Zoekt u diensten?

Neem contact op met een partner

SprintIT

Gold Relatie

SprintIT
Atomitie 5 B
00370 Helsinki
Finland
+358 50 5378602
info@sprintit.fi, joni.kahila@sprintit.fi, marko.happonen@sprintit.fi

SprintIT develops the customers' competitive and growth potential through the availability and processing of information. SprintIT is a combination of agility, business intelligence and recognized professionalism. We are renowned for the clever developers and the desire to tailor a solution that works for you. SprintIT wants to change the entire software market with agile open source applications. Today, SprintIT employs more than 40 experts and has a turnover of over 3 million euros. ​ www.sprintit.fi​

SprintIT kehittää asiakkaiden kilpailu- ja kasvukykyä tiedon saatavuuden ja -käsittelyn avulla. SprintIT on yhdistelmä ketteryyttä, bisnes-ymmärrystä ja tunnustettua ammattitaitoa. Me olemme tunnettuja taitavista kehittäjistä sekä halusta räätälöidä juuri sinulle toimiva ratkaisu. SprintIT haluaa muuttaa koko ohjelmistomarkkinaa ketterien avoimen lähdekoodin sovellusten avulla. Tänään SprintIT:llä työskentelee 40 kokenutta asiantuntijaa sen liikevaihdon noustessa yli kolmeen miljoonaan euroon. www.sprintit.fi

Referenties

9solutions Oy
9solutions Oy
9Solutions on Suomen johtava paikantavien turva- ja viestintäjärjestelmien sekä älykkäiden hoivaratkaisujen toimittaja. He tarjoavat kehittyneitä teknologiaratkaisuja turvallisen ja laadukkaan hoidon tueksi. 9Solutions Oy on perustettu vuonna 2010. https://9solutions.com/

9Solutions is the leading provider of indoor location-based safety, communications and smart care solutions. They offer advanced technology solutions to support safe and high-quality care. 9Solutions Oy was founded in 2010. https://9solutions.com/en/
A. Vesalainen Oy, Jaakko Vesalainen
A. Vesalainen Oy, Jaakko Vesalainen
A. Vesalainen on toimistokalusteiden maahantuontiin erikoistunut perheyritys Lahdesta.


A. Vesalainen is a company specializing in the import of office furniture.
Alupro Oy
Alupro Oy
https://www.alupro.com/
Architectural metal surfaces that can withstand the test of time
An expert in architectural construction, Alupro creates the most impressive and demanding facades. For innovative architects We help you achieve your vision, For builders we offer products to complete great facades on schedule and within budget.
We intend to be the best metal façade implementer in the world and make digital and building informational modeling a stronger part of façade design. We have decades of experience in metal facade structures. Together with our customers, we create a solution that fits the target perfectly.
C.P.E. Production Oy
C.P.E. Production Oy
http://cpe-production.fi/
C.P.E. Production Oy
C.P.E. (Combat Protective Equipment) is a ballistic/riot and training equipment manufacturing company headquartered in Finland. C.P.E. supply different military, police, elite national counter terrorism units and prison services which saves lives daily due to our high quality.
Celltech Solutions Oy
Celltech Solutions Oy
https://celltech.fi/en/home/
We know batteries
Celltech is the leading battery supplier in the Nordic region for professional users with local presence and global reach, we find the optimal solutions for each B2B customers' needs. Celltech is ISO 9001 certified and is currently represented throughout the Nordic region and in China.
Cobello Oy
Cobello Oy
30-vuotias sisustusliike Cobello halusi tehostaa toimintaansa digitaalisilla ratkaisuilla. Tavoitteena oli vähentää kahden kivijalkamyymälän toimintaan liittyvää paperin pyörittämistä. Haaveena oli myös avata inspiroiva verkkokauppa. Tutkittuaan pitkään eri vaihtoehtoja Cobello valitsi digitoimittajakseen SprintIT:n ja teknologiaksi Odoon, jossa verkkokauppa ja kaikki yrityksen hallinnointiin liittyvät ERP-toiminnallisuudet toimivat saumattomasti yhteen. Ensimmäisenä valmistui upea verkkokauppa, joka löytyy osoitteesta cobello.fi.

