القائمة

Looking for Services?

Contact a Partner in كرواتيا

خريطة العالم

Gold الشركاء

E-Sustavi doo
E-Sustavi doo Certified v13 Certified v14 Certified v15
Službeni Odoo Enterprise partner za Republiku Hrvatsku
e-Sustavi d.o.o. je hrvatska IT tvrtka, osnovana 2008. godine specijalizirana za uvođenje i integraciju suvremenih i modernih programskih rješenja za poslovanje.
Naše usluge i rješenja omogućavaju tvrtkama digitalizaciju svih svojih poslovnih procesa sa kompletnim lokaliziranim IT rješenjima za poslovanje u Hrvatskoj i inozemstvu.
Development, implementation, optimization and support of business solutions. Together with our partners, we will ...
20 مر(ا)جع

Ready الشركاء

Servisi RAM d.o.o.
Servisi RAM d.o.o. Certified v13
Službeni Odoo Enterprise partner za Republiku Hrvatsku

Servisi RAM d.o.o. is a full IT service company. Over a decade our team has helped many companies in their digital transformation. We prefer quality over quantity so we are fully dedicated to every project. Because no two companies are alike, our goal is to bring unique solutions for every business. We started with Odoo as an end-user and quickly realized that good software is what we missed all those years, and we had big expectations. Our ...
5 مر(ا)جع
amondi Media d.o.o.
amondi Media d.o.o. Certified v14
amondi is a Media & IT Development Agency stimulated by innovation and enthusiasm.
We are striving for improvement and excellence in every detail of our work & life. Our team is defined by the unstoppable wish to provide unique experiences & holistic concepts in Design, Web & Marketing in order to create value-producing opportunities for our clients & partners.
Combining flexibility, smart work, extraordinary team spirit and our clan culture ist what makes us unique.
4 مر(ا)جع
Uvid d.o.o.
Uvid d.o.o. Certified v15
Uvid stands for 2 crucial advantages that distinguish us:
1. Bringing value to your business by implementing full control and company-wide integration of business processes.
2. Our own proven methodology that has insured over 200 successful projects in a range of industries.

We complement the Odoo solution in the following key segments:
* Ready-made specialized modules
* Controlling & accounting
* Proven methodology
2 مر(ا)جع