Sleepy

Sleepy

Implémenté par

Callista (49 référence(s))

Callista
Industrielaan 5 bus 1
2950 Kapellen
Belgique
03/369.90.29
sofie@callista.be

Deze slaapspecialist heeft sinds 2016 grote sprongen gemaakt. Het bedrijf is omgeschakeld naar een omnichannel aanpak onderbouwd in het ODOO platform. Callista gaat hand-in-hand met Sleepy en ondersteunt het bedrijf in de uitvoering van hun bedrijfsprocessen. CRM, Stockbeheer, Aankoop, Boekhouding, etc. Wat voor de omschakeling allemaal in aparte applicaties zat, werd vervangend door ODOO uniformiteit.

This sleep specialist has improved since 2016. The company switched to an omni channel approach supported in the ODOO platform. Callista comes together with Sleepy and supports the company in the execution of their business processes. CRM, Stock Management, Purchasing, Accounting, etc. What was all in separate applications is now replaced by ODOO uniformity.