In this video, learn how to use Odoo's Discuss app.

Views
35148 Tổng lượt xem
23753 Lượt xem của thành viên
11397 Số lượt xem công khai
Hành động
0 Thích
0 Không thích
7 Bình luận
Chia sẽ trên mạng xã hội
Chia sẽ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nó video theo email.

Đã nhúng trong trang web của bạn