeer door middel van een toegewijd hamburgerpictogram (jammie!).

Portaaltoegang

Geef je medewerkers toegang tot hun artikelen via hun portaal.

Artikel afdrukken als PDF

Druk je Kennis-artikelen af of exporteer ze.

Verplaatsen van omslagen

Verplaats artikelomslagen.

Aangepaste groepen en filters opslaan

Sla aangepaste filters en groepen op geïntegreerde weergaves op en stel ze als standaard in.

Versiegeschiedenis

Bekijk de versiegeschiedenis van kennisdocumenten.


Live Chat

Bijkomende talen op gebruikersprofiel

Live Chat sessies kunnen aan jou worden toegewezen op basis van de talen die zijn toegevoegd aan je gebruikersprofiel en de talen van de bezoekers.

Verbeterde stromen

Vind meer informatie op de kanaalpagina, voeg operators toe of verwijder ze en nodig gebruikers uit voor een sessie. De pagina met sessiegeschiedenis is verbetered en de front-end gebruikerservaring is verbeterd.

Live Chat gesprekken

Start gesprekken met websitebezoekers vanuit Live Chat-sessies.

Berichtopties

Operators en bezoekers kunnen nu berichten bewerken, verwijderen, vastpinnen en beantwoorden, maar ook emoji's en reacties gebruiken.

Sessiegeschiedenis openen in Chat

Open alle Live Chat-sessies in Chat als beheerder, met beperkte toegang afhankelijk van je lidmaatschappij (alleen-lezen of volledige bewerking)

Bijlagen verzenden

Operators en bezoekers kunnen nu elkaar bijlagen versturen (bezoekers moeten de toestemming van de operator hebben).


Onderhoud

Onderhoud

Herontwerp van met mechanisme voor het aanmaken van terugkerend onderhoud. Werkbonnen zijn nu ook beschikbaar voor onderhoudsaanvragen. Onderhoud is nu ook mogelijk op werkplekken, met de mogelijkheid om productieschema's te blokkeren.


Productie

Bijwerkingen van stuklijsten

Werk een stuklijst bij en pas wijzigingen toe aan bestaande productieorders. Genereer nieuwe stuklijsten vanuit productieorders. Genereer engineering change orders vanuit productieorders.

Propagatie verzeoek onderdelen

Propageer wijzigingsverzoeken onderdelen van individuele productieorders naar pre-productie pickings.

Overzicht productieorders

Visualiseer alle aspecten van een productieorder vanuit één rapport op de productieorder. Identificeer ontbrekende hoeveelheden en activeer aanvullingen of volg bestaande aanvullingen. Vergelijk de werkelijke kosten van een productieorder met de voorspelde kosten voor, tijdens en na het voltooien van de productieorder.

UX-verbeteringen

Productiedoorlooptijden werden verplaatst naar de stuklijst. Controleer de beschikbaarheid op de lijstweergave van de productieorder. Verwachte einddatum toegevoegd aan de formulierweergave van de productieorder. Label afdrukken toegevoegd aan de formulierweergave van productieorder.

Planning

Plan op basis van verwachte aankomstdata van onderdelen. Identificeer productieorders waarvan de aanvullingen te laat zullen aankomen met het filter 'Late onderdelen'. Visualiseer werkorderafhankelijkheden vanuit de weergave 'Planning per Productie'.

Marketing Automation

Campagnesjablonen

Ga snel van start in Marketing Automation met behulp van kant-en-klare campagnesjablonen.


Vergaderzalen

Beheer van zaalreservaties

Reserveer vergaderzalen met behulp van een tablet-vriendelijke interface.


Online betalingen

Adyen gedeeltelijke vastlegging van betalingen

Als je wenst dat klanten op voorhand betalen of een waarborg storten, kan je nu een deel van het transactiebedrag vastleggen en de rest met de Adyen betaalprovider ongeldig maken.

Valutafilter

Filter betalingsproviders op basis van de valuta.

Demo provider: snel afrekenen

De functie Snel afrekenen wordt nu ondersteund voor de Demo-provider.

Demo-provider: gedeeltelijke vastlegging

De demo-provider ondersteunt nu het gedeeltelijk vastleggen van betalingen.

Valutakosten

Bepaal betalingskosten met een valuta om het bedrag te verzekeren door het om te zetten in de valuta van de betaling.

Koppel betaalmethoden aan transacties

De betaalmethode die gebruikt wordt door de klant is nu opgeslagen op de betalingstransactie.

Betalingsformulieren: weergave van betaalmethodes

Introductie van het concept betaalmethoden in Odoo. Elke betalingsprovider is gekoppeld aan een lijst met betaalmethoden, die worden weergegeven op betalingsformulieren.

Generatie betalingslink

Het generatieproces van een betalingslink wordt eenvoudiger gemaakt door het gebruik van één enkele knop om de link te kopiëren en te genereren.

