In this video, learn how to manage overall equipment effectiveness in Odoo.
Views
5233 Tổng lượt xem
4228 Lượt xem của thành viên
1008 Số lượt xem công khai
Hành động
0 Thích
0 Không thích
0 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nó video theo email.

Đã nhúng trong trang web của bạn
1. My work center OEE is 84.91%. What will the OEE percentage color be if my OEE target is 85%?