A 30 year old interior design company Cobello wanted to make their processes more efficient with a digital solution. The goal was to lessen the paperwork of the two stores and one dream was also to open a web shop. After investigating different possibilities throughly Cobello chose SprintIt as their system provider and Odoo as the technology. In Odoo they got both web shop and all the company management ERP-functionalities in one package working seamlessly together. First was released the fantastic web shop which can be found at cobello.fi.
Consult Lady
Consult Lady
Consult Lady maahantuo ammattilaisten käyttämiä ja suosittelemia korkealaatuisia kauneusalan tuotteita ja laitteita. He järjestävät myös huipputason koulutusta. Kouluttajina toimivat kosmetologit, joilla on laaja erikoisosaaminen. https://consultlady.fi/

Consult Lady imports high-quality beauty products and equipment used and recommended by professionals. They also provide top-level training. The trainers are beauticians with extensive special expertise. https://consultlady.fi/
Duo Product Oy
Duo Product Oy
Duo product oy valmistaa tiivisteitä teollisuuden käyttöön. Heidän tavoitteena on kasvattaa pyörivien laitteiden huoltoväliä, luotettavuutta ja kustannustehokkuutta. Duo product Oy on perustettu vuonna 2000.https://duoproduct.com/

Duo product manufactures seals for industrial use. Their goal is to increase reliability and cost-efficiency for rotating devices. Duo product OY was established in the year 2000. https://duoproduct.com/
Elli Early Learning Oy
Elli Early Learning Oy
Elli Early Learningillä ERP-järjestelmän uusiminen tuli ajankohtaiseksi, kun vanha käytössä ollut järjestelmä ei enää kyennyt vastaamaan yrityksen muuttuneisiin tarpeisiin. Yrityksen tukku- ja vähittäismyynnissä on yli 700 tuotetta, joista osa kootaan eri komponenteista. Odoon käyttöönoton jälkeen myyntiprosessi ja varaston hallinnointi on helpottunut huomattavasti. Elliläiset ovat tyytyväisiä SprintIT:n läpinäkyvään toimintatapaan, jossa projektin eteneminen ja laskutusperusteet on avoimesti nähtävillä.


For Elli Early Learning the renewal of the ERP system became topical when the old system in use was no longer able to meet the changing needs of the company. The company has more than 700 products in wholesale and retail, some of which are assembled from various components. After Odoo implementation the sales process and inventory management have got smoother. People at Elli are pleased with SprintIT’s transparent approach where project progress and billing criteria are open to all project parties.
Erikkila Oy
Erikkila Oy
https://www.erikkila.com/about/#who-we-are
KITO ERIKKILA is a manufacturer of ergonomic light crane systems, jib cranes and lifting equipment, enhancing customers’ safety and productivity. Our main office and factory are in Masala, 25 km west of Helsinki, where all our PROSYSTEM cranes are designed and manufactured.
In 2018 KITO ERIKKILA became part of the KITO Group. As part of KITO we constantly strive to improve our products and processes to deliver real value to our customers.
Farmi Forest OY
Farmi Forest OY
Farmi Forest kyllästyi vanhojen järjestelmien vaatimaan runsaaseen manuaaliseen työhön. Eri järjestelmät eivät myöskään keskustelleet keskenään, minkä vuoksi masterdatakaan ei ollut yhtenäistä. Uudeksi ERP-järjestelmäksi valittiin Odoo, jotta päästiin joustavammin kehittämään yrityksen prosesseja ja liiketoimintaa. SprintIT toteutti käyttöönoton, joka valmistui kolmessa kuukaudessa. Farmi Forest otti ensimmäiseksi käyttöön Odoon tuotannonohjauksen, varastonhallinnan, CRM:n ja myynnin, projektinhallinnan sekä PLM-integraation.