Betaling van publieke gebruikers met tokens

Sta gebruikers toe om te betalen met hun geregistreerd betaalmethode zonder zich aan te melden.

Ondersteuning Razorpay & tokenisatie

Razorpay ondersteunt nu het opslaan van betaalmethodes voor toekomstige betalingen

Verwijderen van extra kosten

Verwijdering van de functie extra kosten (Paypal en Alipay).

SEPA: betaal een keer om een mandaat te maken

Vraag klanten een eerste betaling te doen om het SEPA-mandaat te valideren.

Stripe

Klanten kunnen rechtstreeks in het betalingsformulier betalen (geen doorverwijzing naar Stripe). 26 nieuwe betaalmethoden en Indiase e-mandaten worden ondersteund.

Overschrijvingen: betaalinstructies

Voeg de mogelijkheid toe om betaalinstructies te regenereren met de beschikbare bankrekening voor een overschrijving.

Xendit

Xendit betalingsprovider toegevoegd voor Indonesië en de Filipijnen.


Loonadministratie

Validatie rekeningnummers

Voorkom betalingen naar foutieve bankrekeningnummers met de introductie van waarschuwingen wanneer rekeningnummers worden gewijzigd.

Geautomatiseerde annulatie van handtekeningverzoeken

Handtekeningverzoeken worden nu automatisch geannuleerd wanneer contracten geannuleerd of geweigerd worden.

Adieu contractgeschiedenis

De Contractgeschiedenisweergave is verwijderd om te werken met een standaard lijstweergave, toegankelijk via het werknemersformulier.

Voorwaardelijke voordelen

Bepaalde voordelen kunnen nu afhangen van het kiezen van andere bepaalde voordelen. Bijvoorbeeld, de tankkaart wordt enkel weergeven als de werknemer voor een bedrijfswagen kiest.

Bestaande loonstroken naar openstaande partijen

Voeg bestaande loonstroken toe aan een openstaande partij.

Extra uren: werkboekingen

Extra uren worden automatisch geregistreerd in prestaties voor werknemers die met de Aanwezigheden-app werken en met een contract gebaseerd op een planningsschema.

Dwing lijst nieuwe auto

Het veld "Dwing lijst nieuwe auto" in de salarisconfiguratorassistent wordt enkel weergegeven als er wordt voldaan aan de voorwaarde op de instelling "nieuw voertuigverzoek".

Brandstoftype op contract

Het brandstoftype wordt weergegeven op werknemerscontracten.

Generieke loonbeslagen

Maak loonbeslagen voor meerdere werknemers.

Pauzes op werkschema

Werkboekingen worden nu automatisch gegenereerd voor extra uren en werkschema's kunnen gebruik maken van pauzes, die niet in aanmerking komen voor extra uren.

Salarisstructuurtypes rangschikken

Rangschik salarisstructuurtypes en geef ze weer afhankelijk van je land.

Loonstrook viewer

Toon de PDF van een loonstrook als het aan een record gehecht is.

Generatie van rapporten en selectie van werknemers

Verbeterde manier om rapportages te genereren en om werknemers te selecteren.

Salarisconfigurator: vervaldatum

Voeg een vervaldatum toe aan de salarisconfigurator aanbiedingen.

Salarisstructuur (nieuw/dupliceren)

Het dupliceren van een salarisstructuur kopieert de regels ervan. Het maken van een nieuwe salarisstructuur gebruikt de regels uit de gearchiveerde sjabloon 'default structure rules set'.

Gewerkte dagen en invoer

Voeg een label "halve dag" toe aan de werkuren op de loonstrook voor een betere controle.


Planning

Automatisch plannen van openstaande diensten

Automatisch openstaande diensten toewijzen aan de juiste werknemers op basis van hun uurrooster, functie, beschikbaarheden en verlof.

Diensten splitsen in de Gantt-weergave

Splits lange diensten moeiteloos op in meerdere segmenten vanuit de Gantt-weergave.

Van dienst wisselen

Vraag om van dienst te wisselen en met de ongewenste diensten van je collega's te ruilen.


Kassa

Combimaaltijden

Verkoop eten via eenvoudig te configureren combimaaltijden.

Ondersteuning kredietlimieten

De op vennootschappen of partners opgelegde kredietlimieten worden thans ook toegepast op Kassa. Als een limiet bereikt wordt, wordt een waarschuwing getoond op klantgerelateerde weergaves en knoppen.

Plattegronden en bestellingen doorheen sessies

Kassaorders zijn nu toegankelijk vanuit andere kassa's. Plattegronden kunnen worden gekoppeld aan meerdere kassa's, lopende bestellingen worden gedeeld op dezelfde locatie en vorige bestellingen zijn toegankelijk van elk bureau met een database.

