ASGO TELECOM SRL

ASGO TELECOM SRL

(EN) Asgo Telecom has 20 years of experience and is the market leader in projects for the Development of Communication Networks, Technological Buildings, Electrical Installations and Automation or Renewable Energy Projects.

(RO) Asgo Telecom are o experiență de 20 de ani și este lider de piață în proiecte la cheie de Dezvoltare Rețele de Comunicații, Clădiri tehnologice, Instalații electrice și automatizări sau Proiecte Energie Regenerabilă.