Learn everything you need to grow your business with Odoo, the best open-source management software to run a company, at https://www.odoo.com/slides.

In this video, learn about leads and how to use them in Odoo CRM.


Views
39892 Tổng lượt xem
20845 Lượt xem của thành viên
19047 Số lượt xem công khai
Hành động
0 Thích
0 Không thích
3 Bình luận
Chia sẽ trên mạng xã hội
Chia sẽ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nó video theo email.

Đã nhúng trong trang web của bạn