Oorsprong van beloningen en kortingsbonnen weergeven

Kassiers en obers kunnen nu de oorsprong van belongen en toegepaste kortingsbonnen bekijken, waardoor ze een beter inzicht krijgen in de beloningen die voor elke bestelling worden gebruikt.

Plattegrond in restaurants

De instelling "plattegrond met zalen en tafels" is standaard ingeschakeld voor bars of restaurant: je hoeft deze niet meer te activeren.

Front-end leveringsdatum

Bepaal de leveringsdatum van elke bestelling om deze later te verzenden vanuit de front-end van het verkooppunt.

Afbeeldingen op betaalmethodes

Voeg een afbeelding toe aan een betaalmethode.

Toegang werknemers die geen gebruiker zijn

Geef werknemers die geen gebruiker zijn toegang tot geavanceerde acties, zoals geld in/uit.

Keukenscherm

Het gebruiksvriendelijke keukenscherm toont alle bestellingen. Doorstreep gerechten of de volledige bestellingen als ze klaar zijn. Krijg een duidelijk overzicht van alle voor te bereiden gerechten per product en categorie.

Voorbereidingstools voor iedereen

Het keukenscherm en keukenprinter zijn nu beschikbaar buiten het Restaurant kassasysteem.

Voorkom het hergebruiken van contante betaalmethodes

Contante betaalmethodes en kasboeken kunnen niet worden hergebruikt in verschillende kassasystemen om boekhoudproblemen met betrekking tot de controle van de kassalade te vermijden.

Informatie over reddingssessies

Verbeterde informatie over reddingssessies. Uitstaande sessies gemarkeerd op het dashboard.

Herkomst van beloningen en toegepaste kortingsbonnen

Herkomst van beloningen en toegepaste kortingsbonnen worden getoond in de beloningspop-up.

Herkomst van beloningen en toegepaste kortingsbonnen

Om aan kassiers en obers een duidelijk beeld te geven van wat de bestelling inhoudt toont de belongingsknop nu de herkomst van de beloning en elke toegepaste kortingsbon.

Een QR-code scannen, het menu bekomen

Klanten kunnen een QR-code scannen op de menu op hun toestel te bekijken.

Scannen en betalen

Klanten kunnen nu online betalen door een QR-code te scannen.

Self-order: online betaling

Klanten kunnen nu online betalen als ze zelf bestellen.

Self-ordering aan tafel

Je klanten kunnen bestellingen plaatsen door een QR-code op de tafel te scannen en, facultatief, hun bestellingen online te betalen.

Self-service kiosk

Plaats bestellingen en betaal bij de self-service kiosk.

Tafelreservatie: van Afspraken tot Kassa

Geef gereserveerde tafels weer op de plattegrond in restaurants of bars.


Project

Bijkomende statussen voor taken

Markeer taken als gereed, geannuleerd, in behandeling, wijzigingen aangevraagd of goedgekeurd.

Project aanmaken vanuit verkooporders

Maak handmatig projecten aan vanuit verkooporders.

Aanbetalingen voor winstgevendheid project

Krijg een nauwkeurige inschatting van de winstgevendheid van je projecten met het opnemen van aanbetalingen.

Toegang tot projecten in omgevingen met meerdere bedrijven

Projecten en taken kunnen toegankelijk worden gemaakt voor alle bedrijven.

Terugkerende taken: nieuwe taak genereren bij het vervolledigen

Neem een voorsprong op de planning van je terugkerende taken: een nieuwe taak is onmiddellijk gegenereerd zodra de vorige als gereed is gemarkeerd.

Generatie van verkooporders vanuit projecten

Genereer verkooporders in een oogwenk vanuit projecten en taken.

Subtaken en afhankelijkheidswaarschuwing op kanbankaarten

Vanuit de kanbankaart van een taak, bekijk de subtaken en controleer of het geblokkeerd wordt door een andere taak.

Sneltoetsen configuratie taken

Bij het aanmaken van een nieuwe taak vanuit de kanban-weergave, configureer het onmiddellijk met behulp van tekstsneltoetsen: bepaal labels, wijs gebruikers toe, wijs uren toe et stel een hoge prioriteit in zonder het formulier te openen.

Plannen van taken zonder toegewezen tijd

Plan taken zonder toegewijzen tijd in batches vanuit de Gantt-weergave om ze achter elkaar te plannen.


Inkoop

Inkoopkortingen

Sla de brutoprijs en korting op in prijslijsten van leveranciers. Je kan de korting ook rechtstreeks op de inkooporderregel wijzigen.

Leverancierscatalogus

Voeg gemakkelijk producten toe van je leverancier met een kanban-weergave bij het maken van offerteaanvragen.


Kwaliteit

Storingslocaties

Wijk de volledige of gedeeltelijke producthoeveelheid af naar een storingslocatie wanneer een kwaliteitscontrole mislukt.


Werving & Selectie

Integratie afspraken

Boek een vergardering met Afspraken en bekijk het op het profiel van de sollicitant.

