US$ 250,00
250.0 USD US$ 250,00
US$ 220,00
Cập nhật gần nhất 19/06/2019
Thời gian hoàn thành 1 giờ
Thành viên 812
Odoo 12 Certification
    • Odoo v12 Functional Certification