Learn how to create appraisals in minutes and review employees' performances.
Views
2788 Tổng lượt xem
2788 Lượt xem của thành viên
0 Số lượt xem công khai
Hành động
0 Thích
0 Không thích
5 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nó video theo email.

Đã nhúng trong trang web của bạn
4. I'm the manager of a little team of three people. I have an appraisal with the three of them and my own appraisal with my manager. What will, then, be my count of appraisals in Odoo?