Blacklist e-mailproviders

Blacklist e-mailproviders om sollicitanten met onjuiste e-mails te voorkomen.

Toegang tot de chatter en aanbiedingen

Interviewers hebben toegang tot de chatter. Het aanbod van de loonadministratie is nu een specifiek object met een eigen geschiedenis en beveiliging.

SMS versturen vanuit lijstweergave

Verstuur SMS'en naar meerdere sollicitanten vanuit de lijstweergave.


Verhuur

Offertesjablonen, catalogussen en optionele producten

Offertesjablonen, productcatalogussen en optionele producten zijn nu beschikbaar voor verhuurproducten.

Unieke verhuurperiode

De verhuurperiode van alle producten op een order is nu hetzelfde om de flow te vereenvoudigen. Dit staat het ophalen of terugbrengen van producten op verschillende momenten niet in de weg.

Verhuurvoorraad

Lever je verhuurproducten af en retourneer ze via meerdere stappen met aflever- en retourtransfers.


Reparatie

Verbeterd reparatieproces

Beheer het reserveren en aanvullen van onderdelen vanuit de reparatiemodule, maak reparatieorders aan vanuit verkooporders en vice versa en gebruik de reparatieregel van het type 'Recyleren' om eerder verbruikte onderdelen eenvoudig terug in voorraad te plaatsen.


Verkoop

Producten toevoegen vanuit een catalogus

Voeg snel en eenvoudig producten toe met de catalogus-weergave.

Amazon Connector

Start handmatig de synchronisatie van een Amazon-bestelling op basis van de Amazon-referentie. Verzendbevestigingen die naar Amazon worden gestuurd, worden nu gesynchroniseerd.

Amazon synchronisatie

Werk de beschikbare hoeveelheden bij voor FBM-aanbiedingen ('Fulfilled by Merchant') op Amazon, afhaneklijk van de voorraadniveaus.

Bevestiging bij aanbetaling

Vraag een aanbetaling aan je klanten om hun offerte te bevestigen.

Beschrijvingen aanbetalingen

Beschrijvingen van aanbetalingsregels op verkooporders tonen de referentie en datum van de aanbetalingsfactuur voor meer duidelijkheid wanneer er meerdere aanbetalingen zijn.

Evenementen: offertesjablonen ondersteunen

Neem evenementtickets op in offertesjablonen.

Algemene kortingen

Pas een algemene korting toe op een verkooporder.

Loyaliteit: beperkt tot prijslijst

Bepaal klantspecifieke loyaliteitsprogramma's op basis van hun prijslijst.

Loyaliteit: startdatum

Plan promoties op voorhand door een startdatum toe te voegen aan loyaliteitsprogramma's.

Geen belastingen op vaste kortingen

Belastingen worden niet meer toegepast op vaste kortingen.

Gedeeltelijke betalingen

De gedeeltelijke betalingsstroom werd verbeterd: het is gemakkelijker om betalingslinks te maken en offertes zijn automatisch bevestigd wanneer een gedeeltelijke betaling het totaalbedrag compleet maakt.

PDF-offertebouwer

Verstuur aantrekkelijke offertes om je conversiepercentage te verbeteren. Upload je PDF-bestanden en voeg ze in als koptekstpagina's, productpagina's en voettekstpagina's.

PDF rapporten: regels met nulhoeveelheden

Regels met alleen nulhoeveelheden worden niet langer weergegeven in de productvariantentabel op PDF-rapporten.

Prijslijst: chatter

Chatter toegevoegd aan prijslijsten om de samenwerking te verbeteren.

Productdocumenten

Deel automatisch documenten met je klanten bij het verzenden van een offerte of wanneer de order is bevestigd door documenten aan je producten te koppelen.

Annulering meerdere offertes

Meerdere offertes tegelijk annuleren in de lijstweergave.

Vergrendeld verkooporder

Vergrendel een verkooporder in elke fase.

Verkopen zonder prijslijsten

Verkoopstromen werken nu zonder prijslijsten.

Stat-knop op klanten

Toevoeging van een knop om toegang te krijgen tot de klantenkaarten van een klant vanuit de formulier-weergave.


Verzendconnectoren

Sendcloud

Verzendmethoden dekken nu een breed gewichtsbereik en ondersteunen andere verzendopties (multicollo, handtekeningverzoek, tweede afleverpoging, enz.). Gebruik op E-commerce de verzendmethode Sendcloud met verzamelpunten.

Shiprocket

Toevoeging van de nieuwe verzendprovider-aggregator Shiprocket. Met deze connector kan je pakketten versturen et de belangrijkste vervoerders die actief zijn op de Indiase markt.

Starshipit

Toevoeging van de nieuwe verzendprovider Starshipit voor Australië en Nieuw-Zeeland. Het verzamelt de meest populaire vervoerders in de ANZ-regio. Het ondersteunt AustraliaPost, NZPost, Startrack, Direct, enz.


