Thứ hạng

Hilar Andikkadavath

Tiến sĩ
+ 1805 XP
Thứ hạng

Yung-Wa Ng

Tiến sĩ
+ 1529 XP
Thứ hạng

Balagopal R

Tiến sĩ
+ 560 XP
8 Hilar Andikkadavath
Tiến sĩ
+ 1805 XP tuần này 23579 XP 27 Huy hiệu 1 Chứng nhận
13 Yung-Wa Ng
Tiến sĩ
+ 1529 XP tuần này 19446 XP 7 Huy hiệu 1 Chứng nhận
32 Balagopal R
Tiến sĩ
+ 560 XP tuần này 14947 XP 18 Huy hiệu 2 Chứng nhận
74 Sebastien BOSSOUTROT (IROKOO)
Tiến sĩ
+ 170 XP tuần này 14693 XP 10 Huy hiệu 2 Chứng nhận
77 Paresh Wagh
Tiến sĩ
+ 162 XP tuần này 22116 XP 21 Huy hiệu 2 Chứng nhận
80 Mohanad Zebib
Tiến sĩ
+ 160 XP tuần này 14707 XP 8 Huy hiệu 0 Chứng nhận
82 MUHSIN KOTTAKKUTH
Tiến sĩ
+ 150 XP tuần này 14654 XP 13 Huy hiệu 1 Chứng nhận
92 Ray Carnes (ray)
Tiến sĩ
+ 107 XP tuần này 21137 XP 26 Huy hiệu 0 Chứng nhận
97 Niyas Raphy
Tiến sĩ
+ 100 XP tuần này 52504 XP 28 Huy hiệu 1 Chứng nhận
106 Jainesh Shah(Aktiv Software)
Tiến sĩ
+ 78 XP tuần này 19329 XP 21 Huy hiệu 0 Chứng nhận
126 Cybrosys Techno Solutions Pvt.Ltd
Tiến sĩ
+ 38 XP tuần này 35646 XP 24 Huy hiệu 1 Chứng nhận
127 Axel Mendoza
Tiến sĩ
+ 35 XP tuần này 16212 XP 28 Huy hiệu 1 Chứng nhận
129 Ray Carnes
Tiến sĩ
+ 31 XP tuần này 24585 XP 28 Huy hiệu 0 Chứng nhận
131 Kiran K
Tiến sĩ
+ 30 XP tuần này 17212 XP 13 Huy hiệu 1 Chứng nhận
142 Sudhir Arya (ERP Harbor Consulting Services)
Tiến sĩ
+ 20 XP tuần này 45949 XP 29 Huy hiệu 1 Chứng nhận
145 Odoo Mates
Tiến sĩ
+ 15 XP tuần này 18087 XP 22 Huy hiệu 0 Chứng nhận
178 Midhun M M
Tiến sĩ
+ 5 XP tuần này 15967 XP 19 Huy hiệu 3 Chứng nhận
205 Ravi Gadhia
Tiến sĩ
+ -15 XP tuần này 17984 XP 13 Huy hiệu 1 Chứng nhận
206 Yenthe Van Ginneken (Mainframe Monkey)
Tiến sĩ
40778 XP 31 Huy hiệu 4 Chứng nhận
206 Avinash Nk
Tiến sĩ
38845 XP 23 Huy hiệu 1 Chứng nhận
206 Dharmesh Patel
Tiến sĩ
20925 XP 8 Huy hiệu 3 Chứng nhận
206 Ermin Trevisan
Tiến sĩ
20653 XP 26 Huy hiệu 0 Chứng nhận
206 Ray Carnes
Tiến sĩ
18053 XP 25 Huy hiệu 0 Chứng nhận
206 Mohamed Mejdi
Tiến sĩ
16478 XP 6 Huy hiệu 2 Chứng nhận
206 Sarath Babu
Tiến sĩ
16007 XP 17 Huy hiệu 2 Chứng nhận
206 Ajeet Yadav (Softprime Consulting Pvt Ltd)
Tiến sĩ
15690 XP 19 Huy hiệu 1 Chứng nhận
206 Nikhil Krishnan
Tiến sĩ
15386 XP 26 Huy hiệu 0 Chứng nhận
206 Square ERP
Tiến sĩ
15000 XP 6 Huy hiệu 0 Chứng nhận
206 GLOBAL CREATIVE CONCEPTS TECH CO LTD [ iWesabe ]
Tiến sĩ
14770 XP 18 Huy hiệu 1 Chứng nhận
206 Jignesh Mehta
Tiến sĩ
14603 XP 25 Huy hiệu 0 Chứng nhận