Manage Shifts and Give Employees Autonomy

60 XP
In this video, learn how to allow your employees to help you managing shifts in Odoo Planning application.
Views
2770 Tổng lượt xem
2770 Lượt xem của thành viên
0 Số lượt xem công khai
Hành động
0 Thích
0 Không thích
3 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nó video theo email.

Đã nhúng trong trang web của bạn