Werkvloer

Nieuwe MRP-applicatie

Volg en voltooi productieorders eenvoudig vanuit de nieuwe specifieke Werkvloer applicatie.


Ondertekenen

Herinneringen per e-mail

Verzend automatische e-mailherinneringen naar personen die een document nog niet hebben ondertekend na een bepaald termijn.

Vervaldata

Zorg ervoor dat je aanbiedingen met een beperkte geldigheidsduur alleen binnen een bepaalde periode kunnen worden ondertekend door vervaldatums in te stellen op handtekeningsverzoeken.

Massaal downloaden van ondertekende documenten

Download meerdere ondertekende documenten in één klik.

Labels ondertekende documenten

Wijzig labels op ondertekende documenten.

Labelbeheer

Beheer labels vanuit het nieuwe configuratiemenu


Spreadsheet

Standaard nummer- en datumnotatie

De standaard getal- en datumnotaties zijn nu gebaseerd op de configuratie van de spreadsheetmaker en kunnen worden gewijzigd in de bestandsinstellingen.

Multi-cel matrixfuncties

Er zijn 30 meercellige matrixfuncties toegevoegd (bijv. UNIEK, UITBREIDEN, FILTEREN, TRANSPONEREN, SPLITSEN, enz.).

Dynamische draaitabellen

Gebruik de enkele formule ODOO.PIVOT.TABLE om een volledige en dynamische draaitabel weer te geven.

Intelligente grafieken 2.0

Identificeer tabellen en bepaal automatisch hun label/gegevensreeks dienovereenkomstig.

Versiegeschiedenis

Toon de vorige versies van een spreadsheet en dupliceer het in een eerdere fase.

Gegevensvalidatie

Gebruik gegevensvalidatie om celinvoer te controleren.

Rijen of kolommen groeperen

Groepeer rijen of kolommen om ze eenvoudig in en uit te vouwen.

Verwijderen van dubbele regels

Schoon je spreadsheets op met de verwijdertool van dubbele regels.

Tekst splitsen in kolommen

Gebruik de functie Tekst splitsen in kolommen of de SPLITS-functie om tekst uit één of meerdere cellen te selecteren en het in meerdere cellen te splitsen.

Witruimtes opschonen

Schoon je gegevens op door spaties en tabs weg te laten.

Spreadsheets delen

Deel spreadsheets met interne en externe gebruikers. Externe gebruikers kunnen het spreadsheet bekijken en downloaden en de inhoud kopiëren. Interne gebruikers kunnen ze eveneens bewerken als ze over de nodige toegangsrechten beschikken.

Het delen van dashboards

Dashboards delen vanuit de Spreadsheet-app.

Nieuwe functies

De functies SORT, RANK, ODOO.PIVOT.TABLE, TRUE/FALSE, HYPERLINK, STEYX, PEARSON, CORREL, RSQ, FORECAST, GROWTH, TREND, SLOPE, LINEST, LOGEST, INTERCEPT, POLYFIT.COEFFS, POLYFIT.FORECAST, SPEARMAN, MATTHEWS, INDEX, UNIQUE, EXPAND, FILTER, TRANSPOSE, MUNIT, RANDARRAY, FLATTEN, FREQUENCY, ARRAY.CONSTRAIN, CHOOSECOLS, CHOOSEROWS, SUMPRODUCT, MINVERSE, MDETERMs, MMULT, SUMX2MY2, SUMX2PY2, SUMXMY2, TOCOL, TOROWS, SPLIT, HSTACK, VSTACK, WRAPCOLS, WRAPROWS, en XLOOKUP zijn toegevoegd.

Geavanceerde tekstopmaak

Toevoeging van vertikale uitlijning en tekstomloop.

Alfanumerieke waardes automatisch invullen

Het automatisch invullen ondersteunt nu alfanumerieke waardes.

Buiten het kijkvenster automatisch invullen

Scroll buiten het zichtbare gedeelte van het scherm bij het automatisch invullen.

Automatische opruiming van lege spreadsheets

Nieuwe spreadsheets die leeg en ongewijzigd worden achtergelaten, worden nu na 24 uur verwijderd.

Randstijlen

Gebruik verschillende randstijlen.

Celverwijzing tijdens het scrollen

Het bijwerken van cellen bijhouden bij het navigeren tussen bladen.

Grafiekcategorieën

Aggregatie van grafiekcategorieën/labels

Kopregel grafiek gegevensreeksen

Eenvoudig een kopregel van een gegevensreeksgrafiek invoegen of uitsluiten.

Grafiek domein-editie

Bewerk het domein van grafieken dat ingevoegd is vanuit de grafiekweergave.

Contextuele domeinimport

Het contextuele domein wordt nu geïmporteerd wanneer een model wordt ingevoegd in een spreadsheet.

