เมนู

กำลังมองหา นักบัญชี & ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน?

ติดต่อสำนักงานบัญชี ใน เปรู

BLUE NOSE SAC
Calle Juan XXIII 128 - Interior 202, Surco
Lima
เปรู
+51959448828
Pablo.perez@bluenose.pe
Ready

BLUE NOSE SAC

Presentes en mas de 7 países, diseñamos soluciones estratégicas de marketing y comunicación de acuerdo a la necesidad o los retos de tu Negocio. Abarcamos el 'end-to-end'​ del proceso viaje del consumidor, sea con enfoque B2C o B2B.


Trazamos el proceso de compra del cliente con herramientas estratégicas - emocionales - inbound para accionar en todas las etapas del viaje y estimular la toma de decisión.


Contenido, automatización, CRM, transformación digital, creatividad, medios y herramientas de ventas, con foco en resultados y optimización de tu inversión.


Nuestro objetivo es aportar, desde el marketing, la tecnología y la comunicación, de manera más integral a tu negocio.