Toggle navigation

Hoe twee niveau's van goedkeuring in te stellen voor inkooporders?

Twee niveau's goedkeuring opzet

Dubbele validatie op aankopen forceert een validatie wanneer het aangekochte bedrag boven een bepaalde limiet ligt.

Install Purchase Management module and then go to General Settings to configure the company data.

Set here the amount limit for second approval and set approval from manager side.

Verwerken

Logged as a purchase user, create a purchase order for more than the amount set above, and confirm it. The purchase order is set in a state To Approve

De manager krijgt de order om goed te keuren en valideert het uiteindelijke order.

Eenmaal goedgekeurd staat het inkooporder het volgen van het normale proces toe.