Datum- en tijdsnotaties

Meer datum- en tijdsnotaties toegevoegd.

Bladen verslepen

Verplaats bladen in de onderste balk door ze te slepen en neerzetten.

Bewerkbare lettertypeselectie

Typ het gewenste lettertype in de lettertypeselectie.

Essentiële sneltoetsen

Toevoeging van veel sneltoetsen om de bruikbaarheid te vergroten.

Filters uitbreiden voor nieuwe gegevensbronnen

Het matchen van velden gebeurt nu automatisch voor gegevensbronnen die al zijn ingesteld in de globale filters.

Modus Opmaak kopiëren/plakken

Dubbelklik op het icoontje Opmaak kopiëren/plakken om in die modus te blijven, zodat de opmaak meerdere keren kan worden overgenomen.

Globale filter: "Van/Aan"

Gebruik het "Van/Tot" tijdsbereik in de globale filters.

Volgorde globale filters

Herschik je globale filters.

Invoeging van afbeeldingen

Afbeeldingen invoegen in spreadsheets.

Kleurkiezer verbeteren

Toevoeging van kleurintensiteit in de kleurkiezer.

Verbeterde parsing van data

Datums geformateerd als MM/JJJJ worden nu correct herkend.

Functies invoegen

Alle functies van het invoegmenu invoegen en weergeven

Regeleindes invoegen

Regeleindes in een cel invoegen door Alt+Enter in te typen.

Sneltoets voor links invoegen

Gebruik de sneltoets Ctrl+K om een link in een cel in te voegen.

Nieuwe functies voor voorspellingsbeoordelingen

Functies voor voorspellingsbeoordelingen zijn toegevoegd.

Odoo formules invoegen

Odoo formules kunnen worden ingevoegd vanuit het functie-menu.

Granulatie zoeken

Vind en vervang tekens sneller door alle bladen, alleen het huidige blad of een specifiek bereik van bladen te doorzoeken.

Uitlijnen

Lijn moeiteloos alle grafische elementen uit met de Uilijningsfunctie.

Verticale uitlijning tekst bij importeren/exporteren

De verticale uitlijning wordt behouden bij het importeren/exporteren van een spreadsheet.

Tekstomloop en vertikale uitlijning

Formateer je gegevens met tekstomloop en vertikale uitlijning.

Tekstterugloop bij importeren/exporteren

Tekstterugloop blijft behouden bij het importeren/exporteren van een spreadsheet.

Gebruik cel als waarde

Laat dynamische vergelijkingen toe door een cel in te stellen als de waarde op de voorwaardelijke opmaak.


Studio

Goedkeuringsregels: granulaire controle

Configureer goedkeuringsstromen op meerdere niveau's en informeer gebruikers wanneer hun goedkeuring is vereist.

Goedkeuringsregels: handhaving server-side

Goedkeuringsregels worden nu server-side afgedwongen (en dus toegepast op API-oproepen) in plaats van client-side.

Knopzichtbaarheid

Maak elke knop permanent of voorwaardelijk onzichtbaar in formulierweergaven.

Configuratie valutaveld

Monetaire velden die zijn toegevoegd met Studio detecteren en gebruiken nu standaard valutavelden op het model. Selecteer welk valutaveld je direct wilt gebruiken via de Studio weergave-editor.

Publicatie van gepersonaliseerde modellen op website

Maak gepersonaliseerde websitepagina's voor eender welke data in Odoo: integreer Website met een andere app, inclusief de apps gemaakt met Studio.

Nummeropmaak uitschakelen

Schakel de opmaak voor getallen in of uit via Studio (bijv. om een Jaar in een geheel getalveld weer te geven zonder opmaak met een duizendtallenscheidingsteken)

Nieuwe rapporteditor

Bewerk PDF-rapporten intuïtiever met de nieuwe rapporteditor. Gebruik elke / commando om statische of dynamische inhoud aan PDF-rapporten toe te voegen.

Aangepaste automatiseringsregels

Pas je workflows aan met behulp van de vernieuwde automatiseringsregels: krijg direct toegang tot je automatisering vanuit elke kanbanweergave, configureer krachtige automatisering in een paar klikken, verzend en ontvang webhooks en nog veel meer.


Abonnementen

Kalenderweergave

Toon de volgende activiteit die gepland is voor de abonnementen van je klanten.

Niet-gefactureerde abonnementen annuleren

Annuleer bevestigde abonnementen als ze nog gefactureerd moeten worden om te voorkomen dat ze als verloren abonnementen worden beschouwd.

Opzegredenen: retentiefase portaal

Als een klant zijn abonnement opzegt op het portaal kan je een extra bevestigingsfase toevoegen om een oplossing voor te stellen aan de klant naargelang de opzegreden die ze gekozen hebben.

