Huy chương

Besides gaining reputation with your questions and answers, you receive badges for being especially helpful.
Badges appear on your profile page, and your posts.

Người viết tự truyện
Người viết tự truyện

Đã hoàn thành tiểu sử của mình

54168 người dùng được thưởng
Câu hỏi phổ biến
Câu hỏi phổ biến

Đặt câu hỏi với ít nhất 150 lượt xem

19296 người dùng được thưởng
Câu hỏi đáng chú ý
Câu hỏi đáng chú ý

Đặt câu hỏi với ít nhất 250 lượt xem

18252 người dùng được thưởng
Câu hỏi phổ biến
Câu hỏi phổ biến

Đặt câu hỏi với ít nhất 500 lượt xem

16003 người dùng được thưởng
Biên tập
Biên tập

Lần chỉnh sửa đầu tiên

9824 người dùng được thưởng
Người hỗ trợ
Người hỗ trợ

Bình chọn đầu tiên

7660 người dùng được thưởng
Học giả
Học giả

Đã đặt câu hỏi và đã duyệt câu trả lời

5529 người dùng được thưởng
Học sinh
Học sinh

Đã đặt câu hỏi đầu tiên với ít nhất một lượt bình chọn

5261 người dùng được thưởng
Câu hỏi đáng tin cậy
Câu hỏi đáng tin cậy

Câu hỏi đã được yêu thích bởi 1 người dùng

4952 người dùng được thưởng
Người bình luận
Người bình luận

Đã đăng 10 bình luận

1279 người dùng được thưởng
Phê bình
Phê bình

Lần hạ cấp đầu tiên

981 người dùng được thưởng
Giáo viên
Giáo viên

Nhận được ít nhất 3 upvote cho một câu trả lời cho lần đầu tiên

958 người dùng được thưởng
Khai sáng
Khai sáng

Câu trả lời được duyệt với trên 3 bình chọn

669 người dùng được thưởng
Câu trả lời tốt
Câu trả lời tốt

Câu trả lời được bình chọn 4 lần

637 người dùng được thưởng
Nhà phân loại
Nhà phân loại

Tạo một thẻ được sử dụng bởi 15 câu hỏi

587 người dùng được thưởng
Câu hỏi tốt
Câu hỏi tốt

Câu hỏi được bình chọn 4 lần

539 người dùng được thưởng
Trả lời hay
Trả lời hay

Câu trả lời được bình chọn 6 lần

317 người dùng được thưởng
Câu hỏi hay
Câu hỏi hay

Câu hỏi được bình chọn 6 lần

232 người dùng được thưởng
Câu hỏi yêu thích
Câu hỏi yêu thích

Câu hỏi đã được yêu thích bởi 5 người dùng

214 người dùng được thưởng
Bình luận viên trưởng
Bình luận viên trưởng

Đã đăng 100 bình luận

111 người dùng được thưởng
Tự học
Tự học

Tự trả lời câu hỏi với ít nhất 4 lượt bình chọn

99 người dùng được thưởng
Câu trả lời xuất s
Câu trả lời xuất s

Câu trả lời được bình chọn 12 lần

66 người dùng được thưởng
Guru
Guru

Câu trả lời được duyệt với trên 15 lượt bình chọn

61 người dùng được thưởng
Câu hỏi xuất sắc
Câu hỏi xuất sắc

Câu hỏi được bình chọn 15 lần

24 người dùng được thưởng
Bị kỷ luật
Bị kỷ luật

Đã xóa bài đăng cá nhân với 3 bình chọn trở lên

21 người dùng được thưởng
Áp lực ngang hàng
Áp lực ngang hàng

Đã xóa bài đăng của chính bạn với 3 lượt bình chọn xuống

9 người dùng được thưởng
Câu hỏi Stellar
Câu hỏi Stellar

Câu hỏi đã được yêu thích bởi 25 người dùng

7 người dùng được thưởng
Pundit
Pundit

Còn lại 10 câu trả lời với số điểm từ 10 trở lên

0 người dùng được thưởng