Farmi Forest wanted to get rid of all the manual work their old systems required. Also their old different systems did not communicate together so master data was not coherent. Odoo was chosen as the new ERP-system so Farmi Forest would be able to develop their processes and business freely. SprintIt was the system provider for the implementation process that was finished in three months. Farmi Forest first started to use Odoo for manufacturing, warehouse management, CRM, sales, project management and PLM-integration.
Fluidhouse Oy
Fluidhouse Oy
FluidHousen erikoisalaa ovat hydrauliikka, öljyvoitelu ja niihin liittyvä automaatio. FluidHouse tarjoaa automaatioratkaisuja ja kokoonpanopalveluita teollisuusyrityksille ja laitevalmistajille. Fluidhouse on perustettu vuonna 2003 ja heillä on yli 30 työntekijää.

Fluidhouse specializes in hydraulics, oil lubrication and automations related to them. Fluidhouse provides automation solutions and assembly services to industrial companies and equipment manufacturers. Fluidhouse was founded in 2003 and has more than 30 employees.
GRENKELEASING Oy
GRENKELEASING Oy
https://www.grenke.fi/
GRENKE AND LEASING
Do you want to use the latest technology right away without unnecessarily tying up capital? The solution is simple: leasing. Fast, suitable and perfect for your unique needs.
Iiwari Tracking Solutions Oy
Iiwari Tracking Solutions Oy
Iiwari Tracking Solutions Oy on perustettu vuonna 2018. Iiwarin sisätilapaikannusjärjestelmä teknologiaa oli kehitetty VTT:llä yli kymmenen vuotta. VTT on yksi Euroopan johtavia tutkimusorganisaatioita. Iiwari tuotteisti mullistavan tutkimuksen yhdistäen tehokkaasti tarkkuutta, skaalattavuutta, luotettavuutta ja https://www.iiwari.com/

Iiwari Tracking Solutions Oy was founded in 2018. Iiwari’s indoor positioning technology had been developed for more than 10 years at VTT, one of Europe’s leading research institutes. The game changing research has been productized by Iiwari into the best combination of accuracy, scalability, reliability and affordability for indoor positioning on the market. https://www.iiwari.com/
JMJping Oy
JMJping Oy
JMJPing Oy on täyden palvelun ICT-talo, joka tarjoaa ICT-palveluja yksityisille yrityksille ja julkiselle sektorille. Heillä on yli 350 asiakasta jotka ovat tyytyväisiä heidän monipuolisiin ICT-palveluihin.
www.jmj.fi

JMJ is a Full Service ICT House. JMJ provides ICT services to private companies and the public sector and has over 350 clients that are happy with their all-round ICT services.
www.jmj.fi
Kaffa Roastery
Kaffa Roastery
Kaffa Roastery paahtaa ja myy erikoiskahveja sekä erilaisia kahvi-tarvikkeita.
Kaffa Roastery on perustettu vuonna 2002 ja heillä on yli 20 työntekijää.

Kaffa Roastery roasts and sells specialty coffee as well as various coffee accessories. Kaffa Roastery was founded in 2002 and has over 20 employees.
Karto Oy
Karto Oy
Karto halusi yhtenäistää ja tehostaa liiketoimintansa ohjaamista tiedolla. He valitsivat Odoo toiminnanohjausjärjestelmän ja SprintIT:n toimittajakumppaniksi.
Odoo-toiminnanohjausjärjestelmän piiriin siirryttiin ketterästi, toiminne kerrallaan. Ensimmäisessä aallossa otettiin käyttöön asiakkuuksien hallinta, tuotetiedot, kaikki myyntiin, hankintoihin ja varastoihin liittyvät toiminnot sekä taloushallinnon ja henkilöstön johtamiseen liittyvät osiot. Vain 6 viikkoa aloituksesta avattiin jälleenmyyjille suunnattu verkkokauppa.