Geconsolideerde factuur

Verstuur een geconsolideerde factuur naar klanten met meerdere abonnementen die op dezelfde dat worden gefactureerd.

Aanbetalingsfacturen

Maak vooruitbetalingsfacturen voor abonnementsorders.

Eerste contractdatum

Een veld "eerst contractdatum" is toegevoegd op abonnementen om te preciseren sinds welke datum de abonnementen lopen ondanks de verleningingen.

Gezondheidscontroles vervangen door geautomatiseerde acties

Maak geautomatiseerde acties om de gezondheid van abonnementen te bepalen in plaats van deze te bepalen op elk abonnementsplan.

Nieuwe MRR rapporten

Volledige herwerking van de rapportage over abonnementen. Dankzij de MRR groei is het mogelijk om de maandelijkse evolutie van nieuwe contracten, churn, expansion en contraction te zien. Dankzij de analyse van de MRR is het mogelijk de evolutie van je MRR te zien.

Terugkerende plannen

Introductie van het concept Terugkerende plannen, ter vervanging van de velden Herhaling en Abonnementsplannen, om het aanmaken van abonnementen te vereenvoudigen.

Verlengingen en upsells: alternatieve offertes

Maak alternatieve offertes voor verlengingen en upsells.

Self-service portaal

Klanten kunnen hun abonnementen beheren (upsell, verlenging, opzegging) via het klantenportaal, wat hun autonomie verhoogt en de werklast van de verkopers verlaagt.

Instellingen en sjablonen

Bepaal een standaard herhaling op abonnementsoffertes.

Ondersteuning van voorraadproducten

Abonnementen kunnen nu voorraadproducten bevatten

Uniforme status abonnementen

Beheer je abonnementen gemakkelijker dankzij het enkele statusveld voor abonnementen. Het vervangt de verschillende velden die gebruikt werden om te informeren over de status van een abonnement. Weergaves en de levenscyclus van abonnements zijn dienovereenkomstig aangepast.


Enquêtes

Vooraf geconfigureerde enquêtetypes

Enquêtes hebben nu verschillende types die elk komen met configuraties die geschikt zijn voor dat type enquête.

Antwoorden triggeren

Gebruik verschillende antwoorden om een vraag te triggeren.

Weergave van meerkeuzeantwoorden

Verbeterde weergave van antwoorden bij meerkeuzevragen.

Personaliseerbare certificaten met Studio

Enquêtecertificaten zijn nu aanpasbaar met Studio.

Dupliceer vragen

Gebruikers kunnen vragen dupliceren.

Vrije navigatie

Deelnemers aan enquêtes kunnen vrij navigeren in een enquête, zelfs tussen verplichte vragen.

Nieuwe melding voor enquêtes

Krijg een melding bij het indienen van enquêteformulieren.

Tooptip presentator

Presentators van live sessies zien een label op het "volgende" pijltje die aangeeft of de volgende pagina resultaten, klassementen, enz. zal tonen.

Vragen zonder juiste antwoorden

Enquêtevragen zonder juiste antwoorden worden nu genegeerd bij het weergeven van de resultatengrafiek.

Inzoomen op resultaten

Inzoomen op enquêteresultaten.

Score met antwoorden na elke pagina

Toon een score met antwoorden na elke pagina.


Verlof

Saldo overschrijden

Laat gebruikers toe om hun toegewezen verlofsaldo te overschrijden.

Frankrijk: verlof deeltijdse werknemers

In Frankrijk is het mogelijk om verlofverzoeken te behandelen voor deeltijdse werknemers in functie van de specifieke voorschriften van dat land.

Uurlijkse berekening van verlofopbouw

Gebruik de nieuwe "uurlijkse" berekening van verlofopbouw waarbij de hoeveelheid is gebaseerd op elk besteed uur.

Meerdere verantwoordelijke verlofbeheerders

Voeg meerdere verantwoordelijke verlofbeheerders toe aan een verloftype.

Melding bij verwijdering

Managers worden verwittigd wanneer een voordien goedgekeurd verlof verwijderd is.

Zichtbaarheid deeltijds

Bekijk deeltijdse werkroosters in de kalender.


Urenstaten

Uitfasering Geweldige Urenstaten

De Geweldige Urenstaten-app wordt niet langer ondersteund.

Factureer urenstaten van projecten zonder een verkooporder

Markeer urenstaten van een project zonder een verkooporder als "handmatig gefactureerd" om een precieze rapportage over factureringspercentages te bekomen.

Scorebord factureringspercentage

Boost productiviteit en concurrentievermogen door een scorebord weer te geven op basis van factureringspercentages.

Rasterweergave: overuren

Bekijk overuren of ontbrekende uren per dag vanuit de rasterweergaven van de urenstaten.


To-do

Adieu Notities, Hallo To-do!

De Notitie-app is nu To-do, waarbij het taakmodel wordt gebruikt voor een naadloze projectintegratie en de mogelijkheid om to-dolijsten om te zetten in acties.

