Odoo 專家示範系統功能,英語(1 至 50 名員工)

選擇日期及時間

7月 2024
週日 週一 週二 週三 週四 週五 週六
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
8月 2024
週日 週一 週二 週三 週四 週五 週六
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
說明

預約 1 小時免費專家諮詢會面,盡享以下服務:

  • 切合你需要的功能示範
  • 根據你的需要,提供合適的建議
  • 解答你對 Odoo 系統的疑問
  • 有關價錢,以至安裝、推行、使用方法的資料