Menu
Thứ hạng

Niyas Raphy (Walnut IT)

Tiến sĩ
Thứ hạng

Cybrosys Techno Solutions Pvt.Ltd

Tiến sĩ
Thứ hạng

Sudhir Arya (ERP Harbor Consulting Services)

Tiến sĩ
1 Niyas Raphy (Walnut IT)
Tiến sĩ
89168 XP 35 Badges 1 Certifications
2 Cybrosys Techno Solutions Pvt.Ltd
Tiến sĩ
62869 XP 23 Badges 1 Certifications
3 Sudhir Arya (ERP Harbor Consulting Services)
Tiến sĩ
62178 XP 29 Badges 1 Certifications
4 Avinash Nk
Tiến sĩ
47224 XP 22 Badges 1 Certifications
5 Yenthe Van Ginneken (Mainframe Monkey)
Tiến sĩ
42215 XP 30 Badges 6 Certifications
6 Yung-Wa Ng (Senior Odoo Consultant Nederland) - YW NG Consulting
Tiến sĩ
40417 XP 7 Badges 2 Certifications
7 Mehjabin Farsana (Metalinks IT)
Tiến sĩ
35999 XP 29 Badges 1 Certifications
8 Paresh Wagh
Tiến sĩ
34523 XP 22 Badges 2 Certifications
9 Hilar Andikkadavath
Tiến sĩ
30082 XP 26 Badges 1 Certifications
10 Ray Carnes (ray)
Tiến sĩ
28619 XP 26 Badges 0 Certifications
11 Balagopal R
Tiến sĩ
27988 XP 18 Badges 5 Certifications
12 Sarath Babu
Tiến sĩ
27919 XP 17 Badges 2 Certifications
13 Kiran K
Tiến sĩ
26744 XP 22 Badges 1 Certifications
14 Manish Bohra
Tiến sĩ
26358 XP 22 Badges 0 Certifications
15 Midhun M M
Tiến sĩ
26264 XP 22 Badges 5 Certifications
16 Savya Sachin
Tiến sĩ
26262 XP 21 Badges 1 Certifications
17 Walnut Software Solutions
Tiến sĩ
25896 XP 7 Badges 0 Certifications
18 Ray Carnes
Tiến sĩ
25878 XP 28 Badges 0 Certifications
19 Malay Khamar (Serpent Consulting Services Pvt. Ltd.)
Tiến sĩ
25838 XP 17 Badges 1 Certifications
20 Global Creative Concepts Tech Co Ltd [ iWesabe ]
Tiến sĩ
25757 XP 18 Badges 2 Certifications
21 Waleed Mohsen (CorTex IT Solutions)
Tiến sĩ
25333 XP 12 Badges 2 Certifications
22 Jaideep
Tiến sĩ
23017 XP 18 Badges 1 Certifications
23 Prakash
Tiến sĩ
22781 XP 22 Badges 0 Certifications
24 Alouna Ahmad
Tiến sĩ
22769 XP 9 Badges 1 Certifications
25 Pinal Timbadiya
Tiến sĩ
22452 XP 13 Badges 1 Certifications
26 BOBBY JOSEPH [iWesabe]
Tiến sĩ
22300 XP 9 Badges 8 Certifications
27 S.M Firoz Ahmed ( Daffodil Software Limited )
Tiến sĩ
22249 XP 16 Badges 2 Certifications
28 Hans Rickhoff 🚀 https://obd.digital
Tiến sĩ
21921 XP 10 Badges 1 Certifications
29 Sebastien BOSSOUTROT (IROKOO - France)
Tiến sĩ
21343 XP 10 Badges 2 Certifications
30 Ermin Trevisan
Tiến sĩ
21260 XP 25 Badges 0 Certifications