Toggle navigation

Hoe motiveer en beloon ik mijn verkopers?

Uw werknemers uitdagen om bepaalde doelstellingen te halen en hen ervoor te belonen is een uitstekende manier om goede gebruiken te honoreren en de productiviteit van uw verkopers te verhogen. Odoo's Gamification module biedt u eenvoudige maar creatieve manieren om uw werknemers te motiveren en te belonen. De erkenning gebeurt onmiddellijk met behulp van badges, geïnspireerd op technieken uit de spelwereld.

Instellingen

Zoek naar de module Gamification in het menu Applicaties. U kan eveneens de module CRM Gamification installeren. Die voegt een aantal gegevens toe zodat doelen en uitdagingen ook in de modules CRM/Verkoop gebruikt kunnen worden.

Een uitdaging aanmaken

We tonen u nu hoe u een eerste uitdaging moet aanmaken in het menu Instellingen ‣ Gamificatie ‣ Uitdagingen.

Een uitdaging is een opdracht die u aan uw verkopers geeft. Die kan één of meerdere doelstellingen inhouden en moet binnen een bepaalde tijdsduur worden uitgevoerd. U kunt uw uitdaging als volgt aanmaken:

  • Maak een keuze uit de verkopers voor wie de uitdaging bedoeld is.

  • Wijs een verantwoordelijke toe

  • Bepaal de tijdsduur, en stel de begin- en einddatum in.

  • Selecteer uw doelen

  • Zet uw beloningen op (badges)

Een voorbeeld: in de schermafbeelding hieronder hebben we aan twee werknemers een uitdaging toegewezen met een Maandelijks verkoopdoel. De uitdaging wordt gemeten aan de hand van twee doelstellingen: het totaal aan gefactureerde orders en het aantal nieuwe leads dat er gevonden zijn. Op het einde van de maand wordt aan de winnaar een badge uitgereikt.

Zet doelen op

Gebruikers worden beoordeeld aan de hand van doelstellingen en kwantificeerbare resultaten. Die doelstellingen worden op hun beurt binnen de uitdagingen geëvalueerd (zie voorbeeld hierboven) om leden van een groep met elkaar te vergelijken gedurende een bepaalde periode.

U kunt snel een nieuwe doelstelling aanmaken voor een Uitdaging door op Item toevoegen te klikken onderaan de sectie Doelstellingen. U kunt eender welk business object als basis voor de doelstelling gebruiken. Dit moet uiteraard aansluiten bij de voor u relevante meetwaarden voor uw bedrijf, zoals:

  • aantal nieuwe leads,

  • tijd om een lead te kwalificeren

  • totaalbedrag dat gedurende een week, een maand of een willekeurige periode werd gefactureerd, gebaseerd op uw voorkeuren in het verkoopbeheer.

Zet beloningen op

Voor niet-kwantificeerbare prestaties kunnen gebruikers ook badges ontvangen. Dat kan gaan van een eenvoudig "dankjewel" tot het belonen van een zeer uitzonderlijke prestatie. Een badge is een eenvoudige manier om uw dankbaarheid te uiten voor het goede werk dat door uw werknermers werd verricht.

U kunt snel en gemakkelijk badges aanmaken, en ze toekennen aan uw werknemers op basis van hun prestaties in het menu Gamificatie ‣ Badges.