In this video, learn how to add and streamline multiple sources from where users can open their tickets, in Odoo Helpdesk application.
Views
2984 Tổng lượt xem
2984 Lượt xem của thành viên
0 Số lượt xem công khai
Hành động
0 Thích
0 Không thích
1 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nó video theo email.

Đã nhúng trong trang web của bạn