Karto wanted to improve their business management. They chose Odoo for their ERP technology from SprintIT.
The huge Odoo project was implemented one operation at a time. The first wave introduced customer relationship management, product information, all functions related to sales, procurement and warehousing, as well as sections related to financial administration and personnel management. Just 6 weeks after launch, an online store for retailers was opened.
Ket-Met Oy - Tuomas Kalanen, Tuomas Kalanen
Ket-Met Oy - Tuomas Kalanen, Tuomas Kalanen
Ket-Met toimittaa asiakkailleen yksittäisistä valmistusosista kokoonpantuja viimeisteltyjä kokonaisuuksia. Ket-Met käyttää Odoota toiminnanohjauksen lisäksi myös taloushallintoon. Ket-Met on yksi SprintIT:n omatoimisista Odoo-asiakkaista. SprintIT toimitti Ket-Met Oy:lle Odoo11 ympäristön, jonka jatkojalostuksesta Ket-Met on huolehtinut pääosin itse Odoo Studion avulla. www.ket-met.fi

Ket-Met focuses on solving demanding manufacturing needs of its customers and bringing added value through its manufacturing expertise to the production and product development of its customers. www.ket-met.fi
Kokon Puutarha Oy
Kokon Puutarha Oy
https://www.kokonpuutarha.fi/
Full garden
Kokon Puutarha Oy is a medium-sized commercial garden located in Tärttämäki, Äänekoski. We sell summer flowers and plants to both retailers and private customers directly from the garden and online store. In addition to plant sales, we offer garden design and yard work.
Kyocera Tikitin Oy
Kyocera Tikitin Oy
Kyocera Tikitin Oy on alansa johtava tutkimusyritys, joka on kehittää silikoni MEMS-resonaattoreita globaaleille markkinoille. Kyocera Tikitin on osa maailmanlaajuista Kyocera-konsernia. https://www.kyocera-tikitin.com/

Kyocera Tikitin OY is the leading research company in its field, which develops silicone MEMS resonators for the global market. Kyocera Tikitin is part of the global Kyocera Group. https://www.kyocera-tikitin.com/
Lämpökarhu Oy
Lämpökarhu Oy
Lämpökarhu Oy on perustettu vuonna 2010. Se on osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Jyväskylä, ja pääasiallinen toimiala lämmitysjärjestelmät, lämmityslaitteet. https://lampokarhu.fi/

Lämpökarhu Oy was founded on 2010. It is a limited company located in Jyväksylä and its main focus is in heating systems and machinery. https://lampokarhu.fi/
Minorito Oy
Minorito Oy
B2B-myyntiin keskittyvä ravintolisien valmistaja Minorito halusi eroon varastonhallintaan, ostoihin ja myyntiin liittyvästä paperityöstä. Digitalisaatiokumppaniksi valikoitui SprintIT ja toiminnanohjausjärjestelmäksi Odoo, jota voi rakentaa ja täydentää itselleen sopivassa tahdissa.

Minoritolaiset kiittävät erityisesti SprintIT:n läpinäkyvää toimintatapaa. Projektin etenemistä ja laskutuksen kehittymistä on helppo seurata omassa asiakasportaalissa. https://www.minorito.fi/

B2B sales focusing food suplement company Minorito wanted to get rid of paper work related to warehouse management, purchases and sales. SprintIT was chosen as the digitalization partner and as the ERP system Odoo which you can build and modify at your own pace.

Minority appreciated most in SprintIT's work its clear and transparent way of working. It was easy to follow project status and billing from your own customer portal. https://www.minorito.fi/en/
Mukke Oy
Mukke Oy
Iikan Pyörävarikko otti Odoon käyttöön ensin itse hyödyntäen muutaman vuoden ajan pääasiassa kassa- ja varastonhallintaominaisuuksia. Huomattuaan Odoon helppokäyttöisyyden, ketteryyden ja sen tarjoamat mahdollisuudet kasvavalle yritykselle, tuli ajankohtaiseksi löytää kumppani, joka tuntee järjestelmän täyden potentiaalin. Nyt Iikan pyörävarikolla on käytössä Odoo-kassajärjestelmä ja -varastonhallinta, verkkosivut, verkkokauppa ja kirjanpito. IIkan Pyörävarikko on pyöräilyn erikoisliike, jolla on toimipisteet Kuopiossa, Joensuussa, Jyväskylässä ja Imatralla. iikanpyoravarikko.fi

