要寻找服务?

联系合作伙伴

SprintIT

Gold 业务伙伴

SprintIT
Atomitie 5 B
00370 Helsinki
芬兰
+358 50 5378602
info@sprintit.fi

SprintIT develops the customers' competitive and growth potential through the availability and processing of information. SprintIT is a combination of agility, business intelligence and recognized professionalism. We are renowned for the clever developers and the desire to tailor a solution that works for you. SprintIT wants to change the entire software market with agile open source applications. Today, SprintIT employs more than 40 experts and has a turnover of over 3 million euros. ​ www.sprintit.fi​

SprintIT kehittää asiakkaiden kilpailu- ja kasvukykyä tiedon saatavuuden ja -käsittelyn avulla. SprintIT on yhdistelmä ketteryyttä, bisnes-ymmärrystä ja tunnustettua ammattitaitoa. Me olemme tunnettuja taitavista kehittäjistä sekä halusta räätälöidä juuri sinulle toimiva ratkaisu. SprintIT haluaa muuttaa koko ohjelmistomarkkinaa ketterien avoimen lähdekoodin sovellusten avulla. Tänään SprintIT:llä työskentelee 40 kokenutta asiantuntijaa sen liikevaihdon noustessa yli kolmeen miljoonaan euroon. www.sprintit.fi

参考

A. Vesalainen Oy, Jaakko Vesalainen
A. Vesalainen Oy, Jaakko Vesalainen
A. Vesalainen on toimistokalusteiden maahantuontiin erikoistunut perheyritys Lahdesta.


A. Vesalainen is a company specializing in the import of office furniture.
Cobello Oy
Cobello Oy
30-vuotias sisustusliike Cobello halusi tehostaa toimintaansa digitaalisilla ratkaisuilla. Tavoitteena oli vähentää kahden kivijalkamyymälän toimintaan liittyvää paperin pyörittämistä. Haaveena oli myös avata inspiroiva verkkokauppa. Tutkittuaan pitkään eri vaihtoehtoja Cobello valitsi digitoimittajakseen SprintIT:n ja teknologiaksi Odoon, jossa verkkokauppa ja kaikki yrityksen hallinnointiin liittyvät ERP-toiminnallisuudet toimivat saumattomasti yhteen. Ensimmäisenä valmistui upea verkkokauppa, joka löytyy osoitteesta cobello.fi.

A 30 year old interior design company Cobello wanted to make their processes more efficient with a digital solution. The goal was to lessen the paperwork of the two stores and one dream was also to open a web shop. After investigating different possibilities throughly Cobello chose SprintIt as their system provider and Odoo as the technology. In Odoo they got both web shop and all the company management ERP-functionalities in one package working seamlessly together. First was released the fantastic web shop which can be found at cobello.fi.
Farmi Forest OY
Farmi Forest OY
Farmi Forest kyllästyi vanhojen järjestelmien vaatimaan runsaaseen manuaaliseen työhön. Eri järjestelmät eivät myöskään keskustelleet keskenään, minkä vuoksi masterdatakaan ei ollut yhtenäistä. Uudeksi ERP-järjestelmäksi valittiin Odoo, jotta päästiin joustavammin kehittämään yrityksen prosesseja ja liiketoimintaa. SprintIT toteutti käyttöönoton, joka valmistui kolmessa kuukaudessa. Farmi Forest otti ensimmäiseksi käyttöön Odoon tuotannonohjauksen, varastonhallinnan, CRM:n ja myynnin, projektinhallinnan sekä PLM-integraation.

Farmi Forest wanted to get rid of all the manual work their old systems required. Also their old different systems did not communicate together so master data was not coherent. Odoo was chosen as the new ERP-system so Farmi Forest would be able to develop their processes and business freely. SprintIt was the system provider for the implementation process that was finished in three months. Farmi Forest first started to use Odoo for manufacturing, warehouse management, CRM, sales, project management and PLM-integration.
Helsinki Heaven Oy
Helsinki Heaven Oy
Helsinki Heaven valmistaa Goodio-raakasuklaata kansainväliselle asiakaskunnalle. Suklaatehdas vaatii suurta tarkkuutta raaka-aineiden hallinnoinnissa ja valmistuksen suunnittelussa. Goodion liiketoiminta on voinut jatkaa hienoa kasvuaan, kun järjestelmä ei ole enää hidasteena. Goodio käyttää SprintIT:n toimittamaa Odoo-toiminnanohjausjärjestelmää, joka sisältää myös taloushallinnan. www.goodiochocolate.com

