Views
6171 Tổng lượt xem
6171 Lượt xem của thành viên
0 Số lượt xem công khai
Hành động
0 Thích
0 Không thích
5 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nó video theo email.

Đã nhúng trong trang web của bạn
1. Two groups (A and B) can create and validate quotations. If I remove this right from the group A, does it means that all people from this group will lose the right?