Menu
Thứ hạng

Niyas Raphy (Walnut IT)

Tiến sĩ
Thứ hạng

Cybrosys Techno Solutions Pvt.Ltd

Tiến sĩ
Thứ hạng

Sudhir Arya (ERP Harbor Consulting Services)

Tiến sĩ
1 Niyas Raphy (Walnut IT)
Tiến sĩ
90342 XP 35 Huy hiệu 1 Chứng nhận
2 Cybrosys Techno Solutions Pvt.Ltd
Tiến sĩ
63743 XP 23 Huy hiệu 1 Chứng nhận
3 Sudhir Arya (ERP Harbor Consulting Services)
Tiến sĩ
62169 XP 29 Huy hiệu 1 Chứng nhận
4 Avinash Nk
Tiến sĩ
47224 XP 22 Huy hiệu 1 Chứng nhận
5 Yenthe Van Ginneken (Mainframe Monkey)
Tiến sĩ
42272 XP 30 Huy hiệu 6 Chứng nhận
6 Yung-Wa Ng (Senior Odoo Consultant Nederland) - YW NG Consulting
Tiến sĩ
41147 XP 7 Huy hiệu 4 Chứng nhận
7 Mehjabin Farsana (Metalinks IT)
Tiến sĩ
37370 XP 29 Huy hiệu 1 Chứng nhận
8 Paresh Wagh
Tiến sĩ
35988 XP 22 Huy hiệu 2 Chứng nhận
9 Hilar Andikkadavath
Tiến sĩ
30090 XP 26 Huy hiệu 1 Chứng nhận
10 Balagopal R
Tiến sĩ
29919 XP 18 Huy hiệu 5 Chứng nhận
11 Ray Carnes (ray)
Tiến sĩ
29445 XP 26 Huy hiệu 0 Chứng nhận
12 Midhun M M
Tiến sĩ
29134 XP 22 Huy hiệu 5 Chứng nhận
13 Sarath Babu
Tiến sĩ
27917 XP 17 Huy hiệu 2 Chứng nhận
14 Manish Bohra
Tiến sĩ
27485 XP 22 Huy hiệu 0 Chứng nhận
15 Waleed Mohsen (CorTex IT Solutions)
Tiến sĩ
27048 XP 12 Huy hiệu 2 Chứng nhận
16 Kiran K
Tiến sĩ
26762 XP 22 Huy hiệu 1 Chứng nhận
17 Malay Khamar (Serpent Consulting Services Pvt. Ltd.)
Tiến sĩ
26736 XP 17 Huy hiệu 1 Chứng nhận
18 Walnut Software Solutions
Tiến sĩ
26596 XP 7 Huy hiệu 0 Chứng nhận
19 Savya Sachin
Tiến sĩ
26341 XP 21 Huy hiệu 1 Chứng nhận
20 Ray Carnes
Tiến sĩ
25923 XP 28 Huy hiệu 0 Chứng nhận
21 Global Creative Concepts [ iWesabe Technologies ]
Tiến sĩ
25742 XP 18 Huy hiệu 2 Chứng nhận
22 Jaideep
Tiến sĩ
23550 XP 18 Huy hiệu 1 Chứng nhận
23 Alouna Ahmad
Tiến sĩ
23529 XP 9 Huy hiệu 1 Chứng nhận
24 Prakash
Tiến sĩ
22901 XP 22 Huy hiệu 0 Chứng nhận
25 Pinal Timbadiya
Tiến sĩ
22452 XP 13 Huy hiệu 1 Chứng nhận
26 BOBBY JOSEPH [iWesabe]
Tiến sĩ
22300 XP 9 Huy hiệu 8 Chứng nhận
27 S.M Firoz Ahmed ( Daffodil Software Limited )
Tiến sĩ
22259 XP 16 Huy hiệu 2 Chứng nhận
28 Hans Rickhoff 🚀 https://obd.digital
Tiến sĩ
21896 XP 10 Huy hiệu 1 Chứng nhận
29 Waleed Ali Mohsen
Tiến sĩ
21851 XP 20 Huy hiệu 1 Chứng nhận
30 Sebastien BOSSOUTROT (IROKOO - France)
Tiến sĩ
21363 XP 10 Huy hiệu 2 Chứng nhận