In this video, learn how to create your own bill of materials with Odoo.
Views
8190 Tổng lượt xem
5668 Lượt xem của thành viên
2522 Số lượt xem công khai
Hành động
0 Thích
0 Không thích
1 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nó video theo email.

Đã nhúng trong trang web của bạn