Iikan Pyörävarikko first started using Odoo by themselves using mainly cash register and warehouse functionalities. It was time to find an Odoo partner when they noticed how easy to use Odoo is, how agile it is and how many possibilities Odoo offers for growing companies. Now Iikan pyörävarikko uses Odoo cash register, warehouse management, website, webstore and accounting. Iikan Pyörävarikko is a store specialised for biking. They have offices in Kuopio, Joensuu, Jyväskylä and Imatra. iikanpyoravarikko.fi
Nanten Oy
Nanten Oy
Nanten Oy on vuonna 1997 perustettu perheyritys joka on erikoistunut kehittämään, tuottamaan ja myymään lattiapinnoitteita. Heidän tuotteensa on kehitetty ja tuotettu Tuusulassa. Heidän tavoitteenaan on kehittää ja ylläpitää rakentamisen korkeaa laatua ja suojella ympäristöä. Nanten on hyvin tunnettu heidän tyytyväisistä asiakkaistaan ja korkeatasoisista ekologisista designlattioista. https://nanten.fi/fi

Nanten is a 1997 founded Finnish family company specialised for developing, producing and selling floor coatings. Their products are developed and produced in Tuusula, Southern Finland. Their aim is to develop and maintain the high quality of constructing and protect environment. Nanten is well known for its happy customers and top quality ecological design floors. https://nanten.fi/en
Nisula Forest Oy
Nisula Forest Oy
https://nisulaforest.com/
Nisula Forest Oy is a company located in Jämsän Hall that specializes in the design, product development and manufacture of thinning machines, felling heads, energy grapples and other forest equipment and devices.
OAC Finland Oy
OAC Finland Oy
OAC etsi vanhan ja kankean ERPinsä tilalle uutta modernia järjestelmää, jolla hallinnoidaan laajaa urheiluvälinemallistoa helposti. OAC valitsi Odoon, jolla kaikki tarpeet katettiin vakio-toiminnallisuuksilla, muutamalla lisämoduulilla sekä SprintIT:n kehittämällä Odoo taloushallinnon paketilla. Erillisiä räätälöintejä ei tarvittu. OAC hoitaa Odoolla hankinnat, tuotannonohjauksen, varastonhallinnan, taloushallinnan sekä myynnin ja markkinoinnin.

OAC was looking for a new modern system to replace its old and rigid ERP to easily manages a wide range of sports equipment. OAC chose Odoo, which covered all needs with standard functionalities, a few additional modules and the Odoo financial management package developed by SprintIT. No separate customizations were required. At Odoo, OAC handles procurement, production management, inventory management, financial management, and sales and marketing.
Oikiat Design
Oikiat Design
Oikiat Design on kiertotalousyritys, jonka omistaa kolme suomalaista äitiä. Tämä moderni yritys on erikoistunut innovaatioihin, joilla voi pidentää tekstiilien käyttöikää helpolla ja tyylikkäällä tavalla. Vaatelaastari® FabPatch on palkittu brandi ja moderni korjausinnovaatio tekstiileille. Se lisää vaatteiden ja varusteiden käyttöikää. https://vaatelaastari.fi/

Oikiat Design is a circular business startup company, owned by three Finnish moms. This modern company specializes in creative innovations, that lengthen the lifetime of textiles with ease and style. Vaatelaastari® FabPatch is an awarded brand and modern repair innovation for textiles. It lengthens the lifetime of garments and gear.
https://vaatelaastari.fi/
Osinko Finland Osuuskunta
Osinko Finland Osuuskunta
Osinko Finland Osuuskunta on perustettu vuonna 2019. Se on osuuskunta, jonka kotipaikka on Helsinki, ja pääasiallinen toimiala henkilöstövuokraus. https://osinkofinland.fi/

Osinko Finland Osuuskunta was founded in 2019. It is a cooperative and located in Helsinkin. Osinko Finland's main industry is staffing. https://osinkofinland.fi/
Pexraytech
Pexraytech
Pexraytech on suomalainen korkeateknologiayritys joka kehittää ja valmistaa siirrettäviä X-ray kuvantamisjärjestelmiä. Heidän X-ray järjestelmät on suunniteltu erityisesti turvallisuus- ja NDT järjestelmille. Pexray Oy on perustettu vuonna 2017. https://pexraytech.com/