Helsinki Heaven produces handmade Goodio chocolate. goodiochocolate.com
Injeq Oy
Injeq Oy
Injeq on älyneulan kehittänyt sairaalatarvike alan start-up yritys, joka käyttää Odoota toiminnanohjaukseensa.injeq.comInjeq is a start-up company, which created an innovative intelligent needle for medical purposes. Injeq uses Odoo to manage its operations. injeq.com
JMJping Oy
JMJping Oy
JMJ is a Full Service ICT House. JMJ provides ICT services to private companies and the public sector, and has over 350 clients that are happy with their all-round ICT services. www.jmj.fi
Karto Oy
Karto Oy
Karto halusi yhtenäistää ja tehostaa liiketoimintansa ohjaamista tiedolla. He valitsivat Odoo toiminnanohjausjärjestelmän ja SprintIT:n toimittajakumppaniksi.
Odoo-toiminnanohjausjärjestelmän piiriin siirryttiin ketterästi, toiminne kerrallaan. Ensimmäisessä aallossa otettiin käyttöön asiakkuuksien hallinta, tuotetiedot, kaikki myyntiin, hankintoihin ja varastoihin liittyvät toiminnot sekä taloushallinnon ja henkilöstön johtamiseen liittyvät osiot. Vain 6 viikkoa aloituksesta avattiin jälleenmyyjille suunnattu verkkokauppa.

Karto wanted to improve their business management. They chose Odoo for their ERP technology from SprintIT.
The huge Odoo project was implemented one operation at a time. The first wave introduced customer relationship management, product information, all functions related to sales, procurement and warehousing, as well as sections related to financial administration and personnel management. Just 6 weeks after launch, an online store for retailers was opened.
Ket-Met Oy - Tuomas Kalanen, Tuomas Kalanen
Ket-Met Oy - Tuomas Kalanen, Tuomas Kalanen
Ket-Met toimittaa asiakkailleen yksittäisistä valmistusosista kokoonpantuja viimeisteltyjä kokonaisuuksia. Ket-Met käyttää Odoota toiminnanohjauksen lisäksi myös taloushallintoon. Ket-Met on yksi SprintIT:n omatoimisista Odoo-asiakkaista. SprintIT toimitti Ket-Met Oy:lle Odoo11 ympäristön, jonka jatkojalostuksesta Ket-Met on huolehtinut pääosin itse Odoo Studion avulla. www.ket-met.fi

Ket-Met focuses on solving demanding manufacturing needs of its customers and bringing added value through its manufacturing expertise to the production and product development of its customers. www.ket-met.fi
Minorito Oy
Minorito Oy
Minorito is a contract manufacturer for food and health supplement. Their focus is on safety and quality. www.minorito.fi.
OAC Finland Oy
OAC Finland Oy
OAC etsi vanhan ja kankean ERPinsä tilalle uutta modernia järjestelmää, jolla hallinnoidaan laajaa urheiluvälinemallistoa helposti. OAC valitsi Odoon, jolla kaikki tarpeet katettiin vakio-toiminnallisuuksilla, muutamalla lisämoduulilla sekä SprintIT:n kehittämällä Odoo taloushallinnon paketilla. Erillisiä räätälöintejä ei tarvittu. OAC hoitaa Odoolla hankinnat, tuotannonohjauksen, varastonhallinnan, taloushallinnan sekä myynnin ja markkinoinnin.

OAC was looking for a new modern system to replace its old and rigid ERP to easily manages a wide range of sports equipment. OAC chose Odoo, which covered all needs with standard functionalities, a few additional modules and the Odoo financial management package developed by SprintIT. No separate customizations were required. At Odoo, OAC handles procurement, production management, inventory management, financial management, and sales and marketing.
Puuilo Oy
Puuilo Oy
Puuilo on yksi Suomen johtavista tarjoustavarataloketjuista. Sillä on lähes 30 myymälää ympäri Suomen sekä verkkokauppa. Yhtiössä työskentelee noin 390 henkilöä ja sen liikevaihto oli n 136 miljoonaa euroa. Puuilo uudisti ICT strategiaansa ja asetti tavoitteeksi parantaa keskeisen liiketoimintatiedon ajantasaisuutta ja helpottaa oikean tiedon ylläpitoa kaikissa myyntikanavissa. Osana strategian toteutusta Puuilo valitsi SprintIT:n toimittaman Odoo ERPin. Projekti toteutettiin ketterästi ja vaiheittain yhden massiivisen käyttöönoton sijaan. Ensimmäinen vaihe valmistui kahdeksan viikkoa ensimmäisen työpajan jälkeen. Puuilo.fi

