In this video, learn how to create a form builder on your Odoo Website.
Views
3193 Total Views
3029 Members Views
164 Public Views
Hành động
0 Thích
0 Không thích
1 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Share by mail

Vui lòng đăng nhập to share this video by email.

Đã nhúng trong trang web của bạn
1. Can the Form Builder be used to gather feedback?
3. Can I create a thanks page that will open when someone send the form?