Integratie commando palette

Voeg altijd en overal taken toe aan je to-dolijst met het CTRL + K commandopalet.


Website

Achtergrondvormen op mobiele telefoon

Kies of achtergrondvormen moeten worden weergegeven op mobiele apparaten.

Banner bouwblok

Verbeterde banner bouwblok.

Labels knoppen: bijwerken vanuit paneel

Labels van knoppen gemakkelijk bijwerken in het rechterpaneel.

Knop, video en afbeelding bouwblokken

Voeg gemakkelijk knoppen, afbeeldingen en video's toe met deze nieuw bouwblokken.

Carrousel snippet

Herrangschik gemakkelijk je carrouselafbeelding.

Uploaden van meerdere bestanden

Laat bezoekers toe om meerdere bestanden in één keer te uploaden bij het invullen van websiteformulieren.

Rasterlay-out: afstand

Bepaal de afstand tussen elementen in een rasterlay-out.

Ontwerp overlay rester

Nieuwe editorgreep en rasterontwerp passen bij het nieuwe ontwerp.

Hovereffecten afbeeldingen

Voeg nieuwe hovereffecten toe aan je afbeeldingen om je website levendiger te maken.

Verslepen van afbeeldingen

Gesleepte afbeeldingen worden opgeslagen als bijlages en kunnen later gebruikt worden in de editor.

Inhoudsblokken in rasterlay-out

Versleep inhoudsblokken overal naartoe in een rasterlay-out.

Instagram feed

Toon je Instagram feed op je website.

Aanpassing navigatiebalk

Personaliseer de navigatiebalk door een tekstkleur voor menu-items te kiezen.

Nieuw kleursysteem

Verbeterd gebruik van themakleuren voor dynamische pagina's.

Nieuwe koptekstsjablonen

Nieuwe koptekstsjablonen toegevoegd, waaronder E-commerce-sjablonen met een productzoekbalk en een kortingsbanner.

Pagina sjablonen

Kies uit een groot aantal lay-outs wanneer je een nieuwe websitepagina maakt.

Pop-upvenster bij klikken

Geef een pop-upvenster weer als je op een link klikt.

Aanpasbare lettergroottes voor gebruikers

Nieuw systeem voor lettergrootte geïntroduceerd om de responsiviteit en consistentie van de website te verbeteren.

Blok opslaan met URL afbeelding

Afbeeldingen toegevoegd via URL zijn opgeslaan in Odoo zodat ze niet verdwijnen als de link wordt verwijderd.

Bestaande website schrappen

Zet elke bestaande website in een paar klikken om in een Odoo-website.

Vormen op afbeeldingen

Voeg nieuwe vormen toe om je afbeeldingen te omkaderen.

Bepaald aantal kolommen op mobiel

Kies het aantal elementen per regel op mobiele apparaten om de responsiviteit van je website te vergroten.

Tekstmerkeringseffecten

Voeg hightlights toe aan de kopteksten van je website, zoals handgetekende cirkels, golven, enz.

Thema kleurenpalet

Personaliseer de kleuren van je website door de nieuwe thema-opties te gebruiken.

Toegang tot bovenbalk na het maken van een website

Je hebt nu toegang tot de bovenbalk direct na het maken van je website; je komt niet langer terecht op de startpagina in bewerkmodus.

Ondersteuning WebP afbeelding

Gebruikt het WebP-afbeeldingsformaat om je website sneller te maken.

Websiteconfigurator: ChatGPT

Bij het maken van een nieuwe website genereert ChatGPT relevante tekst voor je business.


Bedrijfstakken

Definitie bedrijfstakken

Een Bedrijfstakmodule is een suite van applicaties, configuraties en gegevens die passen bij een specifiek bedrijf zoals advocaten, garanties, vastgoed, enz. Het bevat geen Python-code en kan worden geïnstalleerd in SaaS-databases.

Online beschikbaar

Community datamodules beschikbaar in apps.odoo.com kunnen geïnstalleerd worden op elk Odoo-platform.

Detectie van datamodules

Modules met enkel gegevens of configuratie (geen Python code) worden gedetecteerd op apps.odoo.com om ze aan te bieden aan online klanten.

Categorieën bedrijfstakken

Als een datamodule is gedetecteerd als één, goedgekeurd en gecategoriseerd als "Bedrijfstak", is deze beschikbaar in alle databases in het apps-menu.

Community-modules

Iedereen kan een datamodule maken en het uploaden op apps.odoo.com.

Toegewezen runbot

Er is een speciale runbot voor Bedrijfstakken opgezet om het versiebeheer en het testen van modules te testen.

10 datamodules released

Met Odoo 17 heeft Odoo 10 gegevensmodules uitgebracht: Advocaat, Bar en Lounge, Kapper, Certificering, Software Reseller, enz.