Puuilo Ltd. is one of the leading supply chain stores in Finland. It has nearly 30 stores around Finland and an online store. The company employs approximately 390 people and has a turnover of EUR 136 million. Puuilo.fi

Sunhouse Talot Oy
Sunhouse Talot Oy
Sunhouse Talot Oy:llä väsyttiin alituiseen paperien kierrättämiseen: laskutusta, tarjouksia, sopimuksia ja projektinhallintaa pyöritettiin erilaisilla word-pohjilla ja excel-lomakkeilla. He etsivät paperinpyöritysrumban korvaajaksi yhtä järjestelmää.
SprintIT:n toimittamalla Odoolla hoituu nyt tarjoukset, sopimuspohjat sekä laskutus, johon talopakettitoimittajalla liittyy omia erityispiirteitä.
Talonrakennusprojektit suunnitellaan ja valvotaan Odoon projektityökalussa, johon räätälöimme mm. graafisen GANTT-kaavion helpottamaan kokonaisuuden hahmottamista.

Sunhouse Talot Oy wanted to get rid of the paper circus they had: invoicing, offers, deals and project management was all run in different kinds of word documents and excel forms. They wanted to replace all the paperwork with one system. With Odoo implemented by SprintIt Sunhouse Talot can now handle all offers, contract schemas and invoicing in one place. House building projects are planned and monitored in the Odoo project management tool with added customised tools for example graphical GANTT charts to ease managing all the pieces in big projects.
Supermood Ltd.
Supermood Ltd.
Supermood is a new holistic beauty brand. In addition to natural cosmetics, there are lines of products containing therapeutic beauty products. The brand has been created by Anne Kukkohovi, a beauty expert, model and TV Host. www.supermood.fi
Taloustutkimus Oy
Taloustutkimus Oy
Taloustutkimus Oy on vuonna 1971 perustettu suomalainen markkinatutkimusyritys, jolla on toimintaa Suomessa, Baltiassa ja Venäjällä. Taloustutkimus työllistää vakituisesti 70 henkilöä ja noin 300 osa-aikaista tutkimushaastattelijaa. www.taloustutkimus.fi


Taloustutkimus Oy, founded in 1971, is an independent full service market research company operating in Finland, Russia and all Baltic countries. Taloustutkimus employs 70 full-time people and about 300 part-time research interviewers. www.taloustutkimus.fi
Tamturbo PLC
Tamturbo PLC
Tamturbo valmistaa paineilmakompressoreita pienistä konttipohjaisista kompressorihuoneista monikompressorijärjestelmiin sekä tarjoaa 24/7-etävalvontaa ja -palveluja. Tamturbolla on jakelijoita ja yhteistyökumppaneita maailmanlaajuisesti. www.tamturbo.comTamturbo manufactures compressed air compressors from small container-based compressor rooms to multi-compressor systems and offers 24/7 remote monitoring and services. Tamturbo has distributors and partners worldwide. www.tamturbo.com
Tarfi Oy
Tarfi Oy
TarFi tarjoaa tuotteita ja palveluita rakennusliikkeille, korjaamoille ja teollisuudelle.

TarFi offers products and services to construction companies, repair shops and industry.
Tuomas Huokuna
Tuomas Huokuna
Agens is a digital law service where one can fill, subscribe and pay for the contracts needed online. The legal expertise that are combined with the digital system guarantees excellent value for money. www.agens.fi
Welmu International
Welmu International
Woodly is a Finnish start-up that is disrupting the plastics industry with its wood-based plastic raw materials. Thanks to its focus on developing both production-friendly raw materials and building a business model that meets the needs of the plastics industry as well as retail brands, Woodly was able to sign a major partnership agreement with one of the world's largest packaging manufacturers, Wipak. Woodly chose Odoo to support its growth because of Odoo's easy-to-use user interface and modular structure, which will support Woody in implementing its business strategy. Above all, being able to deploy Odoo rapidly within the logistics, sales and project management processes was a major competitive advantage for Odoo. According to Woodly's CEO, Jaakko Kaminen, taking Odoo into use has been a great experience.