Create Your Own Advanced BoMs

80 XP
In this video, learn how to create your own bill of materials with Odoo.
Views
4333 Total Views
4041 Members Views
292 Public Views
Hành động
0 Thích
0 Không thích
1 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Share by mail

Vui lòng đăng nhập to share this video by email.

Đã nhúng trong trang web của bạn