Pexraytech is a Finnish high-tech company that develops and manufactures portable X-Ray imaging systems. Their X-Ray systems are designed for security and NDT applications. Pexray Oy was founded in 2017. https://pexraytech.com/
Plugit Finland
Plugit Finland
Plugit tarjoaa älykkäitä ajoneuvojen latausratkaisuja erilaisiin kiinteistöihin. Plugit auttaa asiakkaitaan kokonaisuuden suunnittelussa sekä toimittaa latausjärjestelmät turvallisesti asennettuna.
https://plugit.fi/

Plugit provides intelligent vehicle charging solutions for a variety of properties. Plugit helps its customers with planning the bigger picture and delivers the charging systems safely installed.
Quuppa Oy
Quuppa Oy
Quuppan perusti syyskuussa 2012 ryhmä joka keksi High Accuracy Indoor Positioning (HAIP) teknologian Nokian tutkimuskeskuksessa. Nykyään Quuppa on johtava reaaliaikaisten paikannusjärjestelmien tuottaja (Real-Time Locating Systems (RTLS)), yli 2000 käyttöönotolla ja yli 170 kumppanilla. https://quuppa.com/

Quuppa was established in September 2012 by the team responsible for the invention of the High Accuracy Indoor Positioning (HAIP) at the Nokia Research Center. Today Quuppa is a leading provider of Real-Time Locating Systems (RTLS), with 2000+ deployments and over 170 partners worldwide. https://quuppa.com/
Rakennusliike Olavi Järvinen Oy
Rakennusliike Olavi Järvinen Oy
Rakennusliike Olavi Järvinen Oy
https://rakennusliike.info/
is a traditional construction company founded by Olavi Järvinen in 1969 in Orimattila, which has since been continued by his sons Tuomo and Timo Järvinen.
You can get service from us with more than 50 years of experience and more than 1,000 built apartments in the region of Southern Finland.
Revonte
Revonte
http://revonte.com
Revonte is not your typical e-biking company. We’re a biker gang (in the light-weight series) dipped in pro business sauce, disrupting the way this industry works. It’s our extreme passion for biking and a dose of start-up anarchy that drive us to supercharge the e-bike life; seize opportunities, take risks, choose action over stagnation.
Sunhouse Talot Oy
Sunhouse Talot Oy
Sunhouse Talot Oy:llä väsyttiin alituiseen paperien kierrättämiseen: laskutusta, tarjouksia, sopimuksia ja projektinhallintaa pyöritettiin erilaisilla word-pohjilla ja excel-lomakkeilla. He etsivät paperinpyöritysrumban korvaajaksi yhtä järjestelmää.
SprintIT:n toimittamalla Odoolla hoituu nyt tarjoukset, sopimuspohjat sekä laskutus, johon talopakettitoimittajalla liittyy omia erityispiirteitä.
Talonrakennusprojektit suunnitellaan ja valvotaan Odoon projektityökalussa, johon räätälöimme mm. graafisen GANTT-kaavion helpottamaan kokonaisuuden hahmottamista.

Sunhouse Talot Oy wanted to get rid of the paper circus they had: invoicing, offers, deals and project management was all run in different kinds of word documents and excel forms. They wanted to replace all the paperwork with one system. With Odoo implemented by SprintIt Sunhouse Talot can now handle all offers, contract schemas and invoicing in one place. House building projects are planned and monitored in the Odoo project management tool with added customised tools for example graphical GANTT charts to ease managing all the pieces in big projects.
TPPG The Perimeter Protection Group AB
TPPG The Perimeter Protection Group AB
The Perimeter Protection Group valmistaa erilaisia aitoja, portteja ja puomeja sekä tarjoaa henkilöiden pääsynhallintaan turvallisia ratkaisuja, kuten henkilösulkuja ja aulaportteja. https://www.perimeterprotection.net/fi/

Perimeter Protection Group manufactures a variety of fences, gates, barriers and provides secure solutions for persons access control and gates for lobbies. https://www.perimeterprotection.net/fi/
Taloustutkimus Oy
Taloustutkimus Oy
Taloustutkimus Oy on vuonna 1971 perustettu suomalainen markkinatutkimusyritys, jolla on toimintaa Suomessa, Baltiassa ja Venäjällä. Taloustutkimus työllistää vakituisesti 70 henkilöä ja noin 300 osa-aikaista tutkimushaastattelijaa. www.taloustutkimus.fi


