Agriton

Agriton

Agriton is leverancier en producent van natuurlijke producten voor de agrarische sector. Wij geloven dat een duurzame bodemvruchtbaarheid de basis is voor vitale en voedzame gewassen en dat een gebalanceerde leefomgeving bijdraagt aan de gezondheid van mens, plant en dier. Onze producten zijn erop gericht om de chemische, fysische en biologische aspecten in de kringloop bodem-plant-dier-mest te verbeteren.