Przejrzyście & szybko

Nowoczesny interfejs

Szybki interfejs zaprojektowany do nowoczesnego zarządzania zapasami. Wykonaj więcej zadań przy mniejszym wysiłku, ze skanerem kodów kreskowych lub bez niego.

Kontroluj faktury od dostawcy

Porównaj informacje widoczne na Zleceniu Zakupu, Fakturze od Dostawcy i Paragonie, aby upewnić się, że płacisz za właściwą fakturę (porównanie 3-ścieżkowe).

Przetargi

Organizuj przetargi, integruj odpowiedzi dostawców w proces i porównuj oferty. Wybierz najlepszą ofertę i z łatwością wyślij zlecenie zakupu. Skorzystaj z raportowania, aby później przeanalizować jakość swoich dostawców.

Umowa na zlecenie stałe

Kupuj towary od dostawcy po wynegocjowanej cenie cyklicznie przez określony czas.

Wyceny

Twórz wyceny u dostawców

Skonfiguruj swoje produkty aby wysyłały automatyczne Zapytania o Wycenę do każdego z Twoich dostawców.

Wysyłaj zapytania pocztą lub e-mailem

Wysyłaj Zapytania o Wycenę e-mailem bezpośrednio z aplikacji, lub wydrukuj i wyślij je pocztą.

Oferty wielu przedmiotów

Wysyłaj Prośby o Wycenę dla wielu produktów na raz.

Spersonalizuj swoją wiadomość

Dołącz własną wiadomość dla dostawcy do każdego Zapytania o Wycenę.

Zautomatyzuj proces

Zaoszczędź czas ustawiając reguły, które automatycznie będą wysyłać Prośby o Wycenę do dostawców na podstawie stanów magazynowych.

Tabela wariantów

Dodawaj warianty produktów do zamówienia przy użyciu tabeli pokazującej wszystkie możliwe kombinacje atrybutów produktu (np. rozmiary, kolory).

Zarządzaj zamówieniami

Monitoruj wyceny i zamówienia

Śledź status swoich wycen i zamówień, ilość zamówień oraz oczekiwaną datę dostawy. Bez potrzeby tworzenia wersji roboczej zlecenia zakupu. Dane wypełniane są automatycznie podczas tworzenia faktury.

Zarządzaj przychodzącymi produktami

Miej oko na stany magazynowe i ustal ilość oraz lokalizację każdej partii produktów, którą otrzymasz.

Zautomatyzuj zamówienia

Ustal zasady zamówień, aby automatycznie zamawiać niezbędne przedmioty na podstawie poziomów zapasów, minimalnych ilości na daną lokalizację lub dostawcę, sprzedaży lub innych parametrów.

Zarządzaj fakturowaniem

Twórz wersje robocze

Projektuj wersje robocze faktur, które możesz później łatwo modyfikować lub anulować.

Kontroluj przyszłe zamówienia

Miej oko na zamówienia stworzone z przyszłą datą.

Zarządzaj wewnętrznym ruchem

Organizuj ruch towarów pomiędzy dwoma lokalizacjami, którymi zarządzasz.

Zarządzaj produktami

Twórz produkty

Zdefiniuj cenę sprzedaży, typ, kod kreskowy oraz referencje aby z łatwością rozróżniać podobne produkty.

Dodaj referencję dostawcy

Dodaj referencję używaną przez każdego z dostawców dla danego produktu, aby ułatwić jego znalezienie zarówno im, jak i Tobie.

Dodaj warianty produktów

Dodaj warianty, takie jak kolor, pojemność pamięci itp., do produktu, aby stworzyć bardziej czytelną listę produktów.

Zdefiniuj zasady zaopatrzenia

Uporządkuj wszystkich dostawców dystrybuujących przedmiot według priorytetu, zapisz ich czas dostawy oraz minimalną ilość, aby zaoszczędzić czas na nowych zamówieniach.

Idealne filtry wyszukiwania

Wyszukuj produkty z numerem referencyjnym dostawcy w zleceniu zakupu.

Jednostki miary

Kupuj w różnych jednostkach miary i pozwól Odoo zająć się konwersją.

Sprawdź stan magazynowy i dostępność

Miej oko na stany magazynowe, przychodzące zamówienia oraz dostępność produktów.

Określ miejsce magazynowania

Zdefiniuj dokładne położenie towarów w Twoim magazynie.

Stwórz warunki sprzedaży

Zdefiniuj długość trwania okresu gwarancyjnego i określ czas realizacji zamówienia dla klienta i producenta.

Dodaj PoS i specyfikacje strony

Dodaj specyfikacje produktu w punkcie sprzedaży lub na stronie internetowej.

Uwzględnij zasady rachunkowości

Określ kategorię księgową oraz zdefiniuj konta i podatki klienta oraz dostawcy.

Analizuj & prognozuj

Konsole

Korzystaj z gotowych konsoli lub stwórz swoją własną z narzędziem zaawansowanego raportowania. Udostępniaj filtry zespołowi.

Prognozy zapasów

Otrzymuj prognozy na temat dostępności produktów na podstawie potwierdzonych sprzedaży, zleceń zakupu lub zleceń produkcyjnych, oraz wewnętrznego ruchu towarów.

Reguły środowiska wielofirmowego

Automatyczne rozliczanie między spółkami

Zaoszczędź czas i wysiłek na wszystkich transakcjach pomiędzy spółkami w Twojej grupie - transakcje są automatycznie rozliczane we wszystkich modułach, na przykład: odzwierciedlają zamówienia sprzedaży i zlecenia zakupu w konfiguracji wielofirmowej.

Jedno środowisko Odoo dla wielu firm

Zarządzaj wieloma spółkami na raz z jednego środowiska Odoo.

Integracje

Odoo Księgowość icon
Księgowość

Wszystkie operacje na Zapasach mają wpływ na Twoje księgowanie w czasie rzeczywistym lub okresowo

Discover ⟶
Odoo Sprzedaże icon
Sprzedaże

Planuj wszystkie operacje związane z Zapasami na podstawie zamówień sprzedaży

Discover ⟶
Odoo Zapasy icon
Zapasy

Zarządzaj wieloma spółkami na raz z jednego środowiska Odoo.

Discover ⟶