In this video, learn how to link and manage your social media pages in Odoo Social Marketing application.

Xếp hạng
0 0
Views
17621 Tổng lượt xem
6166 Lượt xem của thành viên
11459 Số lượt xem công khai
Chia sẽ trên mạng xã hội
Chia sẽ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nó video theo email.

Đã nhúng trong trang web của bạn