Thứ hạng

Yung-Wa Ng

Tiến sĩ
+ 5479 XP
Thứ hạng

Hilar Andikkadavath

Tiến sĩ
+ 1860 XP
Thứ hạng

Mohanad Zebib

Tiến sĩ
+ 939 XP
4 Yung-Wa Ng
Tiến sĩ
+ 5479 XP tháng này 19446 XP 7 Huy hiệu 1 Chứng nhận
35 Hilar Andikkadavath
Tiến sĩ
+ 1860 XP tháng này 23579 XP 27 Huy hiệu 1 Chứng nhận
68 Mohanad Zebib
Tiến sĩ
+ 939 XP tháng này 14707 XP 8 Huy hiệu 0 Chứng nhận
75 Ray Carnes (ray)
Tiến sĩ
+ 848 XP tháng này 21137 XP 26 Huy hiệu 0 Chứng nhận
98 Balagopal R
Tiến sĩ
+ 634 XP tháng này 14947 XP 18 Huy hiệu 2 Chứng nhận
99 MUHSIN KOTTAKKUTH
Tiến sĩ
+ 630 XP tháng này 14654 XP 13 Huy hiệu 1 Chứng nhận
151 Niyas Raphy
Tiến sĩ
+ 316 XP tháng này 52504 XP 28 Huy hiệu 1 Chứng nhận
152 Sebastien BOSSOUTROT (IROKOO)
Tiến sĩ
+ 310 XP tháng này 14693 XP 10 Huy hiệu 2 Chứng nhận
168 Midhun M M
Tiến sĩ
+ 250 XP tháng này 15967 XP 19 Huy hiệu 3 Chứng nhận
170 Cybrosys Techno Solutions Pvt.Ltd
Tiến sĩ
+ 248 XP tháng này 35646 XP 24 Huy hiệu 1 Chứng nhận
179 Paresh Wagh
Tiến sĩ
+ 222 XP tháng này 22116 XP 21 Huy hiệu 2 Chứng nhận
202 Jainesh Shah(Aktiv Software)
Tiến sĩ
+ 161 XP tháng này 19329 XP 21 Huy hiệu 0 Chứng nhận
251 Ray Carnes
Tiến sĩ
+ 76 XP tháng này 24585 XP 28 Huy hiệu 0 Chứng nhận
254 Yenthe Van Ginneken (Mainframe Monkey)
Tiến sĩ
+ 70 XP tháng này 40778 XP 31 Huy hiệu 4 Chứng nhận
259 Axel Mendoza
Tiến sĩ
+ 65 XP tháng này 16212 XP 28 Huy hiệu 1 Chứng nhận
265 Sudhir Arya (ERP Harbor Consulting Services)
Tiến sĩ
+ 60 XP tháng này 45949 XP 29 Huy hiệu 1 Chứng nhận
274 Kiran K
Tiến sĩ
+ 55 XP tháng này 17212 XP 13 Huy hiệu 1 Chứng nhận
287 Ermin Trevisan
Tiến sĩ
+ 45 XP tháng này 20653 XP 26 Huy hiệu 0 Chứng nhận
300 GLOBAL CREATIVE CONCEPTS TECH CO LTD [ iWesabe ]
Tiến sĩ
+ 35 XP tháng này 14770 XP 18 Huy hiệu 1 Chứng nhận
314 Avinash Nk
Tiến sĩ
+ 25 XP tháng này 38845 XP 23 Huy hiệu 1 Chứng nhận
343 Odoo Mates
Tiến sĩ
+ 15 XP tháng này 18087 XP 22 Huy hiệu 0 Chứng nhận
384 Nikhil Krishnan
Tiến sĩ
+ 10 XP tháng này 15386 XP 26 Huy hiệu 0 Chứng nhận
471 Ravi Gadhia
Tiến sĩ
+ 5 XP tháng này 17984 XP 13 Huy hiệu 1 Chứng nhận
543 Sarath Babu
Tiến sĩ
+ -17 XP tháng này 16007 XP 17 Huy hiệu 2 Chứng nhận
544 Dharmesh Patel
Tiến sĩ
20925 XP 8 Huy hiệu 3 Chứng nhận
544 Ray Carnes
Tiến sĩ
18053 XP 25 Huy hiệu 0 Chứng nhận
544 Mohamed Mejdi
Tiến sĩ
16478 XP 6 Huy hiệu 2 Chứng nhận
544 Ajeet Yadav (Softprime Consulting Pvt Ltd)
Tiến sĩ
15690 XP 19 Huy hiệu 1 Chứng nhận
544 Square ERP
Tiến sĩ
15000 XP 6 Huy hiệu 0 Chứng nhận
544 Jignesh Mehta
Tiến sĩ
14603 XP 25 Huy hiệu 0 Chứng nhận