Taloustutkimus Oy, founded in 1971, is an independent full service market research company operating in Finland, Russia and all Baltic countries. Taloustutkimus employs 70 full-time people and about 300 part-time research interviewers. www.taloustutkimus.fi
Tamturbo PLC
Tamturbo PLC
Tamturbo valmistaa paineilmakompressoreita pienistä konttipohjaisista kompressorihuoneista monikompressorijärjestelmiin sekä tarjoaa 24/7-etävalvontaa ja -palveluja. Tamturbolla on jakelijoita ja yhteistyökumppaneita maailmanlaajuisesti. www.tamturbo.comTamturbo manufactures compressed air compressors from small container-based compressor rooms to multi-compressor systems and offers 24/7 remote monitoring and services. Tamturbo has distributors and partners worldwide. www.tamturbo.com
Tarfi Oy
Tarfi Oy
TarFi tarjoaa tuotteita ja palveluita rakennusliikkeille, korjaamoille ja teollisuudelle.

TarFi offers products and services to construction companies, repair shops and industry.
Turvaexpertit Helsinki Oy
Turvaexpertit Helsinki Oy
https://www.texa.fi/
We are a provider of security services approved by the Financial Services Association, and a supplier of security systems.
We are a Finnish family business that has been serving customers for more than 30 years. The safety of our customers is at our heart.
Our goal is to provide the best customer experience by developing and delivering security solutions that enable people to move around buildings smoothly, safely and without delay in an increasingly urban environment.
We invest heavily in the service business by offering, for example, a comprehensive design and documentation service, a key management service, and a service and maintenance service.
You will be served by 90 security professionals, including e.g. our locking and security system installers, our vendors and our sunny service managers.
Tuurin Pyörä Ky
Tuurin Pyörä Ky
Tuurin Pyörä Ky on perustettu vuonna 2018. Se on kommandiittiyhtiö, jonka kotipaikka on Alavus, ja pääasiallinen toimiala Urheiluvälineet, ulkoiluvälineet ja varusteet. https://tuurinpyora.fi/

Tuurin Pyörä Ky was founded in 2018. It is a limited partnership who is located in Alavus. Tuurin Pyörä's main industry is sports equipment and gear. https://tuurinpyora.fi/
Uusioaines Oy, Valtteri Raunio
Uusioaines Oy, Valtteri Raunio
Kun kierrätyslasin käsittelijän liiketoiminta laajeni, tarvittiin kasvun tueksi ERP-järjestelmää. Yksityiskohtaisen kilpailutuksen jälkeen järjestelmäksi valikoitua Odoo ja toimittajaksi SprintIT. Projektin ensimmäisessä vaiheessa otettiin tismalleen alkuperäisen aikataulun mukaisesti käyttöön CRM, tuotteet, tuotanto, myynti, laskutus, kirjanpito ja hankinnat. Toisessa vaiheessa laajennetaan kuljetuksiin ja huoltoon sekä optimoidaan raportointia ja kokonaisuuden automatisointia. Uusioaines hyödynsi SprintIT:n ammattitaitoa myös masterdatan siivoamiseen ja loppukäyttäjien koulutukseen.

When the business of the recycled glass processor expanded, an ERP system was needed to support the growth. After a detailed bidding process, Odoo was selected as the system and SprintIT as the supplier. In the first phase of the project CRM, products, production, sales, invoicing, accounting and procurement were introduced precisely to the original schedule. In the second phase it will be expanded to transportation and maintenance as well as optimizing reporting and automation in general. Uusioaines also utilized SprintIT:s expertise to clean up master data and train end users.
Woodio Oy
Woodio Oy
Woodio is a Finnish eco-design and material technology company. Their signature material is the world’s first 100% waterproof solid wood composite with a minimal carbon footprint. Woodio stands for sustainable choices throughout the whole production process – from the material itself to manufacturing, long-term use and disposal.