In this video, learn how to manage contacts and import data in Odoo.

Xếp hạng
0 0
Views
50493 Tổng lượt xem
25235 Lượt xem của thành viên
25260 Số lượt xem công khai
Chia sẽ trên mạng xã hội
Chia sẽ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nó video theo email.

Đã nhúng trong trang web của bạn
1. What can I set my contacts as?
3. Can I specify the contact fields I want to export?